Magyar-Német szótár »

beállítás jelentése németül

MagyarNémet
beállítás főnév

die Verstellung [der Verstellung; die Verstellungen]◼◼◼ » Substantiv
[fɛɾʃtˈɛlʊŋ]

das Einstellen◼◼◼ » Substantiv
[ˈaɪnʃtˌɛlən]

die Abstimmung [der Abstimmung; die Abstimmungen]◼◻◻ » Substantiv
[ˈapˌʃtɪmʊŋ]

der Abgleich » Substantiv
[ˈapɡlˌaɪç]

die Adjustierung [der Adjustierung; die Adjustierungen] » Substantiv
[ˌatjʊstˈiːrʊŋ]

die Justage [der Justage; die Justagen] » Substantiv
[jʊˈstaːʒə]

beállítási előírás kifejezés

die Einstellvorschrift » Substantiv
[ˈaɪnʃtˌɛlfoːɾʃrˌɪft]

beállítási faktor kifejezés

der Einteilungsfaktor » Substantiv
[ˈaɪntˌaɪlʊŋsfˌaktoːɾ]

beállítási szög kifejezés

der Einstellwinkel » Substantiv
[ˈaɪnʃtˌɛlvɪnkəl]

beállítási terület kifejezés

der Anpassungsbereich » Substantiv
[ˈanpˌasʊŋsbərˌaɪç]

der Einstellbereich » Substantiv
[ˈaɪnʃtˌɛlbərˌaɪç]

a mérleg beállítása

die Einstellung der Waage

adó beállítása kifejezés

die Sendereinstellung » Substantiv
[zˈɛndeːrˌaɪnʃtɛlˌʊŋ]

alapbeállítás főnév

die Grundeinstellung [der Grundeinstellung; die Grundeinstellungen]◼◼◼ » Substantiv

blende beállítása kifejezés

die Blendeneinstellung » Substantiv
[blˈɛndənˌaɪnʃtɛlˌʊŋ]

blende beállítási lehetőségek kifejezés

der Blendenbereich » Substantiv
[blˈɛndənbərˌaɪç]

durva beállítás kifejezés

die Grobeinstellung » Substantiv
[ɡrˈoːbaɪnʃtˌɛlʊŋ]

ellentétpárok szembeállítása kifejezés

der Chiasmus [des Chiasmus; die Chiasmen] » Substantiv
[çiˈasmʊs]

filmbeállítás főnév

die Feinabstimmung [der Feinabstimmung; die Feinabstimmungen] » Substantiv
[fˈaɪnˌapʃtˌɪmʊŋ]

finom beállítás kifejezés

die Feinjustierung » Substantiv
[fˈaɪnjʊstˌiːrʊŋ]

finombeállítás főnév

die Feineinstellung [der Feineinstellung; die Feineinstellungen]◼◼◼ » Substantiv
[fˈaɪnˌaɪnʃtˌɛlʊŋ]

harmonikás közelbeállítás kifejezés
fényk

der Balgen [des Balgens; die Balgen] » Substantiv
[bˈalɡən]

járműbeállítás ára kifejezés

das Wagenstandgeld » Substantiv
[vˈɑɡənstˌandɡɛlt]

kerékbeállítás főnév

die Radeinstellung » Substantiv
[rˈɑdaɪnʃtˌɛlʊŋ]

nyombeállítás főnév

die Spureinstellung » Substantiv
[ʃpˈuːraɪnʃtˌɛlʊŋ]

rádióállomás beállítása kifejezés

das Tuning [des Tunings; die Tunings] » Substantiv
[tˈuːnɪŋ]

standfotó (filmjelenet beállításáról készült állókép) főnév
film

das Standbild [des Standbild(e)s; die Standbilder]◼◻◻ » Substantiv
[ˈʃtantˌbɪlt]
Film

szembeállítás főnév

die Gegenüberstellung [der Gegenüberstellung; die Gegenüberstellungen]◼◼◼ » Substantiv
[ɡeːɡn̩ˈʔyːbɐˌʃtɛlʊŋ]

utólagos beállítás kifejezés

die Nachstellung [der Nachstellung; die Nachstellungen] » Substantiv
[nˈaxʃtɛlˌʊŋ]

éles beállítás kifejezés

die Scharfeinstellung [der Scharfeinstellung; die Scharfeinstellungen] » Substantiv
[ʃˈaɾfaɪnʃtˌɛlʊŋ]

új beállítás kifejezés

die Neueinstellung [der Neueinstellung; die Neueinstellungen] » Substantiv
[nˈɔøaɪnʃtˌɛlʊŋ]

új munkaerők beállítása kifejezés

die Neueinstellung [der Neueinstellung; die Neueinstellungen] » Substantiv
[nˈɔøaɪnʃtˌɛlʊŋ]

újrabeállítás főnév

die Neueinstellung [der Neueinstellung; die Neueinstellungen] » Substantiv
[nˈɔøaɪnʃtˌɛlʊŋ]

üzemi beállítási költségek kifejezés

die Betriebseinstellungskosten » Substantiv
[bətɾˈiːbzaɪnʃtˌɛlʊŋskˌɔstən]

További keresési lehetőségek:

MagyarNémet