Magyar-Angol szótár »

tévesen jelentése angolul

MagyarAngol
tévesen

wrongly◼◼◼ adverb
[UK: ˈrɒŋ.li] [US: ˈrɒŋ.li]

wrong [worse, worst]◼◼◼ adjective
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

mistakenly◼◼◼ adverb
[UK: mɪ.ˈsteɪkn.li] [US: ˌmɪ.ˈsteɪk.ən.li]

falsely◼◼◼ adverb
[UK: ˈfɔːl.sli] [US: ˈfɒl.sli]

erroneously◼◼◻ adverb
[UK: ɪ.ˈrəʊ.nɪə.sli] [US: eˈro.ʊ.niə.sli]

incorrectly◼◼◻ adverb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈrekt.li] [US: ˌɪnk.ə.ˈrekt.li]

the wrong way◼◻◻ adjective
[UK: ðə rɒŋ ˈweɪ] [US: ðə ˈrɒŋ ˈweɪ]

blunderingly adverb
[UK: ˈblʌndərɪŋli ] [US: ˈblʌndərɪŋli ]

faultily adverb
[UK: ˈfɔːl.tɪ.li] [US: ˈfɔːl.tɪ.li]

ill-defined adjective
[UK: ɪl dɪ.ˈfaɪnd] [US: ˈɪl də.ˈfaɪnd]

off the beam adjective
[UK: ɒf ðə biːm] [US: ˈɒf ðə ˈbiːm]

tévesen ad vissza (vmt) (átv) ige

misremember [misremembered, misremembered, misremembering, misremembers] verb
[UK: ˌmɪ.sri.ˈmem.bə(r)] [US: ˌmɪ.sri.ˈmem.bər]

tévesen becsült

mismeasured[UK: mɪsmˈeʒəd] [US: mɪsmˈeʒɚd]

tévesen bélyegez fel ige

misbrand [misbranded, misbranded, misbranding, misbrands] verb
[UK: mɪsbrˈand] [US: mɪsbrˈænd]

tévesen címez ige

misaddress [misaddressed, misaddressed, misaddressing, misaddresses] verb
[UK: mɪsədrˈes] [US: mɪsədrˈes]

mistitle verb
[UK: mɪstˈaɪtəl] [US: mɪstˈaɪɾəl]

tévesen felró (vmit) vk terhére ige

mislay something upon somebody verb
[UK: ˌmɪs.ˈleɪ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˌmɪs.ˈleɪ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tévesen fordít ige

misrender verb
[UK: mɪsrˈendə] [US: mɪsrˈendɚ]

mistranslate [mistranslated, mistranslated, mistranslating, mistranslates] verb
[UK: ˌmɪ.strænz.ˈleɪt] [US: ˌmɪ.strænz.ˈleɪt]

tévesen használ (szót)

misuse◼◼◼[UK: ˌmɪs.ˈjuːz] [US: ˌmɪ.ˈsjuːz]

tévesen informált

misinformed◼◼◼[UK: ˌmɪ.sɪn.ˈfɔːmd] [US: ˌmɪ.ˌsɪn.ˈfɔːrmd]

tévesen irányít

tell somebody wrong[UK: tel ˈsʌm.bə.di rɒŋ] [US: ˈtel ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈrɒŋ]

tévesen jegyez be (adatot) ige

misenter verb
[UK: mɪsˈentə] [US: mɪsˈentɚ]

tévesen jelent ige

misrender verb
[UK: mɪsrˈendə] [US: mɪsrˈendɚ]

tévesen mond ige

misstate [misstated, misstated, misstating, misstates] verb
[UK: ˌmɪs.ˈsteɪt] [US: ˌmɪs.ˈsteɪt]

tévesen mér fel ige

misestimate [misestimated, misestimated, misestimating, misestimates] verb
[UK: mɪsˈestɪmət] [US: mɪsˈestᵻmət]

tévesen nevez meg ige

misdescribe verb
[UK: mɪsdɪskrˈaɪb] [US: mɪsdɪskrˈaɪb]

tévesen okoskodik ige

paralogize verb
[UK: pə.ˈræ.lə.dʒaɪz] [US: pə.ˈræ.lə.dʒaɪz]

tévesen tájékoztat ige

misinform [misinformed, misinformed, misinforming, misinforms]◼◼◼ verb
[UK: ˌmɪ.sɪn.ˈfɔːm] [US: ˌmɪ.ˌsɪn.ˈfɔːrm]

tévesen válaszol

answer wrong[UK: ˈɑːn.sə(r) rɒŋ] [US: ˈæn.sər ˈrɒŋ]

tévesen állapít ige

misnumber verb
[UK: mɪsnˈʌmbə] [US: mɪsnˈʌmbɚ]

tévesen állít ige

miss-state verb
[UK: mɪs steɪt] [US: ˈmɪs ˈsteɪt]

misstate [misstated, misstated, misstating, misstates] verb
[UK: ˌmɪs.ˈsteɪt] [US: ˌmɪs.ˈsteɪt]

tévesen ért ige

mismean verb
[UK: mɪsmˈiːn] [US: mɪsmˈiːn]

tévesen értelmez ige

misconduct [misconducted, misconducted, misconducting, misconducts] verb
[UK: ˌmɪ.skən.ˈdʌkt] [US: ˌmɪ.ˈskɑːn.dəkt]

tévesen értelmez egy szót

take a word in the wrong sense[UK: teɪk ə ˈwɜːd ɪn ðə rɒŋ sens] [US: ˈteɪk ə ˈwɝːd ɪn ðə ˈrɒŋ ˈsens]

tévesen értékel ige

misestimate [misestimated, misestimated, misestimating, misestimates] verb
[UK: mɪsˈestɪmət] [US: mɪsˈestᵻmət]

tévesen ír le (vmt) (átv) ige

misrender verb
[UK: mɪsrˈendə] [US: mɪsrˈendɚ]

tévesen ítél meg

judge amiss[UK: dʒʌdʒ ə.ˈmɪs] [US: ˈdʒədʒ ə.ˈmɪs]

misprize verb
[UK: mɪs.ˈpraɪz] [US: mɪs.ˈpraɪz]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol