Magyar-Norvég szótár »

feladat jelentése norvégul

MagyarNorvég
feladat fn

gjøremål, jobb, oppdrag, oppgave

feladat-kihelyezés fn

konkurranseutsetting, outsourcing

feladat-kiszervezés fn

konkurranseutsetting, outsourcing

feladatgyűjtemény fn

oppgavesamling [-en/-a, -er, -ene]

feladatkör fn

ansvarsområde [-t, -r, -ne/-da]

feladatmegoldás fn

oppgaveløsning [-en/-a, -er, -ene]

feladatok listája

gjøremålsliste

feladatot oszt valakire

tildeler noen en oppgave

a legfontosabb feladata

hans viktigste oppgave

bonyolult feladat

komplisert oppgave

fejfájós feladat

oppgave som skaper hodebry

feladat

hovedoppgave [-n/-va, -r, -ne]

feladatom

min hovedoppgave

hálás feladat

takknemlig oppgave

házi feladat

hjemmelekse [-n/-sa, -r, -ne]

innleveringsoppgave [-n/-va, -r, -ne]

közfeladat fn

offentlig oppgave

megbirkózik egy feladattal

han klarer en oppgave

megtisztelő feladat

ærefult oppdrag

mi lesz a feladatom?

hva blir min jobb/oppgave?

nehéz feladat

krevende oppgave, vanskelig oppgave, vrien oppgaven

nem az én feladatom

det er ikke min oppgave, det er ikke mitt ansvar

rárótt feladatok

de oppgaver som er pålagt ham

sikerül megoldani egy feladatot

lykkes med å løse en oppgave

számtanfeladat fn

matematikkoppgave

szorgalmi feladat

frivillig oppgave

tervfeladat fn

mål, oppgave