Magyar-Angol szótár »

kegyes jelentése angolul

MagyarAngol
kegyes melléknév

gracious◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡreɪ.ʃəs] [US: ˈɡreɪ.ʃəs]

kind [kinder, kindest]◼◼◼ adjective
[UK: kaɪnd] [US: ˈkaɪnd]

merciful◼◼◼ adjective
[UK: ˈmɜː.sɪ.fəl] [US: ˈmɝː.sə.fəl]

pious◼◼◻ adjective
[UK: ˈpaɪəs] [US: ˈpaɪəs]

holy [holier, holiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈhəʊ.li] [US: ˈhoʊ.li]

charitable◼◻◻ adjective
[UK: ˈtʃæ.rɪ.təb.l̩] [US: ˈtʃe.rə.təb.l̩]

lenient◼◻◻ adjective
[UK: ˈliː.nɪənt] [US: ˈliː.niənt]

devout◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈvaʊt] [US: dɪ.ˈvaʊt]

friendly [friendlier, friendliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈfrend.li] [US: ˈfrend.li]

large [larger, largest]◼◻◻ adjective
[UK: lɑːdʒ] [US: ˈlɑːrdʒ]

benignant adjective
[UK: bə.ˈnɪɡ.nət] [US: bə.ˈnɪɡ.nət]

propitious adjective
[UK: prə.ˈpɪ.ʃəs] [US: prə.ˈpɪ.ʃəs]

pietist adjective
[UK: ˈpaɪə.tɪst] [US: ˈpaɪə.tɪst]

kegyes, ártatlan, rossz szándék nélküli melléknév

white [whiter, whitest] adjective
[UK: waɪt] [US: ˈwaɪt]

kegyes alapítvány

charitable trust[UK: ˈtʃæ.rɪ.təb.l̩ trʌst] [US: ˈtʃe.rə.təb.l̩ ˈtrəst]

kegyes csalás

pious fraud◼◼◼[UK: ˈpaɪəs frɔːd] [US: ˈpaɪəs ˈfrɒd]

kegyes cselekedet

pious deeds[UK: ˈpaɪəs diːdz] [US: ˈpaɪəs ˈdiːdz]

kegyes frázisokat ont

cant[UK: kænt] [US: ˈkænt]

kegyes hazugság

white lie◼◼◼[UK: waɪt laɪ] [US: ˈwaɪt ˈlaɪ]

kegyes királynőnk

our gracious queen◼◼◼[UK: ˈaʊə(r) ˈɡreɪ.ʃəs kwiːn] [US: ˈaʊər ˈɡreɪ.ʃəs ˈkwiːn]

kegyes mosoly ül az arcán

wear a beatific smile[UK: weə(r) ə ˌbiːə.ˈtɪ.fɪk smaɪl] [US: ˈwer ə ˌbiːə.ˈtɪ.fɪk ˈsmaɪl]

kegyesen határozószó

graciously◼◼◼ adverb
[UK: ˈɡreɪ.ʃə.sli] [US: ˈɡreɪ.ʃə.sli]

piously◼◻◻ adverb
[UK: ˈpaɪə.sli] [US: ˈpaɪə.sli]

kegyeskedik ige

condescend [condescended, condescended, condescending, condescends]◼◼◼ verb
[UK: ˌkɒn.dɪ.ˈsend] [US: ˌkɑːn.də.ˈsend]

vouchsafe [vouchsafed, vouchsafed, vouchsafing, vouchsafes]◼◼◻ verb
[UK: vaʊʧ.ˈseɪf] [US: vaʊʧ.ˈseɪf]

kegyeskedik (vmit) megtenni ige

deign to do something verb
[UK: deɪn tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdeɪn ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

kegyeskedik (vmit) tenni ige

condescend to do something verb
[UK: ˌkɒn.dɪ.ˈsend tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌkɑːn.də.ˈsend ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

kegyeskedik megtenni (vmit) ige

be graciously to do something verb
[UK: bi ˈɡreɪ.ʃə.sli tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈɡreɪ.ʃə.sli ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

kegyeskedő melléknév

pietistic adjective
[UK: paɪətˈɪstɪk] [US: paɪətˈɪstɪk]

pietistical adjective
[UK: paɪətˈɪstɪkəl] [US: paɪətˈɪstɪkəl]

kegyeskedő frázisok

cant[UK: kænt] [US: ˈkænt]

kegyesség főnév

godliness◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɒd.lɪ.nəs] [US: ˈɡɒd.lɪ.nəs]

piety [pieties]◼◼◼ noun
[UK: ˈpaɪə.ti] [US: ˈpaɪə.ti]

diákegyesület főnév

student union◼◼◼ noun

kincstárra száll kegyes célokra főnév

deodand noun
[UK: diːˈɒdand] [US: diːˈɑːdænd]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol