Magyar-Angol szótár »

tisztességes jelentése angolul

MagyarAngol
tisztességes melléknév

fair [fairer, fairest]◼◼◼ adjective
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

decent (salary, work, meal, etc)◼◼◼ adjective
[UK: ˈdiːsnt] [US: ˈdiː.sənt]

honest◼◼◼ adjective
[UK: ˈɒ.nɪst] [US: ˈɑː.nəst]

honorable◼◼◻ adjective
[UK: ˈɑː.nə.rə.bəl] [US: ˈɑː.nə.rə.bəl]

respectable◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈspek.təb.l̩] [US: rə.ˈspek.təb.l̩]

good [better, best]◼◼◻ adjective
[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

fair and square◼◼◻ adjective
[UK: feə(r) ənd skweə(r)] [US: ˈfer ænd ˈskwer]

tisztességes melléknév
GB

honourable◼◼◻ adjective
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩] [US: ˈɒ.nə.rəb.l̩]

tisztességes melléknév

righteous◼◼◻ adjective
[UK: ˈraɪ.tʃəs] [US: ˈraɪ.tʃəs]

square [squarer, squarest]◼◼◻ adjective
[UK: skweə(r)] [US: ˈskwer]

bona fide◼◻◻ adjective
[UK: ˈbəʊ.nə ˈfaɪd] [US: ˈboʊ.nə ˈfaɪd]

aboveboard◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˌbʌv.ˈbɔːd] [US: ə.ˈbʌv.bɔːrd]

presentable◼◻◻ adjective
[UK: prɪ.ˈzen.təb.l̩] [US: prə.ˈzen.təb.l̩]

upright◼◻◻ adjective
[UK: ˈʌ.praɪt] [US: ə.ˈpraɪt]

trustworthy◼◻◻ adjective
[UK: ˈtrʌs.twɜː.ði] [US: ˈtrʌˌs.twər.ði]

reputable◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.pjʊ.təb.l̩] [US: ˈre.pjə.təb.l̩]

sporting◼◻◻ adjective
[UK: ˈspɔːt.ɪŋ] [US: ˈspɔːrt.ɪŋ]

white [whiter, whitest]◼◻◻ adjective
[UK: waɪt] [US: ˈwaɪt]

decorous adjective
[UK: ˈdek.ə.rəs] [US: ˈdek.ə.rəs]

comely adjective
[UK: ˈkʌm.li] [US: ˈkʌm.li]

trusty [trustier, trustiest] adjective
[UK: ˈtrʌ.sti] [US: ˈtrʌ.sti]

bona-fide adjective
[UK: ˈbəʊ.nə ˈfaɪd] [US: ˈboʊ.nə ˈfaɪd]

fair-dealing◼◻◻ adjective
[UK: feə(r) ˈdiːl.ɪŋ] [US: ˈfer ˈdiːl.ɪŋ]

plain-dealer adjective
[UK: pleɪn ˈdiː.lə(r)] [US: ˈpleɪn ˈdiː.lər]

plain-dealing adjective
[UK: pleɪn ˈdiːl.ɪŋ] [US: ˈpleɪn ˈdiːl.ɪŋ]

right-thinking adjective
[UK: raɪt ˈθɪŋk.ɪŋ] [US: ˈraɪt ˈθɪŋk.ɪŋ]

snug [snugger, snuggest] adjective
[UK: snʌɡ] [US: ˈsnəɡ]

uncorrupted adjective
[UK: ˌʌnkəˈrʌptɪd ] [US: ʌnkəˈrʌptɪd ]

tisztességes melléknév
GB, Ausztrália

jannock adjective
[UK: ˈdʒæ.nək] [US: ˈdʒæ.nək]

jonnick adjective
[UK: dʒˈɒnɪk] [US: dʒˈɑːnɪk]

tisztességes (átv) melléknév

there are no flies on him adjective
[UK: ðeə(r) ə(r) nəʊ flaɪz ɒn hɪm] [US: ˈðer ˈɑːr ˈnoʊ ˈflaɪz ɑːn ˈhɪm]

tisztességes bérek

fair wages[UK: feə(r) ˈweɪ.dʒɪz] [US: ˈfer ˈweɪ.dʒəz]

tisztességes családból való gazember

black sheep[UK: blæk ʃiːp] [US: ˈblæk ˈʃiːp]

tisztességes díjazás

fair wages[UK: feə(r) ˈweɪ.dʒɪz] [US: ˈfer ˈweɪ.dʒəz]

tisztességes eljárás

due process◼◼◼ noun
[UK: djuː ˈprəʊ.ses] [US: ˈduː ˈproʊ.ses]

fair play◼◻◻[UK: feə(r) ˈpleɪ] [US: ˈfer ˈpleɪ]

plain dealing[UK: pleɪn ˈdiːl.ɪŋ] [US: ˈpleɪn ˈdiːl.ɪŋ]

tisztességes ember GB

honourable man◼◼◼[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩ mæn] [US: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈmæn]

tisztességes ember főnév

true-penny noun
[UK: truː ˈpe.ni] [US: ˈtruː ˈpe.ni]

tisztességes hangon beszél

keep a civil tongue in one's head[UK: kiːp ə ˈsɪ.vəl tʌŋ ɪn wʌnz hed] [US: ˈkiːp ə ˈsɪ.vəl ˈtəŋ ɪn wʌnz ˈhed]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol