Magyar-Angol szótár »

végrehajt jelentése angolul

MagyarAngol
végrehajt ige

execute [executed, executed, executing, executes]◼◼◼ verb
[UK: ˈek.sɪ.kjuːt] [US: ˈek.sə.ˌkjuːt]

perform [performed, performed, performing, performs]◼◼◼ verb
[UK: pə.ˈfɔːm] [US: pər.ˈfɔːrm]

enforce [enforced, enforced, enforcing, enforces]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈfɔːs] [US: en.ˈfɔːrs]

carry out◼◼◼ verb
[UK: ˈkæ.ri ˈaʊt] [US: ˈkæ.ri ˈaʊt]

accomplish [accomplished, accomplished, accomplishing, accomplishes]◼◼◻ verb
[UK: əˈk.ʌm.plɪʃ] [US: əˈk.ɑːm.plɪʃ]

implement [implemented, implemented, implementing, implements]◼◼◻ verb
[UK: ˈɪm.plɪ.ment] [US: ˈɪm.plə.mənt]

pull off◼◼◻ verb
[UK: pʊl ɒf] [US: ˈpʊl ˈɒf]

effect [effected, effected, effecting, effects]◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈfekt] [US: ɪ.ˈfekt]

fulfill [fulfilled, fulfilled, fulfilling, fulfills]◼◼◻ verb
[UK: fʊl.ˈfɪl] [US: fʊl.ˈfɪl]

realize [realized, realized, realizing, realizes]◼◻◻ verb
[UK: ˈrɪə.laɪz] [US: ˈriː.ˌlaɪz]

prosecute [prosecuted, prosecuted, prosecuting, prosecutes]◼◻◻ verb
[UK: ˈprɒ.sɪ.kjuːt] [US: ˈprɑː.sə.ˌkjuːt]

executes◼◻◻ verb
[UK: ˈek.sɪ.kjuːts] [US: ˈek.sə.ˌkjuːts]

fulfil [fulfilled, fulfilled, fulfilling, fulfils]◼◻◻ verb
[UK: fʊl.ˈfɪl] [US: fʊl.ˈfɪl]

fulfilling◼◻◻ verb
[UK: fʊl.ˈfɪl.ɪŋ] [US: fʊl.ˈfɪl.ɪŋ]

performs◼◻◻ verb
[UK: pə.ˈfɔːmz] [US: pər.ˈfɔːrmz]

work out◼◻◻ verb
[UK: ˈwɜːk ˈaʊt] [US: ˈwɝːk ˈaʊt]

consummate [consummated, consummated, consummating, consummates]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈsʌ.mət] [US: ˈkɑːn.sə.mət]

effectuate [effectuated, effectuated, effectuating, effectuates] verb
[UK: ə.ˈfek.tʃuː.ˌet] [US: ə.ˈfek.tʃuː.ˌet]

transact [transacted, transacted, transacting, transacts] verb
[UK: træn.ˈzækt] [US: træn.ˈzækt]

bring in effect verb
[UK: brɪŋ ɪn ɪ.ˈfekt] [US: ˈbrɪŋ ɪn ɪ.ˈfekt]

bring into effect verb
[UK: brɪŋ ˈɪn.tə ɪ.ˈfekt] [US: ˈbrɪŋ ˌɪn.ˈtuː ɪ.ˈfekt]

bring to effect verb
[UK: brɪŋ tuː ɪ.ˈfekt] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ɪ.ˈfekt]

compass [compassed, compassed, compassing, compasses] verb
[UK: ˈkʌm.pəs] [US: ˈkʌm.pəs]

put through verb
[UK: ˈpʊt θruː] [US: ˈpʊt θruː]

végrehajt (adóst) ige

discuss [discussed, discussed, discussing, discusses]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈskʌs] [US: ˌdɪ.ˈskəs]

végrehajt (feladatot) ige

achieve [achieved, achieved, achieving, achieves]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈtʃiːv] [US: ə.ˈtʃiːv]

végrehajt (vmit) ige

give effect to something verb
[UK: ɡɪv ɪ.ˈfekt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ɪ.ˈfekt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

végrehajtat ige

sell up verb
[UK: sel ʌp] [US: ˈsel ʌp]

végrehajthatatlan melléknév

inexecutable adjective
[UK: ˌɪnɪksˈɪkjuːtəbəl] [US: ˌɪnɪksˈɪkjuːɾəbəl]

infeasible◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪn.ˈfiː.zə.bəl] [US: ˌɪn.ˈfiː.zə.bəl]

végrehajtható melléknév

executable◼◼◼ adjective
[UK: ɪɡ.ˈze.kjə.təb.l̩] [US: ɪg.ˈze.kjə.təb.l̩]

feasible◼◼◻ adjective
[UK: ˈfiː.zəb.l̩] [US: ˈfiː.zəb.l̩]

committable adjective
[UK: kəˈmɪtəbl ] [US: kəˈmɪtəbl ]

executory adjective

performable adjective
[UK: pəˈfɔːməbl ] [US: pərˈfɔrməbl ]

végrehajthatóan határozószó

feasibly adverb
[UK: fea.si.bli] [US: ˈfiː.zə.bli]

végrehajthatóság főnév

enforceability◼◼◼ noun
[UK: en.ˌfɔː.sə.ˈbɪ.lə.ti] [US: en.ˌfɔːr.sə.ˈbɪ.lə.ti]

végrehajtja a gyakorlatot

put through drill[UK: ˈpʊt θruː drɪl] [US: ˈpʊt θruː ˈdrɪl]

végrehajtott melléknév

carried◼◼◼ adjective
[UK: ˈkæ.rɪd] [US: ˈkæ.rid]

carried out◼◼◼ adjective
[UK: ˈkæ.rɪd ˈaʊt] [US: ˈkæ.rid ˈaʊt]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol