Magyar-Norvég szótár »

blokk jelentése norvégul

MagyarNorvég
blokk fn

blokk [-a/-en, -er, -ene]tung gjenstand som hindrer noe i å bevege seg

boligblokk [-en/-a, -er, -ene]

kassalapp, kasselapp, kvittering

politisk gruppering

skriveblokk [-en/-a, -er, -ene]

blokkház fn

boligblokk [-en/-a, -er, -ene]

blokklánc fn

blokkjede

blokkol ige

blokkerer [blokkerte, blokkert]

slår inn et beløp i kassen

stempler [stimlet/stempla, stemplet/stempla]

stempler [stimlet/stempla, stemplet/stempla]på stemplingsur

blokkolás fn

blokkering [-en/-a, -er, -ene]

blokkolásgátló mn

blokkeringsfri

blokkolásgátló fékberendezés

ABS-bremsesystem, antiblokkeringssystem

blokkoló * mn

blokkerende [-, -]

blokkoló ** fn

stemplingsur [-et, -, -ene/-a]

blokkoló kisebbség

blokkerende mindretall

ABS/blokkolásgátló rendszer fn

antiblokkeringssystem [-et, -/-er, -ene/-a]

betonblokk fn

betongblokk [-en/-a, -er, -ene]

cementblokk fn

sementblokk [-en/-a, -er, -ene]

csapágyblokk fn

lagerblokk [-en/-a, -er, -ene]

hengerblokk fn

sylinderblokk [-en/-a, -er, -ene/-drene]

jegyzetblokk fn

notatblokk [-en/-a, -er, -ene]

leblokkol ige

stempler inn/utav arbeidet

pénztári blokk

kasselapp, kvittering

politikai blokk

politisk gruppering

receptblokk

reseptblokk [-en/-a, -er, -ene]

toronyblokk fn

høyblokk [-en/-a, -er, -ene]