Magyar-Angol szótár »

levél jelentése angolul

MagyarAngol
levél főnév

letter (a written message) [letters]◼◼◼ noun
[UK: ˈle.tə(r)] [US: ˈle.tər]

mail◼◼◻ noun
[UK: meɪl] [US: ˈmeɪl]

levél főnév
növényen

leaf [leaves]◼◼◻ irregular noun
[UK: liːf] [US: ˈliːf]

levél főnév

dispatch [dispatches]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

missive [missives]◼◻◻ noun
[UK: ˈmɪ.sɪv] [US: ˈmɪ.sɪv]

epistle [epistles]◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈpɪs.l̩] [US: ˌɪ.ˈpɪs.l̩]

flag [flags]◼◻◻ noun
[UK: flæɡ] [US: ˈflæɡ]

billet [billets] noun
[UK: ˈbɪ.lɪt] [US: ˈbɪ.lət]

partitioned noun
[UK: pɑː.ˈtɪʃ.n̩d] [US: parˈtɪʃ.n̩d]

levél főnév
geol

folium [folia] noun
[UK: fˈəʊliəm] [US: fˈoʊliəm]

levél

foliar◼◼◻ adjective
[UK: ˈfəʊ.lɪə] [US: ˈfoʊ.liːər]

foliary[UK: fˈəʊliəri] [US: fˈoʊliəri]

levél alakú melléknév

leaf-like adjective
[UK: liːf ˈlaɪk] [US: ˈliːf ˈlaɪk]

pandurate adjective
[UK: pˈandjʊərˌeɪt] [US: pˈændʒuːrˌeɪt]

phylloid adjective
[UK: fˈɪlɔɪd] [US: fˈɪlɔɪd]

levél alakú melléknév
növ

foliaceous adjective
[UK: fˌəʊlɪˈeɪʃəs] [US: fˌoʊlɪˈeɪʃəs]

levél címzése

direction of the letter[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩ əv ðə ˈle.tə(r)] [US: də.ˈrek.ʃn̩ əv ðə ˈle.tər]

levél elvesztése (növényé) főnév

epinasty noun
[UK: ˈepɪnəsti] [US: ˈepɪnəsti]

levélalap főnév

leaf base noun

levélbarátság főnév

correspondence with a pen friend pal noun
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dəns wɪð ə pen ˈfrend pæl] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dəns wɪθ ə ˈpen ˈfrend ˈpæl]

levélbeli melléknév

epistolary◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈpɪ.stə.lə.ri] [US: ˌɪ.ˈpɪ.stə.ˌle.ri]

levélben közli nézetét

send one's mind[UK: send wʌnz maɪnd] [US: ˈsend wʌnz ˈmaɪnd]

levélben közli álláspontját

send one's mind[UK: send wʌnz maɪnd] [US: ˈsend wʌnz ˈmaɪnd]

levélben megírja a véleményét

send one's mind[UK: send wʌnz maɪnd] [US: ˈsend wʌnz ˈmaɪnd]

levélbogár főnév

leaf-beetle noun
[UK: liːf ˈbiːt.l̩] [US: ˈliːf ˈbiːt.l̩]

levélbogár (Chrysomela) főnév

gold-beetle noun
[UK: ɡəʊld ˈbiːt.l̩] [US: ɡoʊld ˈbiːt.l̩]

gold-bug noun
[UK: ɡəʊld bʌɡ] [US: ɡoʊld ˈbəɡ]

leaf beetles (chrysomelid) noun
[UK: liːf ˈbiːt.l̩z] [US: ˈliːf ˈbiːt.l̩z]

levélbolha (Psylla) főnév

jumping-louse noun
[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ laʊs] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈlaʊs]

levélbolhák (Psyllidae)

jumping plant louse jumping plant lice[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ plɑːnt laʊs ˈdʒʌmp.ɪŋ plɑːnt laɪs] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈplænt ˈlaʊs ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈplænt ˈlaɪs]

psyllids[UK: sˈɪlɪdz] [US: sˈɪlɪdz]

levélbomba főnév

letter bomb◼◼◼ noun
[UK: ˈle.tə(r) bɒm] [US: ˈle.tər ˈbɑːm]

levélbomba főnév
US

mail bomb◼◼◼ noun
[UK: meɪl bɒm] [US: ˈmeɪl ˈbɑːm]

levélbontó főnév

letter-opener noun
[UK: ˈle.tə(r) ˈəʊ.pə.nə(r)] [US: ˈle.tər ˈoʊ.pə.nə(r)]

levélboríték főnév

cover [covers] noun
[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

levélburok (vagina, vaginae) főnév

vagina [vaginae] irregular noun
[UK: və.ˈdʒaɪ.nə və.ˈdʒaɪ.niː] [US: və.ˈdʒaɪ.nə və.ˈdʒaɪ.niː]

levélbélyeg főnév

postage stamp [postage stamps]◼◼◼ noun
[UK: ˈpəʊ.stɪdʒ stæmp] [US: ˈpoʊ.stɪdʒ ˈstæmp]

levélcimpa főnév
növ

pinna [pinnas] noun
[UK: ˈpɪ.nə] [US: ˈpɪ.nə]

levélcimpácska főnév

pinnule [pinnules] noun
[UK: ˈpɪ.njuːl] [US: ˈpɪ.njuːl]

levélcsoportosító főnév

sorter [sorters] noun
[UK: ˈsɔː.tə(r)] [US: ˈsɔːr.tər]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol