Magyar-Angol szótár »

tehetetlenség jelentése angolul

MagyarAngol
tehetetlenség főnév

helplessness◼◼◼ noun
[UK: ˈhel.plə.snəs] [US: ˈhel.plə.snəs]

inability [inabilities]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪ.nə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɪ.nə.ˈbɪ.lə.ti]

powerlessness◼◼◻ noun
[UK: ˈpaʊə.ləs] [US: ˈpaʊər.lə.snəs]

impotence◼◼◻ noun
[UK: ˈɪm.pə.təns] [US: ˈɪm.pə.təns]

paralysis [paralyses]◼◻◻ irregular noun
[UK: pə.ˈræ.lə.sɪs] [US: pə.ˈræ.lə.ˌsɪs]

inertness◼◻◻ noun
[UK: ˌɪ.ˈnɜːt.nəs] [US: ˌɪ.ˈnɝːt.nəs]

incapacity [incapacities] noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ti]

impotency noun
[UK: ˈɪmpətənsi] [US: ˈɪmpətənsi]

impuissance noun
[UK: ɪmpjˈuːɪsəns] [US: ɪmpjˈuːɪsəns]

unability noun
[UK: ʌnˌeɪˈbɪlɪti ] [US: əˌneɪˈbɪlɪti ]

unableness noun
[UK: ʌnˈeɪblnəs ] [US: əˈneɪbəlnəs ]

tehetetlenség (inertia) főnév

inertia [inertias]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈnɜː.ʃə] [US: ˌɪ.ˈnɝː.ʃə]

tehetetlenség (vm) megcsinálására főnév

inability to do something noun
[UK: ˌɪ.nə.ˈbɪ.lɪ.ti tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪ.nə.ˈbɪ.lə.ti ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

tehetetlenségi melléknév

inertial◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈnɜːʃ.l̩] [US: ˌɪ.ˈnɝː.ʃl̩]

tehetetlenségi erő

inertial force◼◼◼

fictitious force noun
[UK: fɪk.ˈtɪ.ʃəs fɔːs] [US: fɪk.ˈtɪ.ʃəs ˈfɔːrs]

tehetetlenségi erő főnév
fiz

vis inertiae noun
[UK: ˈvɪs] [US: ˈvɪs]

tehetetlenségi főtengely

principal axes of inertia[UK: ˈprɪn.səp.l̩ ˈæk.sɪz əv ɪ.ˈnɜː.ʃə] [US: ˈprɪn.səp.l̩ ˈæk.səz əv ˌɪ.ˈnɝː.ʃə]

tehetetlenségi nyomaték

moment of inertia◼◼◼[UK: ˈməʊ.mənt əv ɪ.ˈnɜː.ʃə] [US: ˈmoʊ.mənt əv ˌɪ.ˈnɝː.ʃə]

tehetetlenségi vezérlés

inertial guidance[UK: ɪ.ˈnɜːʃ.l̩ ˈɡaɪdns] [US: ˌɪ.ˈnɝː.ʃl̩ ˈɡaɪ.dəns]

jóvátehetetlenség főnév

irreparability noun
[UK: ɪˌrɛpərəˈbɪlɪti ] [US: ɪˌrɛpərəˈbɪlɪti ]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol