Magyar-Angol szótár »

nem helyénvaló jelentése angolul

MagyarAngol
nem helyénvaló

wrong [worse, worst]◼◼◼ adjective
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

unseemly◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈsiːm.li] [US: ʌn.ˈsiːm.li]

unbecoming◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.bɪˈk.ʌm.ɪŋ] [US: ˌʌn.bɪˈk.əm.ɪŋ]

impertinent◼◻◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpɜː.tɪ.nənt] [US: ˌɪm.ˈpɝː.tə.nənt]

uncalled for◼◻◻ adjective
[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

incongruous◼◻◻ adjective
[UK: ɪnˈk.ɒŋ.ɡrʊəs] [US: ˌɪŋˈk.ɒŋ.ruːəs]

unbefitting◼◻◻ adjective
[UK: ˈʌn.bɪ.ˈfɪ.tɪŋ] [US: ʌn.bɪ.ˈfɪ.tiːŋ]

inept◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈnept] [US: ˌɪ.ˈnept]

uncalled-for◼◻◻ adjective
[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

alien adjective
[UK: ˈeɪ.liən] [US: ˈeɪ.liən]

anomalous adjective
[UK: ə.ˈnɒ.mə.ləs] [US: ə.ˈnɑː.mə.ləs]

inapposite adjective
[UK: ɪn.ˈæ.pə.zɪt] [US: ɪn.ˈæ.pə.zɪt]

indecorous adjective
[UK: ɪn.ˈdek.ə.rəs] [US: ɪn.ˈdek.ə.rəs]

out of place◼◼◻[UK: ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: ˈaʊt əv ˈpleɪs]

be out of place◼◻◻[UK: bi ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: bi ˈaʊt əv ˈpleɪs]

it is out of place[UK: ɪt ɪz ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: ˈɪt ˈɪz ˈaʊt əv ˈpleɪs]

unhappy [unhappier, unhappiest] adjective
[UK: ʌn.ˈhæ.pi] [US: ʌn.ˈhæ.pi]

nem helyénvaló (megjegyzés)

out-of-place[UK: ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: ˈaʊt əv ˈpleɪs]

nem helyénvaló megjegyzés

remark out of place[UK: rɪ.ˈmɑːk ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: rə.ˈmɑːrk ˈaʊt əv ˈpleɪs]

nem helyénvaló szexuális viselkedés főnév

hanky-panky noun
[UK: ˈhæŋk.i ˈpæŋk.i] [US: ˈhæŋk.i ˈpæŋk.i]

nem helyénvaló volta (vmnek) főnév

impertinence [impertinences] noun
[UK: ɪm.ˈpɜː.tɪ.nəns] [US: ɪm.ˈpɝː.tɪ.nəns]

nem helyénvaló észrevétel

remark out of place[UK: rɪ.ˈmɑːk ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: rə.ˈmɑːrk ˈaʊt əv ˈpleɪs]

nem helyénvalóan határozószó

improperly adverb
[UK: ɪm.ˈprɒ.pə.li] [US: ˌɪm.ˈprɑː.pər.li]

nem helyénvalóan alkalmazott taktika főnév

impolicy noun
[UK: ɪm.ˈpɒ.lɪ.sɪ] [US: ɪm.ˈpɑː.lɪ.siː]

nem helyén való megjegyzés

crack[UK: kræk] [US: ˈkræk]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol