Magyar-Angol szótár »

túlzás jelentése angolul

MagyarAngol
túlzás ige

exaggerate [exaggerated, exaggerated, exaggerating, exaggerates]◼◼◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzæ.dʒə.reɪt] [US: ɪg.ˈzæ.dʒə.ˌret]

túlzás főnév

exaggeration [exaggerations]◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˌzæ.dʒə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ɪg.ˌzæ.dʒə.ˈreɪʃ.n̩]

excess [excesses]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈses] [US: ˈek.ˌses]

overkill◼◼◻ noun
[UK: ˈəʊv.əkɪl] [US: ˈoʊv.əkɪl]

extreme [extremes]◼◼◻ noun
[UK: ɪk.ˈstriːm] [US: ɪk.ˈstriːm]

overstatement [overstatements]◼◼◻ noun
[UK: ˈəʊv.ə.steɪt.mənt] [US: ˈoʊv.r̩.steɪt.mənt]

hyperbole [hyperboles]◼◼◻ noun
[UK: haɪ.ˈpɜː.bə.li] [US: haɪ.ˈpɝː.bə.ˌli]

stretching◼◻◻ noun
[UK: ˈstretʃ.ɪŋ] [US: ˈstretʃ.ɪŋ]

romance [romances]◼◻◻ noun
[UK: rəʊ.ˈmæns] [US: roʊ.ˈmæns]

excessiveness◼◻◻ noun
[UK: ɪkˈsɛsɪvnəs ] [US: ɪkˈsɛsɪvnəs ]

aggrandizement noun
[UK: ə.ˈɡræn.dɪz.mənt] [US: ˈæ.ɡrən.ˌdaɪz.mənt]

exaggregation noun
[UK: eɡzˌaɡrɪɡˈeɪʃən] [US: eɡzˌæɡrɪɡˈeɪʃən]

hyperbolism noun
[UK: haɪˈpɜːbəlɪɪz(ə)m ] [US: haɪˈpɜrbəˌlɪɪz(ə)m ]

nimiety noun
[UK: nɪmˈaɪətɪ] [US: nɪmˈaɪəɾi]

reacher [reachers] noun
[UK: ˈriːʧə ] [US: ˈriʧər ]

tall story noun
[UK: tɔːl ˈstɔː.ri] [US: ˈtɒl ˈstɔː.ri]

túlzás nélküli melléknév

unexaggerated adjective
[UK: ˌʌnɪgˈzæʤəreɪtɪd ] [US: ʌnɪgˈzæʤəˌreɪtəd ]

túlzásba visz ige

overdo [overdid, overdone, overdoing, overdoes]◼◼◼ irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈduː ˌəʊv.ə.ˈdɪd ˌəʊv.ə.ˈdʌn] [US: ˌoʊv.ə.ˈduː ˌoʊv.ə.ˈdɪd ˌoʊv.ə.ˈdʌn]

exaggerate [exaggerated, exaggerated, exaggerating, exaggerates]◼◼◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzæ.dʒə.reɪt] [US: ɪg.ˈzæ.dʒə.ˌret]

overpitch verb
[UK: ˌəʊvəˈpɪʧ ] [US: ˌoʊvərˈpɪʧ ]

túlzásba visz

carry too far◼◻◻[UK: ˈkæ.ri tuː ˈfɑː(r)] [US: ˈkæ.ri ˈtuː ˈfɑːr]

túlzásba visz (valamit) ige

go to extremes◼◼◼ verb
[UK: ɡəʊ tuː ɪk.ˈstriːmz] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ɪk.ˈstriːmz]

túlzásba viszi a dohányzást

oversmoke[UK: ˌəʊv.ə.ˈsməʊk] [US: ˌəʊ.və.ˈsməʊk]

túlzásba viszi a dolgokat

carry things to excess[UK: ˈkæ.ri ˈθɪŋz tuː ɪk.ˈses] [US: ˈkæ.ri ˈθɪŋz ˈtuː ˈek.ˌses]

carry things too far[UK: ˈkæ.ri ˈθɪŋz tuː ˈfɑː(r)] [US: ˈkæ.ri ˈθɪŋz ˈtuː ˈfɑːr]

túlzásba viszi a gondoskodást ige

overprotect [overprotected, overprotected, overprotecting, overprotects]◼◼◼ verb

túlzásba viszi a tréfát

carry a joke too far[UK: ˈkæ.ri ə dʒəʊk tuː ˈfɑː(r)] [US: ˈkæ.ri ə dʒoʊk ˈtuː ˈfɑːr]

túlzásba vitt melléknév

overdone◼◼◼ adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈdʌn] [US: ˌoʊv.ə.ˈdʌn]

exaggerated◼◼◻ adjective
[UK: ɪɡ.ˈzæ.dʒə.reɪ.tɪd] [US: ɪg.ˈzæ.dʒə.ˌre.təd]

túlzásba vitt anyai szeretet főnév
US

momism noun
[UK: ˈmɒmɪz(ə)m ] [US: ˈmɑmɪz(ə)m ]

túlzásba vitt használat

overuse◼◼◼[UK: ˌəʊv.ə.ˈjuːz] [US: ˌoʊv.ə.ˈjuːz]

túlzásba vitt tisztogatás melléknév
kat

spit-and-polish adjective
[UK: spɪt ənd ˈpɒl.ɪʃ] [US: ˈspɪt ænd ˈpɑːl.ɪʃ]

túlzásba vitt önzés főnév

egomania noun
[UK: ˌe.ɡəʊ.ˈmeɪ.niə] [US: ˌeɡo.ʊ.ˈmeɪ.niə]

túlzásokba esik

commit excesses[UK: kə.ˈmɪt ɪk.ˈse.sɪz] [US: kə.ˈmɪt ˌek.ˈse.səz]

túlzásokra hajlamos (személy) melléknév

exaggerative adjective
[UK: ɪɡ.ˈzæ.dʒə.rə.tɪv] [US: ɪɡ.ˈzæ.dʒʌ.ˌreɪ.tɪv]

túlzásra ragadtatja magát

know no bounds[UK: nəʊ nəʊ baʊndz] [US: ˈnoʊ ˈnoʊ ˈbaʊndz]

csak semmi túlzás (dobásnál, ugrásnál)

don't overstep the mark[UK: dəʊnt ˌəʊv.ə.ˈstep ðə mɑːk] [US: ˈdoʊnt ˌoʊv.ə.ˈstep ðə ˈmɑːrk]

eltúlzás főnév

hype noun
[UK: haɪp] [US: ˈhaɪp]

minden az eset eltúlzására irányul

everything tends to exaggerate the incident[UK: ˈev.rɪ.θɪŋ tendz tuː ɪɡ.ˈzæ.dʒə.reɪt ðə ˈɪn.sɪ.dənt] [US: ˈev.ri.θɪŋ ˈtendz ˈtuː ɪg.ˈzæ.dʒə.ˌret ðə ˈɪn.sə.dənt]

módszer túlzásba vitele főnév

methodolatry noun
[UK: mˌeθədˈɒlətri] [US: mˌeθədˈɑːlətri]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol