Magyar-Angol szótár »

jóindulat jelentése angolul

MagyarAngol
jóindulat főnév

goodwill◼◼◼ noun
[UK: ˌɡʊd.ˈwɪl] [US: ɡʊ.ˈdwɪl]

kindness [kindnesses]◼◼◼ noun
[UK: ˈkaɪnd.nəs] [US: ˈkaɪnd.nəs]

grace [graces]◼◼◼ noun
[UK: ɡreɪs] [US: ˈɡreɪs]

benevolence◼◼◻ noun
[UK: bə.ˈne.və.ləns] [US: bə.ˈne.və.ləns]

jóindulat főnév
US

favor [favors]◼◼◻ noun
[UK: ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈfeɪ.vər]

jóindulat főnév
GB

favour [favours]◼◼◻ noun
[UK: ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈfeɪ.vər]

jóindulat főnév

good nature◼◻◻ noun
[UK: ɡʊd ˈneɪ.tʃə(r)] [US: ˈɡʊd ˈneɪ.tʃər]

benignity◼◻◻ noun
[UK: bə.ˈnɪɡ.nə.ti] [US: bə.ˈnɪɡ.nə.ti]

good feeling◼◻◻ noun
[UK: ɡʊd ˈfiːl.ɪŋ] [US: ˈɡʊd ˈfiːl.ɪŋ]

kindliness◼◻◻ noun
[UK: ˈkaɪnd.li] [US: ˈkaɪnd.li]

benignancy [benignancies] noun
[UK: bɪnˈɪɡnənsi] [US: bɪnˈɪɡnənsi]

forgivingness noun
[UK: fəˈgɪvɪŋnəs ] [US: fərˈgɪvɪŋnəs ]

gree noun

propitiousness noun
[UK: prəˈpɪʃəsnəs ] [US: prəˈpɪʃəsnəs ]

right-mindedness noun
[UK: raɪt ˈmaɪn.dəd.nəs] [US: ˈraɪt ˈmaɪn.dəd.nəs]

well-meaningness noun
[UK: wel] [US: ˈwel]

jóindulatból fakadó intézkedés

measure of grace[UK: ˈme.ʒə(r) əv ɡreɪs] [US: ˈme.ʒər əv ˈɡreɪs]

jóindulatból fakadó rendelet

measure of grace[UK: ˈme.ʒə(r) əv ɡreɪs] [US: ˈme.ʒər əv ˈɡreɪs]

jóindulatot színlelő arckifejezés

assumed air of benevolence[UK: ə.ˈsjuːmd eə(r) əv bə.ˈne.və.ləns] [US: ə.ˈsuːmd ˈer əv bə.ˈne.və.ləns]

jóindulatot tettető arckifejezés

assumed air of benevolence[UK: ə.ˈsjuːmd eə(r) əv bə.ˈne.və.ləns] [US: ə.ˈsuːmd ˈer əv bə.ˈne.və.ləns]

jóindulattal

graciously◼◼◼[UK: ˈɡreɪ.ʃə.sli] [US: ˈɡreɪ.ʃə.sli]

jóindulattal biz

kindlily[UK: ˈkaɪndlɪli ] [US: ˈkaɪndlɪli ]

jóindulattal tekint (vmre)

be favourably inclined towards something[UK: bi ˈfeɪ.və.rə.bli ɪn.ˈklaɪnd tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈfeɪ.və.rə.bli ˌɪn.ˈklaɪnd tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.θɪŋ]

jóindulattal van vk iránt

well disposed to somebody[UK: wel dɪ.ˈspəʊzd tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈwel dɪˈspoʊzd ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

jóindulattal viseltetik (vm) iránt

look with favour on something[UK: lʊk wɪð ˈfeɪ.və(r) ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlʊk wɪθ ˈfeɪ.vər ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

jóindulatú melléknév

benevolent◼◼◼ adjective
[UK: bə.ˈne.və.lənt] [US: bə.ˈne.və.lənt]

kind [kinder, kindest]◼◼◻ adjective
[UK: kaɪnd] [US: ˈkaɪnd]

good-natured◼◼◻ adjective
[UK: ɡʊd ˈneɪ.tʃərd] [US: ˈɡʊd ˈneɪ.tʃərd]

kind of◼◼◻ adjective
[UK: kaɪnd əv] [US: ˈkaɪnd əv]

gracious◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡreɪ.ʃəs] [US: ˈɡreɪ.ʃəs]

friendly [friendlier, friendliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈfrend.li] [US: ˈfrend.li]

mild [milder, mildest]◼◻◻ adjective
[UK: maɪld] [US: ˈmaɪld]

charitable◼◻◻ adjective
[UK: ˈtʃæ.rɪ.təb.l̩] [US: ˈtʃe.rə.təb.l̩]

kindly◼◻◻ adjective
[UK: ˈkaɪnd.li] [US: ˈkaɪnd.li]

good-humoured◼◻◻ adjective
[UK: ɡʊd ˈhjuː.məd] [US: ˈɡʊd ˈhjuː.məd]

well-disposed◼◻◻ adjective
[UK: wel dɪ.ˈspəʊzd] [US: ˈwel dɪˈspoʊzd]

well-intentioned◼◻◻ adjective
[UK: wel ɪn.ˈten.ʃn̩d] [US: ˈwel ˌɪn.ˈten.tʃn̩d]

placid◼◻◻ adjective
[UK: ˈplæs.ɪd] [US: ˈplæs.ɪd]

pious adjective
[UK: ˈpaɪəs] [US: ˈpaɪəs]

propitious adjective
[UK: prə.ˈpɪ.ʃəs] [US: prə.ˈpɪ.ʃəs]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol