Magyar-Angol szótár »

igaz jelentése angolul

MagyarAngol
igaz

right [righter, rightest]◼◼◼ adjective
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

just◼◼◻ noun adjective
[UK: dʒəst] [US: dʒəst]

sound [sounds]◼◻◻ noun
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

truthful◼◻◻ adjective
[UK: ˈtruːθ.fəl] [US: ˈtruːθ.fəl]

righteous◼◻◻ adjective
[UK: ˈraɪ.tʃəs] [US: ˈraɪ.tʃəs]

proper◼◻◻ adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

sincere [sincerer, sincerest]◼◻◻ adjective
[UK: sɪn.ˈsɪə(r)] [US: ˌsɪn.ˈsɪr]

fast◼◻◻ noun adjective
[UK: fɑːst] [US: ˈfæst]

honest-to-God noun adjective
[UK: ˈɒ.nɪst tuː ɡɒd] [US: ˈɑː.nəst ˈtuː ˈɡɑːd]

honest-to-goodness adjective
[UK: ˈɒ.nɪst tuː ˈɡʊd.nəs] [US: ˈɑː.nəst ˈtuː ˈɡʊd.nəs]

plumb noun adjective
[UK: plʌm] [US: ˈpləm]

troth noun
[UK: trəʊθ] [US: troʊθ]

true noun adjective
[UK: truː] [US: ˈtruː]

veridic adjective
[UK: verˈɪdɪk] [US: verˈɪdɪk]

veridical adjective
[UK: və.ˈrɪd.ɪ.kəl] [US: və.ˈrɪd.ɪ.kəl]

whole-heartedly adverb
[UK: həʊl ˈhɑː.təd.li] [US: hoʊl ˈhɑːr.təd.li]

igaz barátnak bizonyul

prove a good friend[UK: pruːv ə ɡʊd ˈfrend] [US: ˈpruːv ə ˈɡʊd ˈfrend]

igaz is

by the way◼◼◼[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

Igaz is!

By the way![UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

igaz nádrafű (Melissa officinalis)

lemon-balm[UK: ˈle.mən bɑːm] [US: ˈle.mən ˈbɑːm]

igaz szerelme vkinek főnév

true-love noun
[UK: truː ˈlʌv] [US: ˈtruː ˈlʌv]

igaz szerető főnév

true-love noun
[UK: truː ˈlʌv] [US: ˈtruː ˈlʌv]

igaz szívvel határozószó

wholeheartedly adverb
[UK: ˌhəʊl.ˈhɑː.tɪd.li] [US: ˌhoʊl.ˈhɑː.tɪd.li]

igaz történet

true story◼◼◼[UK: truː ˈstɔː.ri] [US: ˈtruː ˈstɔː.ri]

a true story◼◼◼[UK: ə truː ˈstɔː.ri] [US: ə ˈtruː ˈstɔː.ri]

igaz ügy

just cause◼◼◼[UK: dʒəst kɔːz] [US: dʒəst ˈkəz]

igaz ügyért harcol

fight in a good quarrel[UK: faɪt ɪn ə ɡʊd ˈkwɒ.rəl] [US: ˈfaɪt ɪn ə ˈɡʊd ˈkwɔː.rəl]

igaz valójában mutat be (vmit) ige

debunk [debunked, debunked, debunking, debunks] verb
[UK: diː.ˈbʌŋk] [US: də.ˈbəŋk]

igaz volta (vmnek) főnév

justness noun
[UK: ˈdʒʌst.nəs] [US: ˈdʒʌst.nəs]

veraciousness noun
[UK: vərˈeɪʃəsnəs] [US: vərˈeɪʃəsnəs]

veracity noun
[UK: və.ˈræ.sɪ.ti] [US: və.ˈræ.sə.ti]

Igaz!

Quite true![UK: kwaɪt truː] [US: ˈkwaɪt ˈtruː]

True enough![UK: truː ɪ.ˈnʌf] [US: ˈtruː ə.ˈnəf]

igaza megdönthetetlen

have an impregnable case[UK: həv ən ɪm.ˈpreɡ.nəb.l̩ keɪs] [US: həv ˈæn ˌɪm.ˈpreɡ.nəb.l̩ ˈkeɪs]

igaza van

be right◼◼◼[UK: bi raɪt] [US: bi ˈraɪt]

be in the right[UK: bi ɪn ðə raɪt] [US: bi ɪn ðə ˈraɪt]

be dead on[UK: bi ded ɒn] [US: bi ˈded ɑːn]

be in right[UK: bi ɪn raɪt] [US: bi ɪn ˈraɪt]

hit it/be on the nose verb
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

igazából határozószó

truly◼◼◼ adverb
[UK: ˈtruː.li] [US: ˈtruː.li]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol