Magyar-Angol szótár »

tanfolyam jelentése angolul

MagyarAngol
tanfolyam főnév

course (a training course) [courses]◼◼◼noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

coursework◼◼◻noun
[UK: ˈkɔː.swɜːk] [US: ˈkɔːr.swɝːk]
This numerical analysis coursework is driving me insane. = Ez a numerikus elemzési tanfolyam az őrületbe kerget.

class [classes]◼◼◻noun
[UK: klɑːs] [US: ˈklæs]
The class starts at ten. = A tanfolyam tízkor kezdődik.

training course◼◼◻noun
[UK: ˈtreɪn.ɪŋ kɔːs] [US: ˈtreɪn.ɪŋ ˈkɔːrs]

of course◼◼◻noun
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

tanfolyamok főnév

courses [courses]◼◼◼noun
[UK: ˈkɔː.sɪz] [US: ˈkɔːr.səz]

tanfolyamon előad

give a course of lectures[UK: ɡɪv ə kɔːs əv ˈlek.tʃəz] [US: ˈɡɪv ə ˈkɔːrs əv ˈlek.tʃərz]

tanfolyamot elvégez

go through a course[UK: ɡəʊ θruː ə kɔːs] [US: ˈɡoʊ θruː ə ˈkɔːrs]

tanfolyamot látogat

go through a course[UK: ɡəʊ θruː ə kɔːs] [US: ˈɡoʊ θruː ə ˈkɔːrs]

tanfolyamot végez

go through a course[UK: ɡəʊ θruː ə kɔːs] [US: ˈɡoʊ θruː ə ˈkɔːrs]

angol tanfolyamon vesz részt

take the English class[UK: teɪk ðə ˈɪŋ.ɡlɪʃ klɑːs] [US: ˈteɪk ðə ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ ˈklæs]

angol tanfolyamra jár

take the English class[UK: teɪk ðə ˈɪŋ.ɡlɪʃ klɑːs] [US: ˈteɪk ðə ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ ˈklæs]

egyetemi továbbképző tanfolyam

postgrad[UK: pˈəʊstɡrad] [US: pˈoʊstɡræd]

előkészítő tanfolyam főnév

prep [preps]◼◼◼noun
[UK: prep] [US: ˈprep]

előkészítő tanfolyam

prep school[UK: prep skuːl] [US: ˈprep ˈskuːl]

esti tanfolyam

evening classes◼◼◼[UK: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈklɑː.sɪz] [US: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈklæ.səz]

felfüggeszt (tanfolyamot) ige

pretermit [pretermitted, pretermitting, pretermits]verb
[UK: ˌpriː.tə.ˈmɪt] [US: ˌpriː.tər.ˈmɪt]

gyorsított tanfolyam

crash course[UK: kræʃ kɔːs] [US: ˈkræʃ ˈkɔːrs]

gyorstalpaló tanfolyam

crash course◼◼◼[UK: kræʃ kɔːs] [US: ˈkræʃ ˈkɔːrs]

cram-course[UK: kræm kɔːs] [US: ˈkræm ˈkɔːrs]

gyorstalpaló tanfolyam főnév

quickienoun
[UK: ˈkwɪk.i] [US: ˈkwɪk.i]

quickynoun
[UK: kwˈɪki] [US: kwˈɪki]

hároméves tanfolyam melléknév

three-year◼◼◼adjective
[UK: θriː ˈjiə(r)] [US: ˈθriː ˈjɪr̩]

magasabb követelményeket támasztó tanfolyam GB

honours course[UK: ˈɒ.nəz kɔːs] [US: ˈɒ.nərz ˈkɔːrs]

munkaidő-kedvezmény (tanfolyamon való részvételhez) főnév

day releasenoun

nyelvtanfolyam főnév

language course◼◼◼noun
[UK: ˈlæŋ.ɡwɪdʒ kɔːs] [US: ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈkɔːrs]

tanfolyam főnév

ski course◼◼◼noun

skiing coursenoun
[UK: ˈskiːɪŋ kɔːs] [US: ˈskiːɪŋ ˈkɔːrs]

skiing lessonsnoun
[UK: ˈskiːɪŋ ˈles.n̩z] [US: ˈskiːɪŋ ˈles.n̩z]

szakácstanfolyam főnév

cookery coursenoun

tájékoztató tanfolyam főnév

orientation coursenoun
[UK: ˌɔː.rɪen.ˈteɪʃ.n̩ kɔːs] [US: ˌɔː.rien.ˈteɪʃ.n̩ ˈkɔːrs]

tisztképző tanfolyam

officer's training corps[UK: ˈɒf.ɪs.əz ˈtreɪn.ɪŋ kɔːz] [US: ˈɑːf.əs.ərz ˈtreɪn.ɪŋ ˈkɔːr]

továbbképző tanfolyam

refresher course◼◼◼[UK: rɪ.ˈfre.ʃə(r) kɔːs] [US: rə.ˈfre.ʃər ˈkɔːrs]

extension course◼◼◻[UK: ɪk.ˈsten.ʃn̩ kɔːs] [US: ɪk.ˈsten.ʃn̩ ˈkɔːrs]

continuation course[UK: kən.ˌtɪ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩ kɔːs] [US: kən.ˌtɪ.njuː.ˈeɪʃ.n̩ ˈkɔːrs]

vezérkari tanfolyam

staff course[UK: stɑːf kɔːs] [US: ˈstæf ˈkɔːrs]