Magyar-Angol szótár »

klassz angolul

MagyarAngol
klassz melléknév

cool [cooler, coolest]◼◼◼adjective
[UK: kuːl] [US: ˈkuːl]
John was cool. = John klassz volt.

great [greater, greatest]◼◼◼adjective
[UK: ˈɡreɪt] [US: ˈɡreɪt]

classy [classier, classiest]◼◼◻adjective
[UK: ˈklɑː.si] [US: ˈklæ.si]

groovy [groovier, grooviest]◼◼◻adjective
[UK: ˈɡruː.vi] [US: ˈɡruː.vi]

super◼◼◻adjective
[UK: ˈsuː.pə(r)] [US: ˈsuː.pər]

nifty [niftier, niftiest]◼◼◻adjective
[UK: ˈnɪf.ti] [US: ˈnɪf.ti]

stunning◼◻◻adjective
[UK: ˈstʌn.ɪŋ] [US: ˈstʌn.ɪŋ]
biz

boss◼◻◻adjective
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

smashing◼◻◻adjective
[UK: ˈsmæʃ.ɪŋ] [US: ˈsmæʃ.ɪŋ]

crackerjack◼◻◻adjective
[UK: ˈkræk.ərˌ.dʒæk] [US: ˈkræk.ər.ˌdʒæk]

scrumptious◼◻◻adjective
[UK: ˈskrʌmp.ʃəs] [US: ˈskrʌmp.ʃəs]

elegant◼◻◻adjective
[UK: ˈe.lɪ.ɡənt] [US: ˈe.lə.ɡənt]

dandy [dandier, dandiest]◼◻◻adjective
[UK: ˈdæn.di] [US: ˈdæn.di]

divvy◼◻◻adjective
[UK: ˈdɪ.vi] [US: ˈdɪ.vi]

plush [plusher, plushest]◼◻◻adjective
[UK: plʌʃ] [US: ˈpləʃ]

ace◼◻◻adjective
[UK: ˈeɪ.sɪz] [US: ˈeɪ.səz]

ripping◼◻◻adjective
[UK: ˈrɪp.ɪŋ] [US: ˈrɪp.ɪŋ]

good enough◼◻◻adjective
[UK: ɡʊd ɪ.ˈnʌf] [US: ˈɡʊd ə.ˈnəf]

copacetic◼◻◻adjective

scrummy◼◻◻adjective
[UK: skrˈʌmi] [US: skrˈʌmi]

spanking◼◻◻adjective
[UK: ˈspæŋkɪŋ] [US: ˈspæŋkɪŋ]

whopping◼◻◻adjective
[UK: ˈwɒp.ɪŋ] [US: ˈwɑːp.ɪŋ]

slashingadjective
[UK: ˈslæʃ.ɪŋ] [US: sˈlæʃ.ɪŋ]

top notchadjective
[UK: tɒp nɒtʃ] [US: ˈtɑːp ˈnɑːtʃ]

be all acesadjective
[UK: bi ɔːl ˈeɪ.sɪz] [US: bi ɔːl ˈeɪ.səz]

boskeradjective
[UK: bˈɒskə] [US: bˈɑːskɚ]

budgereeadjective
[UK: bˈʌdʒriː] [US: bˈʌdʒriː]

corkingadjective
[UK: ˈkɔːkɪŋ] [US: ˈkɔːrkɪŋ]

crackajackadjective
[UK: ˈkrækəʤæk] [US: ˈkrækəʤæk]

rattlingadjective
[UK: ˈræt.l̩.ɪŋ] [US: ˈrætl.ɪŋ]

rattling goodadjective
[UK: ˈræt.l̩.ɪŋ ɡʊd] [US: ˈrætl.ɪŋ ˈɡʊd]

slap-upadjective
[UK: ˈslæp ʌp] [US: ˈslæp ʌp]

splendaciousadjective
[UK: splendˈeɪʃəs] [US: splendˈeɪʃəs]

splendiferousadjective
[UK: splen.ˈdɪ.fə.rəs] [US: splen.ˈdɪ.fə.rəs]

top-holeadjective
[UK: tɒp ˈhəʊl] [US: tɒp ˈhoʊl]

toppingadjective
[UK: ˈtɒp.ɪŋ] [US: ˈtɑːp.ɪŋ]

klassz melléknév
US

awesome◼◼◻adjective
[UK: ˈɔː.səm] [US: ˈɑː.səm]

swell◼◼◻adjective
[UK: swel] [US: ˈswel]

klassz (dolog, ember) főnév

humdingernoun
[UK: ˌhʌm.ˈdɪŋə(r)] [US: ˈhʌm.dɪŋər]

klassz (átv) melléknév

hunky-dory◼◼◼adjective
[UK: ˌhʌŋk.ɪ.ˈdɔː.rɪ] [US: hʌŋk.iː.ˈdɔː.riː]

12