Magyar-Angol szótár »

szívesség jelentése angolul

MagyarAngol
szívesség főnév
US

favor [favors]◼◼◼ noun
[UK: ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈfeɪ.vər]

szívesség főnév
GB

favour [favours]◼◼◼ noun
[UK: ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈfeɪ.vər]

szívesség főnév

courtesy [courtesies]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɜː.tə.si] [US: ˈkɝː.tə.si]

kindness [kindnesses]◼◻◻ noun
[UK: ˈkaɪnd.nəs] [US: ˈkaɪnd.nəs]

service [services]◼◻◻ noun
[UK: ˈsɜː.vɪs] [US: ˈsɝː.vəs]

office [offices]◼◻◻ noun
[UK: ˈɒf.ɪs] [US: ˈɑːf.əs]

accommodation [accommodations] noun
[UK: ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkɑːm.ə.ˈdeɪʃ.n̩]

cordiality [cordialities] noun
[UK: ˌkɔː.dɪ.ˈæ.lɪ.ti] [US: ˌkɔːr.dɪ.ˈæ.lɪ.ti]

act of grace noun
[UK: ækt əv ɡreɪs] [US: ˈækt əv ˈɡreɪs]

an act of grace noun
[UK: ən ækt əv ɡreɪs] [US: ˈæn ˈækt əv ˈɡreɪs]

courteousness noun
[UK: ˈkɜːtjəsnəs ] [US: ˈkɜrtiəsnəs ]

graciousness noun
[UK: ˈɡreɪ.ʃə.snəs] [US: ˈɡreɪ.ʃə.snəs]

heartiness noun
[UK: ˈhɑː.ti] [US: ˈhɑːr.ti]

kindliness noun
[UK: ˈkaɪnd.li] [US: ˈkaɪnd.li]

obligement noun
[UK: əˈblaɪʤmənt ] [US: əˈblaɪʤmənt ]

obligingness noun

pleasantness noun
[UK: ˈpleznt.nəs] [US: ˈpleznt.nəs]

willingness noun
[UK: ˈwɪ.lɪŋ.nɪs] [US: ˈwɪ.lɪŋ.nəs]

szívességből US

as a favor◼◼◼[UK: əz ə ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈæz ə ˈfeɪ.vər]

szívességből GB

as a favour◼◼◻[UK: əz ə ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈæz ə ˈfeɪ.vər]

szívességből

by courtesy[UK: baɪ ˈkɜː.tə.si] [US: baɪ ˈkɝː.tə.si]

as a matter of courtesy[UK: əz ə ˈmæ.tə(r) əv ˈkɜː.tə.si] [US: ˈæz ə ˈmæ.tər əv ˈkɝː.tə.si]

szívességből csinál ige

oblige [obliged, obliged, obliging, obliges] verb
[UK: ə.ˈblaɪdʒ] [US: ə.ˈblaɪdʒ]

szívességből végzett munka GB

labour of love[UK: ˈleɪb.ə(r) əv ˈlʌv] [US: ˈleɪb.r̩ əv ˈlʌv]

szívességet busásan megfizet

repay a service with usury[UK: rɪ.ˈpeɪ ə ˈsɜː.vɪs wɪð ˈjuː.ʒə.ri] [US: ri.ˈpeɪ ə ˈsɝː.vəs wɪθ ˈjuː.ʒə.ri]

szívességet kamatostul megfizet

repay a service with usury[UK: rɪ.ˈpeɪ ə ˈsɜː.vɪs wɪð ˈjuː.ʒə.ri] [US: ri.ˈpeɪ ə ˈsɝː.vəs wɪθ ˈjuː.ʒə.ri]

szívességet kér

put the acid on[UK: ˈpʊt ðə ˈæ.sɪd ɒn] [US: ˈpʊt ðə ˈæ.səd ɑːn]

put the weights on[UK: ˈpʊt ðə weɪts ɒn] [US: ˈpʊt ðə ˈweɪts ɑːn]

szívességet kér (Ausztrália)

put the hard word on[UK: ˈpʊt ðə hɑːd ˈwɜːd ɒn] [US: ˈpʊt ðə ˈhɑːrd ˈwɝːd ɑːn]

szívességet kér vktől ige

ask somebody a favour verb
[UK: ɑːsk ˈsʌm.bə.di ə ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈæsk ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈfeɪ.vər]

szívességet kér vktől GB

ask a favour of somebody[UK: ɑːsk ə ˈfeɪ.və(r) əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈæsk ə ˈfeɪ.vər əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szívességet kér vktől US

ask a favor of somebody[UK: ɑːsk ə ˈfeɪ.və(r) əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈæsk ə ˈfeɪ.vər əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ask somebody a favor[UK: ɑːsk ˈsʌm.bə.di ə ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈæsk ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈfeɪ.vər]

szívességet tesz

do a kindliness to[UK: duː ə ˈkaɪnd.li tuː] [US: ˈduː ə ˈkaɪnd.li ˈtuː]

szívességet tesz vknek

do a kindness to somebody[UK: duː ə ˈkaɪnd.nəs tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈduː ə ˈkaɪnd.nəs ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szívességet tesz vknek GB

do somebody a favour[UK: duː ˈsʌm.bə.di ə ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈduː ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈfeɪ.vər]

szívességet tesz vknek US

do somebody a favor[UK: duː ˈsʌm.bə.di ə ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈduː ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈfeɪ.vər]

szívességet viszonoz

return a kindness[UK: rɪ.ˈtɜːn ə ˈkaɪnd.nəs] [US: rə.ˈtɝːn ə ˈkaɪnd.nəs]

szívességi számla

pro forma invoice[UK: prəʊ ˈfɔː.mə ˈɪnvɔɪs] [US: ˈproʊ ˈfɔːr.mə ˈɪn.vɒjs]

szívességi váltó

kite[UK: kaɪt] [US: ˈkaɪt]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol