Magyar-szinonima szótár »

és szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
és

et

és kötőszó

&

& (jel)

(U+0026)

(U+2227)

amellettadverb

azonfelüladverb

azonkívüladverb

aztánadverb

egyúttaladverb

et jel

illetveconjunction

kiegészítésül

logikai és (jel)

megconjunction

még hozzá

pluszconjunction

ráadásuladverb

sconjunction

tetejébe

továbbáadverb

valamintconjunction

és jel

és a többi

et cetera

etc. (röv.)

stb. (röv.)

és így tovább

és jel

&

(U+0026)

et jel

ésconjunction

és így tovább

et cetera

etc. (röv.)

stb. (röv.)

és a többi

ésszerű melléknév

ajánlatosadjective

bölcsadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

12