Magyar-Angol szótár »

valóban jelentése angolul

MagyarAngol
valóban határozószó

really◼◼◼ adverb
[UK: ˈrɪə.li] [US: ˈrɪ.li]

indeed◼◼◼ adverb
[UK: ɪn.ˈdiːd] [US: ˌɪn.ˈdiːd]

actually◼◼◼ adverb
[UK: ˈæk.tʃuə.li] [US: ˈæk.tʃə.wə.li]

truly◼◼◻ adverb
[UK: ˈtruː.li] [US: ˈtruː.li]

in fact◼◼◻ adverb
[UK: ɪn fækt] [US: ɪn ˈfækt]

true◼◼◻ adverb
[UK: truː] [US: ˈtruː]

sure enough◼◻◻ adverb
[UK: ʃʊə(r) ɪ.ˈnʌf] [US: ˈʃʊr ə.ˈnəf]

verily◼◻◻ adverb
[UK: ˈve.rə.li] [US: ˈve.rɪ.li]

in deed◼◻◻ adverb
[UK: ɪn diːd] [US: ɪn ˈdiːd]

positively◼◻◻ adverb
[UK: ˈpɒ.zə.tɪ.vli] [US: ˈpɑː.zə.tɪ.vli]

in reality◼◻◻ adverb
[UK: ɪn rɪ.ˈæ.lɪ.ti] [US: ɪn ri.ˈæ.lə.ti]

forsooth◼◻◻ adverb
[UK: fɔː.ˈsuːθ] [US: fɔːr.ˈsuːθ]

in effect adverb
[UK: ɪn ɪ.ˈfekt] [US: ɪn ɪ.ˈfekt]

in all conscience adverb
[UK: ɪn ɔːl ˈkɒn.ʃəns] [US: ɪn ɔːl ˈkɑːn.ʃəns]

in conscience adverb
[UK: ɪn ˈkɒn.ʃəns] [US: ɪn ˈkɑːn.ʃəns]

in earnest adverb
[UK: ɪn ˈɜː.nɪst] [US: ɪn ˈɝː.nəst]

in sooth adverb
[UK: ɪn suːθ] [US: ɪn suːθ]

in troth adverb
[UK: ɪn trəʊθ] [US: ɪn troʊθ]

pardi adverb
[UK: ˈpɑː.di] [US: ˈpɑːr.di]

pardy adverb
[UK: ˈpɑː.di] [US: ˈpɑːr.di]

quotha adverb
[UK: ˈkwəʊ.θə] [US: ˈkwoʊ.θə]

valóban határozószó
GB

honour bright adverb
[UK: ˈɒ.nə(r) braɪt] [US: ˈɒ.nər ˈbraɪt]

valóban (rég) határozószó

certes adverb
[UK: sˈɜːts] [US: sˈɜːts]

valóban elment

he did go[UK: hiː dɪd ɡəʊ] [US: ˈhiː ˈdɪd ˈɡoʊ]

Valóban!

Begorra![UK: bɪ.ˈɡɒ.rə] [US: bɪ.ˈɡɒ.rə]

ez valóban ragyogó

it is just splendid[UK: ɪt ɪz dʒəst ˈsplen.dɪd] [US: ˈɪt ˈɪz dʒəst ˈsplen.dəd]

ez valóban remek

it is just splendid[UK: ɪt ɪz dʒəst ˈsplen.dɪd] [US: ˈɪt ˈɪz dʒəst ˈsplen.dəd]

igazán, valóban

rly (realy)[UK: ˈreɪl.weɪ] [US: ˈreɪl.weɪ]

és valóban el is ment

he did go[UK: hiː dɪd ɡəʊ] [US: ˈhiː ˈdɪd ˈɡoʊ]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol