Magyar-Angol szótár »

vitathatatlan jelentése angolul

MagyarAngol
vitathatatlan melléknév

indisputable◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈspjuː.təb.l̩] [US: ˌɪn.də.ˈspjuː.təb.l̩]

undisputed◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈspjuː.tɪd] [US: ˌʌn.ˌdɪ.ˈspjuː.təd]

undoubted◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈdaʊ.tɪd] [US: ʌn.ˈdaʊ.təd]

incontrovertible◼◼◻ adjective
[UK: ɪnˌk.ɒn.trə.ˈvɜː.təb.l̩] [US: ˌɪŋˌk.ɑːntro.ˈvɝː.təb.l̩]

incontestable◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪnk.ən.ˈte.stəb.l̩] [US: ˌɪnk.ən.ˈte.stəb.l̩]

uncontroversial◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌnk.ɒn.trə.ˈvɜːʃ.l̩] [US: ˌʌnˌk.ɑːn.trə.ˈvɝː.ʃl̩]

unarguable◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈɑː.ɡjʊəb.l̩] [US: ʌn.ˈɑːr.ɡjʊəb.l̩]

inarguable◼◻◻ adjective

accomplished adjective
[UK: əˈk.ʌm.plɪʃt] [US: əˈk.ɑːm.plɪʃt]

beyond dispute adjective
[UK: bɪ.ˈjɒnd dɪ.ˈspjuːt] [US: bɪ.ˈɑːnd ˌdɪ.ˈspjuːt]

irrefragable adjective
[UK: ɪ.ˈre.frə.ɡəbl] [US: ɪ.ˈre.frə.ɡə.bəl]

uncontented adjective
[UK: ˈʌnk.ən.ˈten.tɪd] [US: ˈʌnk.ən.ˈten.tɪd]

uncontrovertible adjective
[UK: ʌnkˌɒntrəvˈɜːtəbəl] [US: ʌnkˌɑːntrəvˈɜːɾəbəl]

vitathatatlan jogcím

clear title[UK: klɪə(r) ˈtaɪt.l̩] [US: ˈklɪr ˈtaɪt.l̩]

vitathatatlanság főnév

indisputability noun
[UK: ˈɪn.dɪ.spjuː.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ] [US: ˈɪn.dɪ.spjuː.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ]

irrefragability noun
[UK: ɪrɪfrɪdʒəbˈɪlɪti] [US: ɪrɪfrɪdʒəbˈɪlɪɾi]

vitathatatlanul

arguably adverb
[UK: ˈɑː.ɡjuə.bli] [US: ˈɑːr.ɡjuːə.bli]

beyond doubt verb adjective
[UK: bɪ.ˈjɒnd daʊt] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈdaʊt]

beyond question adverb
[UK: bɪ.ˈjɒnd ˈkwes.tʃən] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈkwes.tʃən]

incontestably adverb
[UK: incon.testa.bi] [US: incon.testa.bi]

indisputably adverb
[UK: in.di.sputa.bi] [US: ˌɪn.də.ˈspjuː.təb.bi]

out of question adjective

unarguably adverb
[UK: ʌn.ˈɑː.ɡjʊə.bli] [US: ʌn.ˈɑːr.ɡjʊə.bli]

without question adverb
[UK: wɪð.ˈaʊt ˈkwes.tʃən] [US: wɪð.ˈaʊt ˈkwes.tʃən]

elvitathatatlan melléknév

undisputed◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈspjuː.tɪd] [US: ˌʌn.ˌdɪ.ˈspjuː.təd]

indisputable◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈspjuː.təb.l̩] [US: ˌɪn.də.ˈspjuː.təb.l̩]

unimpeachable◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌ.nɪm.ˈpiː.tʃəb.l̩] [US: ˌʌ.ˌnɪm.ˈpiː.tʃəb.l̩]

incontrovertible◼◻◻ adjective
[UK: ɪnˌk.ɒn.trə.ˈvɜː.təb.l̩] [US: ˌɪŋˌk.ɑːntro.ˈvɝː.təb.l̩]

incontestable adjective
[UK: ˌɪnk.ən.ˈte.stəb.l̩] [US: ˌɪnk.ən.ˈte.stəb.l̩]

indubitable adjective
[UK: ɪn.ˈdjuː.bɪ.təb.l̩] [US: ɪn.ˈdjuː.bɪ.təb.l̩]

questionless adjective
[UK: ˈkwes.tʃən.lɪs] [US: ˈkwes.tʃən.lɪs]

there is no getting around it adjective
[UK: ðeə(r) ɪz nəʊ ˈɡet.ɪŋ ə.ˈraʊnd ɪt] [US: ˈðer ˈɪz ˈnoʊ ˈɡet.ɪŋ ə.ˈraʊnd ˈɪt]

unchallenged adjective
[UK: ʌn.ˈtʃæ.ləndʒd] [US: ʌn.ˈtʃæ.ləndʒd]

uncontradictable adjective
[UK: ˌʌnˌkɒntrəˈdɪktəbl ] [US: ʌnˌkɑntrəˈdɪktəbl ]

elvitathatatlanság főnév

indisputability noun
[UK: ˈɪn.dɪ.spjuː.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ] [US: ˈɪn.dɪ.spjuː.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ]

elvitathatatlanul határozószó

cogently adverb
[UK: ˈkəʊ.dʒənt.li] [US: ˈkoʊ.dʒənt.li]

indubitably adverb
[UK: ɪn.ˈdjuː.bɪ.tə.bli] [US: ɪn.ˈdjuː.bɪ.tə.bli]

helyessége vitathatatlan

stand unchallenged[UK: stænd ʌn.ˈtʃæ.ləndʒd] [US: ˈstænd ʌn.ˈtʃæ.ləndʒd]

megvitathatatlan melléknév

unassailable adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈseɪ.ləb.l̩] [US: ˌʌ.nə.ˈseɪ.ləb.l̩]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol