Magyar-Latin szótár » feladat jelentése latinul

MagyarLatin
feladat ige főnév

dictata orum n verb noun

functio verb noun
onis f

moenus eris n verb noun

negotium ii n verb noun

opus eris n verb noun

pars partis verb noun
f

pensum i n verb noun

provincia verb noun
ae f

vicis {gen f. defect.} verb noun

feladat végrehajtás

operatioonis f

feladat {tágabb az officiumnál} ige főnév

munus eris n verb noun

feladatok megoldását-, végeredményét tartalmazó írás

facit

feladatot kijelől

attribuo 3 tribui, tributus

feladatot kijelölő

attributus3

feladatul adja vknek, hogy ~

negotium dat alicui ut ~

a feladatot teljesíteni {Cicero}

pensum solvere

aki valamit állít, annak feladata a bizonyítás

affirmanti incumbit probatio

dicsérjük csak a régmúltat, de lássuk el a mai feladatokat {Tacitus}

ulteriora mirari, praesentia sequi

egyetlen feladat

unum opus est

egyházi feladat

officium ecclesiasticum

ez a hely gyűlöli a gonoszságot, szereti a békét, bünteti a vétkeket, megvédi a jogokat, tiszteli a jókat {a bíróság nemes feladatai}

hic locus odit, amat, punit, conservat, honorat, nequitiam, pacem, crimina, iura, bonos

hatósági közszolga {a magasabb római magistratusok előtt a vesszőnyalábot, mint a végrehajtó hatalom jelvényét hordozta; egyébként rendőri, díszőrségi és végrehajtói feladatokat láttak el

lictororis m

házi feladat

pensum domesticum

hivatali szolga {a magasabb római magistratusok előtt a vesszőnyalábot, mint a végrehajtó hatalom jelvényét hordozta; egyébként rendőri, díszőrségi és végrehajtói feladatokat láttak el

lictororis m

iskolai feladat

pensum i n

jelleg {feladaté, intézményé, peré, házasságé} főnév

indoles noun
is f

lelkipásztori feladat

munus pastorale

nehéz feladat

onus eris n

nem akadályozlak abban, hogy végezhesd az elvállalt feladatot

non te impedio, quominus susceptum negotium gerere possis

nem nehéz feladat

non est quidquam negotii

összekapcsolt, meghatározott feladatokat végző áramköri elemek csoportja

matrixicis f

tervezett {feladat} melléknév

agendus adjective
3

üdvösséges feladat

munus salutiferum

További keresési lehetőségek:

MagyarLatin