Magyar nevek (Meno-Význam-slovník) » bizonytalan meaning in Význam

Iba v inom smere je zásah.


VýznamMeno
férfinév; Attila hun uralkodó fiának a neve; eredete bizonytalan, valószínűleg török, a Jelek és az Üllő névvel azonos tőről fakad: jelentése -ez esetben-: uralkodó,kormányzó, király.

ELLÁK

férfinév; bizonytalan eredetű: 1.- szláv (a Suran névből), jelentése -ez esetben-: sógor, 2.- ótörök (méltóságnévból), így jelentése valószínűleg: herceg.

SURÁNY

férfinév; bizonytalan eredetű; 1.- szláv - jelentése: romboló, pusztító, 2.- a szamár szóból származik.

ZÁMOR

férfinév; bizonytalan eredetű; a magyarázatok közül a legvalószínűbb, hogy a régi magyar Bél személynévből származik. A Bél jelentése: belső rész.

BÉLA

férfinév; eredete bizonytalan, talán germán; jelentése -ez esetben-: gondolat; merész.

UBUL

férfinév; eredete bizonytalan: 1.- asszír eredetű; jelentése -ez esetben- :vadász; 2.- régi magyar mondákban Hunor és Magor atyjaként szerepel; 3.- a magyar királyi oklevelekben, Attila saját címzésében önmagát Nimród unokájának vallotta.

NIMRÓD

férfinév; eredete bizonytalan: 1.- magyar, a vaj szó kicsinyítőképzős alakja, 2.- török, a Baj személynév kicsinyítőképzős változata; jelentése ez esetben: gazdag, bő.

VAJK

férfinév; eredete és jelentése bizonytalan, talán török - csataló.

TALABOR

férfinév; eredete és jelentése bizonytalan: 1. latin - olajfát ültető; 2. germán - tündér, manó + sereg.

OLIVÉR

férfinév; eredete és jelentése bizonytalan: 1.- latin - vadgalamb, 2.- szabin - tiszteletreméltó, tisztelt.

TITUSZ

férfinév; eredete és jelentése bizonytalan: 1.- valószínűleg az Uz kicsinyítőképzős alakja, jelentése ez esetben ismeretlen; 2.- lehet ótörök is, az 'uzun' szóból, ekkor a jelentése: hosszú.

UZON

férfinév; germán eredetű; jelentése bizonytalan.

GASZTON

férfinév; görög (mitológiai) eredetű, Parisz trójai királyfi nevéből; jelentése bizonytalan.

PÁRIS

férfinév; görög eredetű; a Damján név Demjén formájának az alakváltozata. Jelentése bizonytalan. Egyes feltevések szerint: szelídítő, mások szerint: a népből származó.

DÖMJÉN

férfinév; görög eredetű; jelentése bizonytalan: 1. - árva, magányos; 2. - nélkülöző; 3. - rejtélyes.

ORFEUSZ

férfinév; görög eredetű; jelentése bizonytalan; -valószínűleg-: 1.- rózsa (a rodon szóból), 2.- Rodosz szigetéről való (a Rodiosz névből).

RODION

férfinév; héber eredetű; jelentése bizonytalan, talán a "maradni" jelentésű héber szóval függ össze.

ZEBULON

férfinév; héber-latin eredetű; jelentése bizonytalan, talán bátor.

TADDEUS

férfinév; kun eredetű; jelentése bizonytalan: 1.- négy nép (ura), 2.- négy gyermek (apja).

TÖRTEL

férfinév; latin eredetű; jelentése bizonytalan, valószínűleg gyorsan mozgó.

RÉMUSZ

férfinév; latin eredetű; jelentése bizonytalan: 1.- ólomszürke, kékes; 2.- irigy; rosszakaratú.

LÍVIUSZ

férfinév; magyar eredetű; jelentése bizonytalan: 1.- ugró, szökellő, táncoló, 2.- menekülő, bujdosó.

ZEKŐ

férfinév; magyar- szláv eredetű; jelentése bizonytalan.

DERS

férfinév; magyar-szláv eredetű; régi személynév; jelentése bizonytalan.

DEJTE

férfinév; régi magyar személynév; eredete és jelentése bizonytalan: 1.- török eredetű; madárnévből származik; jelentése: karul, karvaly. 2. - germán-latin eredetű; jelentése: szabad (férfi), legény.

KÁROLY

férfinév; török-magyar eredetű; jelentése bizonytalan.

KAPOLCS

női név; a görög Aikateriné magyar változata; jelentése bizonytalan: 1.- a 'katharosz' szóból: (mindig) tiszta; 2.- Aeikatherina névből: nyilazó; biztosan célzó.

KATALIN

női név; a Júlia francia eredetű kicsinyítőképzős alakja; jelentése bizonytalan: 1.- Jupiter istennek szentelt, 2.- ragyogó.

ZSÜLIETT

női név; Bellini Norma című operája nyomán terjedt el; eredete és jelentése bizonytalan; talán latin szóból származik; jelentése -ez esetben: szabály ; minta.

NORMA

női név; bizonytalan eredetű (kelta vagy germán); jelentése bizonytalan; valószínűleg első része nemzet, második része asszony.

GENOVÉVA

női név; bizonytalan eredetű: 1.- a bibliai Mikálból, 2.- a germán Nikolából; jelentése: 1.- Ki olyan, mint Isten?, 2.- győzelem+nép, vagy nép ragyogása.

MIKOLT

női név; bizonytalan eredetű; feltehetően a Gordon női változata; ez esetben jelentése azzal megegyező.

GORDÁNA

női név; eredete bizonytalan: 1.- a legtöbb nyelvben (ma már) a Mária és az Anna összetételéből; 2.- a Marianából azaz a latin Marianus (magyarul Marián) női párjából; 3.- a Mariann továbbképzéséből; jelentése bizonytalan.

MARIANNA

női név; eredete bizonytalan: 1.- a Mária eredetijéhez közelálló Mariam-ból; 2.- a Mária középkori angol és francia Marion változatából; 3.- a latin Mariana névből; 4.- több nyelvben a Mária és az Anna összetételéből; jelentése bizonytalan.

MARIANN

női név; eredete és jelentése bizonytalan: 1.- germán-spanyol - győzelem + híres, 2.- arab - ragyogó, fénylő.

ZELMIRA

női név; eredete és jelentése bizonytalan; e szerint: valószínűleg kelta eredetű, jelentése: tenger + ragyogás.

MURIEL

női név; germán eredetű; jelentése bizonytalan; talán szürke+harc.

GRIZELDA

női név; germán eredetű; pontos eredete bizonytalan- talán 1.- az Irmgard, Irmhild német nevek rövidülése; 2.- esetleg az Irma és Hilda vegyülése; jelentése ennek következtében vitás.

IMELDA

női név; görög eredetű; jelentése bizonytalan; 1.- a Thera sziget, vagy a Therasia sziget, esetleg a Tarasz város nevéből: (e helyről) származó, 2.- arató, szüretelő; vadásznő.

TERÉZIA

női név; görög eredetű; jelentése bizonytalan; 1.- szövetet fölfejtő; 2.- orsó.

PÉNELOPÉ

12

You can find it in:

MenoVýznam

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies