Magyar-Angol szótár »

sokkal jelentése angolul

MagyarAngol
sokkal

much◼◼◼ adverb
[UK: ˈmʌtʃ] [US: ˈmʌtʃ]

far [further, furthest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɑː(r)] [US: ˈfɑːr]

lots◼◻◻ adverb
[UK: lɒts] [US: ˈlɑːts]

good deal◼◻◻ adverb
[UK: ɡʊd diːl] [US: ˈɡʊd ˈdiːl]

ever so much◼◻◻ adverb
[UK: ˈev.ə(r) ˈsəʊ ˈmʌtʃ] [US: ˈev.r̩ ˈsoʊ ˈmʌtʃ]

by a long way adverb
[UK: baɪ ə ˈlɒŋ ˈweɪ] [US: baɪ ə ˈlɔːŋ ˈweɪ]

sokkal élelmesebb, mint ő

he is cleverer than he by long streets[UK: hiː ɪz ˈkle.və.rə(r) ðæn hiː baɪ ˈlɒŋ striːts] [US: ˈhiː ˈɪz ˈkle.və.rər ˈðæn ˈhiː baɪ ˈlɔːŋ ˈstriːts]

sokkal előbb

long before◼◼◼[UK: ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r)] [US: ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr]

sokkal fiatalabbat vesz el feleségül

rob the cradle[UK: rɒb ðə ˈkreɪd.l̩] [US: ˈrɑːb ðə ˈkreɪd.l̩]

sokkal inkább

I'd ten times rather[UK: aɪd ten ˈtaɪmz ˈrɑː.ðə(r)] [US: aɪd ˈten ˈtaɪmz ˈræ.ðər]

out and away[UK: ˈaʊt ənd ə.ˈweɪ] [US: ˈaʊt ænd ə.ˈweɪ]

rather adverb
[UK: ˈrɑː.ðə(r)] [US: ˈræ.ðər]

sokkal inkább kudarc volt

it was rather a failure[UK: ɪt wɒz ˈrɑː.ðə(r) ə ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈɪt wəz ˈræ.ðər ə ˈfeɪ.ljər]

sokkal jobb

much better◼◼◼[UK: ˈmʌtʃ ˈbe.tə(r)] [US: ˈmʌtʃ ˈbe.tər]

far better◼◼◻[UK: ˈfɑː(r) ˈbe.tə(r)] [US: ˈfɑːr ˈbe.tər]

it is far better◼◻◻[UK: ɪt ɪz ˈfɑː(r) ˈbe.tə(r)] [US: ˈɪt ˈɪz ˈfɑːr ˈbe.tər]

be miles better[UK: bi maɪlz ˈbe.tə(r)] [US: bi ˈmaɪlz ˈbe.tər]

sokkal jobb, mint

be a good deal better than[UK: bi ə ɡʊd diːl ˈbe.tə(r) ðæn] [US: bi ə ˈɡʊd ˈdiːl ˈbe.tər ˈðæn]

sokkal jobban

much better◼◼◼[UK: ˈmʌtʃ ˈbe.tə(r)] [US: ˈmʌtʃ ˈbe.tər]

a lot better◼◼◼[UK: ə lɒt ˈbe.tə(r)] [US: ə ˈlɑːt ˈbe.tər]

lots better[UK: lɒts ˈbe.tə(r)] [US: ˈlɑːts ˈbe.tər]

a lots better[UK: ə lɒts ˈbe.tə(r)] [US: ə ˈlɑːts ˈbe.tər]

sokkal jobban érzi magát

feel a whole lot better[UK: fiːl ə həʊl lɒt ˈbe.tə(r)] [US: ˈfiːl ə hoʊl ˈlɑːt ˈbe.tər]

sokkal jobban van

be a deal better[UK: bi ə diːl ˈbe.tə(r)] [US: bi ə ˈdiːl ˈbe.tər]

be a good deal better[UK: bi ə ɡʊd diːl ˈbe.tə(r)] [US: bi ə ˈɡʊd ˈdiːl ˈbe.tər]

be miles better[UK: bi maɪlz ˈbe.tə(r)] [US: bi ˈmaɪlz ˈbe.tər]

sokkal később

long after◼◼◼[UK: ˈlɒŋ ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈlɔːŋ ˈæf.tər]

sokkal kevésbé mehetnék én

much less could I go[UK: ˈmʌtʃ les kʊd ˈaɪ ɡəʊ] [US: ˈmʌtʃ ˈles ˈkʊd ˈaɪ ˈɡoʊ]

sokkal kevesebb

much less◼◼◼[UK: ˈmʌtʃ les] [US: ˈmʌtʃ ˈles]

sokkal kisebb a kelleténél

much too small[UK: ˈmʌtʃ tuː smɔːl] [US: ˈmʌtʃ ˈtuː ˈsmɒl]

sokkal okosabb, mint ő

he is cleverer than he by long streets[UK: hiː ɪz ˈkle.və.rə(r) ðæn hiː baɪ ˈlɒŋ striːts] [US: ˈhiː ˈɪz ˈkle.və.rər ˈðæn ˈhiː baɪ ˈlɔːŋ ˈstriːts]

sokkal több, mint

far more than[UK: ˈfɑː(r) mɔː(r) ðæn] [US: ˈfɑːr ˈmɔːr ˈðæn]

sokkal több, mint …

far more than …[UK: ˈfɑː(r) mɔː(r) ðæn] [US: ˈfɑːr ˈmɔːr ˈðæn]

sokkal többet ér

be miles better[UK: bi maɪlz ˈbe.tə(r)] [US: bi ˈmaɪlz ˈbe.tər]

sokkal ügyesebb, mint ő

he is cleverer than he by long streets[UK: hiː ɪz ˈkle.və.rə(r) ðæn hiː baɪ ˈlɒŋ striːts] [US: ˈhiː ˈɪz ˈkle.və.rər ˈðæn ˈhiː baɪ ˈlɔːŋ ˈstriːts]

sokkalta jobb

ever so much better[UK: ˈev.ə(r) ˈsəʊ ˈmʌtʃ ˈbe.tə(r)] [US: ˈev.r̩ ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈbe.tər]

sokkalta jobban

ever so much better[UK: ˈev.ə(r) ˈsəʊ ˈmʌtʃ ˈbe.tə(r)] [US: ˈev.r̩ ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈbe.tər]

sokkalta nagyobb

many times as large[UK: ˈmen.i ˈtaɪmz əz lɑːdʒ] [US: ˈmen.i ˈtaɪmz ˈæz ˈlɑːrdʒ]

a foglyot gúnyos kiáltásokkal fogadták

the captive was whooped[UK: ðə ˈkæp.tɪv wɒz huːpt] [US: ðə ˈkæp.tɪv wəz ˈwuːpt]

a szükséges változtatásokkal határozószó

mutatis mutandis◼◼◼ adverb

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol