Magyar-Angol szótár » termés jelentése angolul

MagyarAngol
termés főnév

harvest◼◼◼ noun
[UK: ˈhɑː.vɪst] [US: ˈhɑːr.vəst]

crop◼◼◼ noun
[UK: krɒp] [US: ˈkrɑːp]

crops◼◼◼ noun
[UK: krɒps] [US: ˈkrɑːps]

produce◼◼◻ noun
[UK: prə.ˈdjuːs] [US: prə.ˈduːs]

plant◼◼◻ noun
[UK: plɑːnt] [US: ˈplænt]

fruit◼◼◻ noun
[UK: fruːt] [US: ˈfruːt]

yield◼◼◻ noun
[UK: jiːld] [US: ˈjiːld]

growth◼◻◻ noun
[UK: ɡrəʊθ] [US: ɡroʊθ]

bearing◼◻◻ noun
[UK: ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈber.ɪŋ]

out-turn noun
[UK: ˈaʊt tɜːn] [US: ˈaʊt ˈtɝːn]

termés (fém) főnév

native◼◼◼ noun
[UK: ˈneɪ.tɪv] [US: ˈneɪ.tɪv]

termés elpusztítására irányuló biológiai háború

plant warfare[UK: plɑːnt ˈwɔː.feə(r)] [US: ˈplænt ˈwɔːr.ˌfer]

termés húsos része főnév

sarcocarp noun
[UK: sˈɑːkəkˌɑːp] [US: sˈɑːrkəkˌɑːrp]

termésalaktan főnév
növ

carpology noun
[UK: kɑːpˈɒlədʒi] [US: kɑːrpˈɑːlədʒi]

termésarany főnév

native gold noun
[UK: ˈneɪ.tɪv ɡəʊld] [US: ˈneɪ.tɪv ɡoʊld]

virgin gold noun
[UK: ˈvɜː.dʒɪn ɡəʊld] [US: ˈvɝː.dʒən ɡoʊld]

terméseredmény főnév

yield◼◼◼ noun
[UK: jiːld] [US: ˈjiːld]

harvest◼◼◻ noun
[UK: ˈhɑː.vɪst] [US: ˈhɑːr.vəst]

termésfal

pericarp[UK: ˈpe.rɪk.ɑːp] [US: ˈpe.riːˌk.ɑːrp]

termésfém főnév

native metal noun
[UK: ˈneɪ.tɪv ˈmet.l̩] [US: ˈneɪ.tɪv ˈmet.l̩]

terméshozam főnév

yield◼◼◼ noun
[UK: jiːld] [US: ˈjiːld]

crop◼◼◻ noun
[UK: krɒp] [US: ˈkrɑːp]

crop yield◼◼◻ noun
[UK: krɒp jiːld] [US: ˈkrɑːp ˈjiːld]

produce◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈdjuːs] [US: prə.ˈduːs]

termésjelentést ad

report on the condition of the crops[UK: rɪ.ˈpɔːt ɒn ðə kən.ˈdɪʃ.n̩ əv ðə krɒps] [US: ri.ˈpɔːrt ɑːn ðə kən.ˈdɪʃ.n̩ əv ðə ˈkrɑːps]

termésjég főnév

frazil noun
[UK: ˈfreɪ.zɪl] [US: ˈfreɪ.zəl]

terméskiesés gazd főnév

crop failure◼◼◼ noun

terméskoksz főnév

carbonite noun
[UK: kˈɑːbənˌaɪt] [US: kˈɑːrbənˌaɪt]

termés főnév

freestone◼◼◼ noun
[UK: ˈfriː.stəʊn] [US: ˈfriːˌstoʊn]

rock◼◼◼ noun
[UK: rɒk] [US: ˈrɑːk]

free-stone◼◼◼ noun
[UK: friː stəʊn] [US: ˈfriː ˈstoʊn]

ashlar noun
[UK: ˈæ.ʃlə] [US: ˈæ.ʃlər]

quarry stone noun
[UK: ˈkwɒ.ri stəʊn] [US: ˈkwɔː.ri ˈstoʊn]

quarry-face noun
[UK: ˈkwɒ.ri feɪs] [US: ˈkwɔː.ri ˈfeɪs]

quarry-faced noun
[UK: ˈkwɒ.ri feɪst] [US: ˈkwɔː.ri ˈfeɪst]

quarry-stone noun
[UK: ˈkwɒ.ri stəʊn] [US: ˈkwɔː.ri ˈstoʊn]

terméskő…

rubbly[UK: ˈrʌbli ] [US: ˈrʌbəli ]

terméskő (ásv) főnév

rubble◼◼◼ noun
[UK: ˈrʌb.l̩] [US: ˈrʌb.l̩]

rubble-stone noun
[UK: ˈrʌb.l̩ stəʊn] [US: ˈrʌb.l̩ ˈstoʊn]

terméskő falazatban

lacing-course[UK: ˈleɪs.ɪŋ kɔːs] [US: ˈleɪs.ɪŋ ˈkɔːrs]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol