Magyar-Angol szótár »

mást jelentése angolul

MagyarAngol
mást főnév

other [others]◼◼◼ noun
[UK: ˈʌð.ə(r)] [US: ˈʌð.r̩]

mást határoz

change the mind[UK: tʃeɪndʒ ðə maɪnd] [US: ˈtʃeɪndʒ ðə ˈmaɪnd]

think better of it[UK: ˈθɪŋk ˈbe.tə(r) əv ɪt] [US: ˈθɪŋk ˈbe.tər əv ˈɪt]

mást jelentő szó melléknév

homographic adjective
[UK: hˌɒməɡrˈafɪk] [US: hˌɑːməɡrˈæfɪk]

mást kiszorító főnév

supplanter noun
[UK: sə.ˈplɑːn.tə(r)] [US: sə.ˈplɑːn.tər]

mást tesz mint amit elvárnak tőle

punt[UK: pʌnt] [US: ˈpənt]

mástól jövő szuggesztió (heterosuggestio) főnév

heterosuggestion noun
[UK: hˈetrəsədʒˌestʃən] [US: hˈeɾɚrˌoʊsədʒˌestʃən]

mástól megkülönböztethetetlen melléknév

featureless adjective
[UK: ˈfiː.tʃə.ləs] [US: ˈfiː.tʃər.ləs]

mástól nem kölcsönvett melléknév

unborrowed adjective
[UK: ˌʌnˈbɒrəʊd ] [US: ʌnˈbɑˌroʊd ]

a két eset merőben eltér egymástól

the two cases are quite unlike[UK: ðə ˈtuː ˈkeɪ.sɪz ə(r) kwaɪt ˌʌn.ˈlaɪk] [US: ðə ˈtuː ˈkeɪ.səz ˈɑːr ˈkwaɪt ən.ˈlaɪk]

alig iszik mást, mint vizet

drink little else than water[UK: drɪŋk ˈlɪt.l̩ els ðæn ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈdrɪŋk ˈlɪt.l̩ ˈels ˈðæn ˈwɒ.tər]

alig iszik mást mint vizet

he drinks little else than water[UK: hiː drɪŋks ˈlɪt.l̩ els ðæn ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈhiː ˈdrɪŋks ˈlɪt.l̩ ˈels ˈðæn ˈwɒ.tər]

amire még nem ittak áldomást melléknév

undrunk adjective
[UK: ˌʌnˈdrʌŋk ] [US: ʌnˈdrʌŋk ]

az események gyorsan követik egymást

the events tread on each other's heels[UK: ðə ɪ.ˈvents tred ɒn iːtʃ ˈʌð.əz hiːlz] [US: ðə ɪ.ˈvents ˈtred ɑːn ˈiːtʃ ˈʌð.r̩z ˈhiːlz]

benyomást gyakorol ige

bear on verb

benyomást kelt

convey an impression[UK: kən.ˈveɪ ən ɪm.ˈpreʃ.n̩] [US: kən.ˈveɪ ˈæn ˌɪm.ˈpreʃ.n̩]

benyomást kelt vkben

impress somebody[UK: ɪm.ˈpres ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪm.ˈpres ˈsʌm.ˌbɑː.di]

benyomást nem keltő melléknév

ineffective adjective
[UK: ˌɪ.nɪ.ˈfek.tɪv] [US: ˌɪ.nə.ˈfek.tɪv]

benyomást tesz ige

impress [impressed, impressed, impressing, impresses] verb
[UK: ɪm.ˈpres] [US: ˌɪm.ˈpres]

benyomást tesz vkre

impress somebody[UK: ɪm.ˈpres ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪm.ˈpres ˈsʌm.ˌbɑː.di]

birkózópáros (egymást váltják) főnév

tag team noun

csökkent (nyomást) ige

decompress [decompressed, decompressed, decompressing, decompresses]◼◼◼ verb
[UK: ˌdiːk.əm.ˈpres] [US: ˌdiːk.əm.ˈpres]

csökkenti a nyomást

blow off steam[UK: bləʊ ɒf stiːm] [US: ˈbloʊ ˈɒf ˈstiːm]

let off steam[UK: let ɒf stiːm] [US: ˈlet ˈɒf ˈstiːm]

dombornyomást készít ige

emboss [embossed, embossed, embossing, embosses] verb
[UK: ɪm.ˈbɒs] [US: em.ˈbɒs]

egy mérföldnyi távolságra vannak egymástól

the are a mile apart[UK: ðə ə(r) ə maɪl ə.ˈpɑːt] [US: ðə ˈɑːr ə ˈmaɪl ə.ˈpɑːrt]

egyet-mást

a few things

egymást

each other◼◼◼[UK: iːtʃ ˈʌð.ə(r)] [US: ˈiːtʃ ˈʌð.r̩]

one another◼◼◻[UK: wʌn ə.ˈnʌð.ə(r)] [US: wʌn ə.ˈnʌð.r̩]

egymást fedő főnév

overlapping [overlappings]◼◼◼ noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈlæp.ɪŋ] [US: ˌoʊv.ə.ˈlæp.ɪŋ]

egymást felváltva működő melléknév

rotatory adjective
[UK: ˈrəʊ.tə.tə.ri] [US: ˈroʊ.tə.tə.ri]

egymást keresztező

intersecting◼◼◼[UK: ˌɪn.tə.ˈsekt.ɪŋ] [US: ˌɪn.tər.ˈsekt.ɪŋ]

egymást keresztező szállítások

cross-hauls[UK: ˈkrɒs hɔːlz] [US: ˈkrɑːs ˈhɒlz]

egymást kergetik a gondolataim

my thoughts are in a whirl[UK: maɪ ˈθɔːts ə(r) ɪn ə wɜːl] [US: ˈmaɪ ˈθɔːts ˈɑːr ɪn ə ˈwɝːl]

egymást kiegészítő melléknév

complemental adjective
[UK: kˌɒmplɪmˈentəl] [US: kˌɑːmplɪmˈentəl]

egymást kizáró melléknév

exclusive◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈskluː.sɪv] [US: ɪk.ˈskluː.sɪv]

egymást kölcsönösen meglátogatják melléknév

intervisit adjective
[UK: ˌɪntəvˈɪzɪt] [US: ˌɪntɚvˈɪzɪt]

egymást követve melléknév

back-to-back adjective
[UK: ˈbæk tuː ˈbæk] [US: ˈbæk ˈtuː ˈbæk]

egymást követő melléknév

consecutive◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈse.kjʊ.tɪv] [US: kən.ˈse.kjə.tɪv]

successive◼◼◻ adjective
[UK: sək.ˈse.sɪv] [US: sək.ˈse.sɪv]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol