Magyar-Angol szótár »

jóval jelentése angolul

MagyarAngol
jóval

far [further, furthest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈfɑː(r)] [US: ˈfɑːr]

good deal◼◼◻ adverb
[UK: ɡʊd diːl] [US: ˈɡʊd ˈdiːl]

by a long chalk adverb
[UK: baɪ ə ˈlɒŋ tʃɔːk] [US: baɪ ə ˈlɔːŋ ˈtʃɑːk]

by a long way adverb
[UK: baɪ ə ˈlɒŋ ˈweɪ] [US: baɪ ə ˈlɔːŋ ˈweɪ]

jóval a születése előtt

long before he was born[UK: ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r) hiː wɒz bɔːn] [US: ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr ˈhiː wəz ˈbɔːrn]

jóval azelőtt, hogy …

long before that[UK: ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r) ðæt] [US: ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr ˈðæt]

jóval biztat

it augurs well[UK: ɪt ˈɔː.ɡəz wel] [US: ˈɪt ˈɒ.ɡərz ˈwel]

jóval előbb, hogy …

long before that[UK: ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r) ðæt] [US: ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr ˈðæt]

jóval előtte

long before◼◼◼[UK: ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r)] [US: ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr]

jóval fiatalabbnak udvarol

rob the cradle[UK: rɒb ðə ˈkreɪd.l̩] [US: ˈrɑːb ðə ˈkreɪd.l̩]

jóval hat után

way past six[UK: ˈweɪ pɑːst sɪks] [US: ˈweɪ ˈpæst ˈsɪks]

jóval idősebb

good bit older[UK: ɡʊd bɪt ˈəʊl.də(r)] [US: ˈɡʊd ˈbɪt ˈoʊl.də(r)]

jóval kecsegtet

it augurs well[UK: ɪt ˈɔː.ɡəz wel] [US: ˈɪt ˈɒ.ɡərz ˈwel]

jóval kisebb a kelleténél

much too small[UK: ˈmʌtʃ tuː smɔːl] [US: ˈmʌtʃ ˈtuː ˈsmɒl]

jóval korábban, hogy …

long before that[UK: ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r) ðæt] [US: ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr ˈðæt]

jóval több melléknév

many more◼◼◼ adjective
[UK: ˈmen.i mɔː(r)] [US: ˈmen.i ˈmɔːr]

jóval több a kelleténél

much too much[UK: ˈmʌtʃ tuː ˈmʌtʃ] [US: ˈmʌtʃ ˈtuː ˈmʌtʃ]

jóval több a kelleténél (átv)

too many by half[UK: tuː ˈmen.i baɪ hɑːf] [US: ˈtuː ˈmen.i baɪ ˈhæf]

jóval több a szükségesnél (átv)

too many by half[UK: tuː ˈmen.i baɪ hɑːf] [US: ˈtuː ˈmen.i baɪ ˈhæf]

jóval utána

long after◼◼◼[UK: ˈlɒŋ ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈlɔːŋ ˈæf.tər]

jóval viszonozza a rosszat

return good for evil[UK: rɪ.ˈtɜːn ɡʊd fɔː(r) ˈiːv.l̩] [US: rə.ˈtɝːn ˈɡʊd ˈfɔːr ˈiːv.l̩]

behajóval szállít

transport by ship[UK: træns.ˈpɔːt baɪ ʃɪp] [US: træn.ˈspɔːrt baɪ ˈʃɪp]

bérelt hajóval szállít ige

affreight verb
[UK: əfrˈeɪt] [US: əfrˈeɪt]

egy órás út gőzhajóval

an hour's steaming[UK: ən ˈaʊərz ˈstiːm.ɪŋ] [US: ˈæn ˈaʊərz ˈstiːm.ɪŋ]

gőzhajóval megy

travel by steam[UK: ˈtræv.l̩ baɪ stiːm] [US: ˈtræv.l̩ baɪ ˈstiːm]

gőzhajóval utazik

travel by steam[UK: ˈtræv.l̩ baɪ stiːm] [US: ˈtræv.l̩ baɪ ˈstiːm]

hajóval

by sea◼◼◼[UK: baɪ siː] [US: baɪ ˈsiː]

hajóval közvetlenül más hajó mellé áll

lay a ship aboard[UK: leɪ ə ʃɪp ə.ˈbɔːd] [US: ˈleɪ ə ˈʃɪp ə.ˈbɔːrd]

lay aboard[UK: leɪ ə.ˈbɔːd] [US: ˈleɪ ə.ˈbɔːrd]

közepesnél jóval nagyobb

fairly above the average[UK: ˈfeə.li ə.ˈbʌv ðə ˈæ.və.rɪdʒ] [US: ˈfer.li ə.ˈbʌv ðə ˈæ.və.rɪdʒ]

well above the average[UK: wel ə.ˈbʌv ðə ˈæ.və.rɪdʒ] [US: ˈwel ə.ˈbʌv ðə ˈæ.və.rɪdʒ]

megkerül (hajóval) ige

sail round verb

nem sok jóval biztat

it augurs ill[UK: ɪt ˈɔː.ɡəz ɪl] [US: ˈɪt ˈɒ.ɡərz ˈɪl]

look bad[UK: lʊk bæd] [US: ˈlʊk ˈbæd]

nem sok jóval kecsegtet

it augurs ill[UK: ɪt ˈɔː.ɡəz ɪl] [US: ˈɪt ˈɒ.ɡərz ˈɪl]

oldalhajóval rendelkező melléknév

aisled adjective
[UK: aɪld ] [US: aɪld ]

összeütközik egy hajóval

run aboard a ship[UK: rʌn ə.ˈbɔːd ə ʃɪp] [US: ˈrən ə.ˈbɔːrd ə ˈʃɪp]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol