Magyar-Angol szótár »

szavazás jelentése angolul

MagyarAngol
szavazás főnév

vote (formalised choice) [votes]◼◼◼ noun
[UK: vəʊt] [US: voʊt]

voting◼◼◻ noun
[UK: ˈvəʊt.ɪŋ] [US: ˈvoʊt.ɪŋ]

poll [polls]◼◼◻ noun
[UK: pəʊl] [US: poʊl]

ballot [ballots]◼◼◻ noun
[UK: ˈbæ.lət] [US: ˈbæ.lət]

polling◼◻◻ noun
[UK: ˈpəʊl.ɪŋ] [US: ˈpoʊl.ɪŋ]

division [divisions]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

szavazás nélkül

without a division[UK: wɪð.ˈaʊt ə dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: wɪð.ˈaʊt ə dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

szavazás útján

on a division[UK: ɒn ə dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: ɑːn ə dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

szavazási ellenőr

polling-clerk[UK: ˈpəʊl.ɪŋ klɑːk] [US: ˈpoʊl.ɪŋ ˈklɝːk]

szavazáskutató (személy) főnév

psephologist [psephologists] noun
[UK: se.ˈfɒ.lə.dʒɪst] [US: se.ˈfɒ.lə.dʒɪst]

szavazásra berendel

whip in[UK: wɪp ɪn] [US: ˈwɪp ɪn]

szavazásra bocsát

put to the vote◼◼◼[UK: ˈpʊt tuː ðə vəʊt] [US: ˈpʊt ˈtuː ðə voʊt]

szavazásra bocsátja a kérdést

put the question[UK: ˈpʊt ðə ˈkwes.tʃən] [US: ˈpʊt ðə ˈkwes.tʃən]

szavazásra jogosító részvényrészesedés

voting stock

szavazást jelző csengő (a brit parlamentben) főnév

division bell noun

szavazást kér

ask for a count[UK: ɑːsk fɔː(r) ə kaʊnt] [US: ˈæsk ˈfɔːr ə ˈkaʊnt]

szavazást követel

challenge a division[UK: ˈtʃæ.ləndʒ ə dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: ˈtʃæ.ləndʒ ə dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

szavazást rendel el

divide the house[UK: dɪ.ˈvaɪd ðə ˈhaʊs] [US: dɪ.ˈvaɪd ðə ˈhaʊs]

szavazást rendez

take a vote◼◼◼[UK: teɪk ə vəʊt] [US: ˈteɪk ə voʊt]

szavazástan főnév

psephology noun
[UK: se.ˈfɒ.lə.dʒi] [US: se.ˈfɒ.lə.dʒi]

szavazástól tartózkodó melléknév

non-voting adjective
[UK: nɒn ˈvəʊt.ɪŋ] [US: ˈnɑːn ˈvoʊt.ɪŋ]

szavazástól tartózkodó személy főnév

abstentionist [abstentionists] noun
[UK: əbˈstɛnʃ(ə)nɪst ] [US: əbˈstɛnʧənɪst ]

bizalmatlanság szavazása

vote of censure[UK: vəʊt əv ˈsen.ʃə(r)] [US: voʊt əv ˈsen.ʃər]

bizalmi szavazás

vote of confidence◼◼◼[UK: vəʊt əv ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: voʊt əv ˈkɑːn.fə.dəns]

cserépszavazás főnév

ostracism noun
[UK: ˈɒ.strə.sɪ.zəm] [US: ˈɒ.strə.ˌsɪ.zəm]

cserépszavazással száműz ige

ostracize [ostracized, ostracized, ostracizing, ostracizes] verb
[UK: ˈɒ.strə.saɪz] [US: ˈɒ.strə.ˌsaɪz]

döntetlen szavazás

tie vote◼◼◼[UK: taɪ vəʊt] [US: ˈtaɪ voʊt]

egy névre szóló szavazás melléknév

uninominal adjective
[UK: ˌʌnɪnˈɒmɪnəl] [US: ˌʌnɪnˈɑːmɪnəl]

ellenpróba (szavazásnál) főnév

counter-verification noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) ˌve.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈkaʊn.tər ˌve.rə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

fekete golyó szavazáshoz

black ball for voting[UK: blæk bɔːl fɔː(r) ˈvəʊt.ɪŋ] [US: ˈblæk ˈbɒl ˈfɔːr ˈvoʊt.ɪŋ]

görögök szavazás útján hozott néphatározata (rég) főnév

psephism noun
[UK: sˈefɪzəm] [US: sˈefɪzəm]

határozati javaslatot szavazásra bocsát

put a resolution to the vote[UK: ˈpʊt ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩ tuː ðə vəʊt] [US: ˈpʊt ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩ ˈtuː ðə voʊt]

keresztbeszavazás (átv) főnév

cross-voting noun
[UK: ˈkrɒs ˈvəʊt.ɪŋ] [US: ˈkrɑːs ˈvoʊt.ɪŋ]

képviselőkhöz szavazáson való megjelenésre sürgős felszólítás

whip-up[UK: wɪp ʌp] [US: ˈwɪp ʌp]

két helyen való szavazás

plural voting[UK: ˈplʊə.rəl ˈvəʊt.ɪŋ] [US: ˈplʊ.rəl ˈvoʊt.ɪŋ]

közönségszavazás főnév

public vote noun

lajstromos szavazás

general ticket[UK: ˈdʒen.r̩əl ˈtɪkɪt] [US: ˈdʒen.r̩əl ˈtɪkət]

leszavazás főnév

negative [negatives] noun
[UK: ˈne.ɡə.tɪv] [US: ˈne.ɡə.tɪv]

levélszavazás főnév

absentee ballot phrase

meglepetésszerű szavazás

scratch vote[UK: skrætʃ vəʊt] [US: ˈskrætʃ voʊt]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol