Magyar-Angol szótár »

lesújt jelentése angolul

MagyarAngol
lesújt ige

smite [smote, smitten, smiting, smites]◼◼◼ irregular verb
[UK: smaɪt sməʊt smɪt.n̩] [US: smaɪt smoʊt ˈsmɪt.n̩]

depress [depressed, depressed, depressing, depresses]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈpres] [US: də.ˈpres]

overwhelm [overwhelmed, overwhelmed, overwhelming, overwhelms]◼◼◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈwelm] [US: ˌoʊv.ə.ˈwelm]

distress [distressed, distressed, distressing, distresses]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

desolate [desolated, desolated, desolating, desolates]◼◻◻ verb
[UK: ˈde.sə.leɪt] [US: ˈde.sə.lət]

visit [visited, visited, visiting, visits]◼◻◻ verb
[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

afflict [afflicted, afflicted, afflicting, afflicts]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈflɪkt] [US: ə.ˈflɪkt]

floor [floored, floored, flooring, floors]◼◻◻ verb
[UK: flɔː(r)] [US: ˈflɔːr]

cut up verb
[UK: kʌt ʌp] [US: ˈkət ʌp]

pound down verb
[UK: paʊnd daʊn] [US: ˈpaʊnd ˈdaʊn]

lesújtott melléknév

afflicted◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈflɪk.tɪd] [US: ə.ˈflɪk.təd]

subdued◼◼◻ adjective
[UK: səb.ˈdjuːd] [US: səb.ˈduːd]

prostrate◼◻◻ adjective
[UK: prɒ.ˈstreɪt] [US: ˈprɑː.stret]

sick at heart adjective

lesújtott (átv) melléknév

heavy-laden adjective
[UK: ˈhe.vi ˈleɪd.n̩] [US: ˈhe.vi ˈleɪd.n̩]

lesújtottan határozószó

disconsolately adverb
[UK: dɪs.ˈkɒns.əl.ət.li] [US: dɪs.ˈkɑːns.əl.ət.li]

lesújtottság főnév

wo noun
[UK: wəʊ] [US: ˈwoʊ]

woe [woes] noun
[UK: wəʊ] [US: ˈwoʊ]

lesújtva határozószó

broken-heartedly adverb
[UK: ˈbrəʊkən ˈhɑː.təd.li] [US: ˈbroʊkən ˈhɑːr.təd.li]

disconsolately adverb
[UK: dɪs.ˈkɒns.əl.ət.li] [US: dɪs.ˈkɑːns.əl.ət.li]

lesújtva (átv) határozószó

dejectedly adverb
[UK: dɪ.ˈdʒek.tɪd.li] [US: dɪ.ˈdʒek.tɪd.li]

lesújtó

crushing◼◼◼ adjective
[UK: ˈkrʌʃ.ɪŋ] [US: ˈkrʌʃ.ɪŋ]

overwhelming◼◼◼ adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈwelm.ɪŋ] [US: ˌoʊv.ə.ˈwelm.ɪŋ]

withering◼◼◻ adjective
[UK: ˈwɪ.ðər.ɪŋ] [US: ˈwɪ.ðər.ɪŋ]

distressing◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈstres.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈstres.ɪŋ]

distressful◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈstre.sfʊl] [US: dɪ.ˈstre.sfʊl]

startling◼◻◻ adjective
[UK: ˈstɑːt.l̩.ɪŋ] [US: ˈstɑːr.tl̩ɪŋ]

stunning◼◻◻ adjective
[UK: ˈstʌn.ɪŋ] [US: ˈstʌn.ɪŋ]

woeful◼◻◻ adjective
[UK: ˈwəʊ.fəl] [US: ˈwoʊ.fəl]

fulminatory adjective
[UK: ˈfʌl.mɪ.nə.tə.rɪ] [US: fʌl.mə.nə.ˌtɔː.riː]

prostrative adjective
[UK: prˈɒstrətˌɪv] [US: prˈɑːstrətˌɪv]

smiter noun
[UK: ˈsmaɪtə ] [US: ˈsmɪtər ]

lesújtó főnév
US biz

floorer [floorers] noun
[UK: ˈflɔː.rə] [US: flɔː.rər]

lesújtó csapás főnév

floorer [floorers]◼◼◼ noun
[UK: ˈflɔː.rə] [US: flɔː.rər]

lesújtó dolog főnév

stunner [stunners] noun
[UK: ˈstʌ.nə(r)] [US: ˈstʌ.nər]

lesújtó hír

startling news[UK: ˈstɑːt.l̩.ɪŋ njuːz] [US: ˈstɑːr.tl̩ɪŋ ˈnuːz]

lesújtó pillantás

withering look◼◼◼[UK: ˈwɪ.ðər.ɪŋ lʊk] [US: ˈwɪ.ðər.ɪŋ ˈlʊk]

lesújtó pillantást vet (vmre)

look on something with a critical eye[UK: lʊk ɒn ˈsʌm.θɪŋ wɪð ə ˈkrɪ.tɪk.l̩ aɪ] [US: ˈlʊk ɑːn ˈsʌm.θɪŋ wɪθ ə ˈkrɪ.tɪk.l̩ ˈaɪ]

lesújtó pillantást vet vkre

cast a withering glance at somebody[UK: kɑːst ə ˈwɪ.ðər.ɪŋ ɡlɑːns ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæst ə ˈwɪ.ðər.ɪŋ ˈɡlæns ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lesújtóan határozószó

witheringly adverb
[UK: ˈwɪ.ðə.rɪŋ.li] [US: ˈwɪ.ðə.rɪŋ.li]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol