Magyar-Angol szótár » szárny jelentése angolul

MagyarAngol
szárny

wing◼◼◼ noun
[UK: wɪŋ] [US: ˈwɪŋ]

flank◼◼◻ noun
[UK: flæŋk] [US: ˈflæŋk]

fly◼◼◻ noun
[UK: flaɪ] [US: ˈflaɪ]

plane◼◼◻ noun
[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

arm◼◻◻ noun
[UK: ɑːm] [US: ˈɑːrm]

fan◼◻◻ noun
[UK: fæn] [US: ˈfæn]

flap◼◻◻ noun
[UK: flæp] [US: ˈflæp]

ala noun
[UK: ˈeɪ.lə] [US: ˈeɪ.lə]

flier noun
[UK: ˈflaɪə(r)] [US: ˈflaɪər]

lap noun
[UK: læp] [US: ˈlæp]

lobe noun
[UK: ləʊb] [US: loʊb]

van noun
[UK: væn] [US: ˈvæn]

vane noun
[UK: veɪn] [US: ˈveɪn]

wing of building

szárny (ajtó) főnév

leaf, leaves noun
[UK: liːf liːvz] [US: ˈliːf ˈliːvz]

szárny (kabáté) főnév

tail◼◼◼ noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

szárny (oltáron) főnév

volet noun
[UK: ˈvɒ.leɪ] [US: ˈvɑː.leɪ]

szárny (propelleré) főnév

blade◼◼◼ noun
[UK: bleɪd] [US: ˈbleɪd]

szárny (szélmalomé) főnév

whip noun
[UK: wɪp] [US: ˈwɪp]

szárny (átv) főnév

side◼◼◼ noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

pinion◼◼◻ noun
[UK: ˈpɪ.nɪən] [US: ˈpɪ.njən]

szárny alakú melléknév

alar adjective
[UK: ˈeɪ.ˌlɑː] [US: ˈeɪ.ˌlɑːr]

aliform adjective
[UK: ˈeɪ.lɪ.fɔːm] [US: ˈæ.lə.ˌfɔːrm]

wing-shaped adjective
[UK: wɪŋ ʃeɪpt] [US: ˈwɪŋ ˈʃeɪpt]

szárny alakú (pterygoideus) melléknév

pterygoid adjective
[UK: tˈɜːrɪɡˌɔɪd] [US: tˈɜːrɪɡˌɔɪd]

szárny alakú (test)rész főnév

ala noun
[UK: ˈeɪ.lə] [US: ˈeɪ.lə]

szárny alakú úszóöv

water wings[UK: ˈwɔː.tə(r) wɪŋz] [US: ˈwɒ.tər ˈwɪŋz]

szárny alatti főnév

underwing noun
[UK: ˌʌndˈɜːwərɪŋ] [US: ˌʌndˈɜːwəɪŋ]

szárny fesztáv főnév

span noun
[UK: spæn] [US: ˈspæn]

szárny hajlásvonala

camber line[UK: ˈkæm.bə(r) laɪn] [US: ˈkæm.bər ˈlaɪn]

szárny mögött főnév

downwash noun
[UK: dˈaʊnwɒʃ] [US: dˈaʊnwɑːʃ]

szárny nélküli melléknév

wingless◼◼◼ adjective
[UK: ˈwɪŋ.ləs] [US: ˈwɪŋ.ləs]

szárnyacska főnév

winglet noun
[UK: wˈɪŋɡlət] [US: wˈɪŋɡlət]

szárnyai alá vesz (átv)

take under one's wings[UK: teɪk ˈʌnd.ə(r) wʌnz wɪŋz] [US: ˈteɪk ˈʌnd.r̩ wʌnz ˈwɪŋz]

szárnyai alá vesz vkt (átv)

take somebody under one's wings[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di ˈʌnd.ə(r) wʌnz wɪŋz] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈʌnd.r̩ wʌnz ˈwɪŋz]

szárnyait próbálgatja

try one's wings[UK: ˈtraɪ wʌnz wɪŋz] [US: ˈtraɪ wʌnz ˈwɪŋz]

szárnyait rezegteti

flutter[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

szárnyaival csapkod

flutter[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

quiver its wings[UK: ˈkwɪ.və(r) ɪts wɪŋz] [US: ˈkwɪ.vər ˈɪts ˈwɪŋz]

szárnyakat összeköt (szárnyakat)

truss[UK: trʌs] [US: ˈtrəs]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol