Magyar-Angol szótár »

heves jelentése angolul

MagyarAngol
heves melléknév

intense [intenser, intensest]◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtens] [US: ˌɪn.ˈtens]

violent (involving extreme force or motion)◼◼◼ adjective
[UK: ˈvaɪə.lənt] [US: ˈvaɪə.lənt]

fierce [fiercer, fiercest]◼◼◻ adjective
[UK: fɪəs] [US: ˈfɪrs]

heated◼◼◻ adjective
[UK: ˈhiː.tɪd] [US: ˈhiː.təd]

hot [hotter, hottest]◼◼◻ adjective
[UK: hɒt] [US: hɑːt]

heavy [heavier, heaviest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈhe.vi] [US: ˈhe.vi]

fiery [fierier, fieriest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈfaɪə.ri] [US: ˈfaɪə.ri]

passionate◼◼◻ adjective
[UK: ˈpæ.ʃə.nət] [US: ˈpæ.ʃə.nət]

vehement◼◼◻ adjective
[UK: ˈviːə.mənt] [US: ˈviːə.mənt]

impetuous◼◻◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpe.tʃʊəs] [US: ˌɪm.ˈpet.ʃwəs]

keen [keener, keenest]◼◻◻ adjective
[UK: kiːn] [US: ˈkiːn]

explosive◼◻◻ adjective
[UK: ɪk.ˈspləʊ.sɪv] [US: ɪkˈsplo.ʊ.sɪv]

temperamental◼◻◻ adjective
[UK: ˌtem.prə.ˈmen.tl̩] [US: ˌtem.prə.ˈmen.tl̩]

warm [warmer, warmest]◼◻◻ adjective
[UK: wɔːm] [US: ˈwɔːrm]

acute [acuter, acutest]◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈkjuːt] [US: ə.ˈkjuːt]

fervent◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɜː.vənt] [US: ˈfɝː.vənt]

ardent◼◻◻ adjective
[UK: ˈɑːdnt] [US: ˈɑːr.dənt]

boisterous◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɔɪ.stə.rəs] [US: ˌbɔɪ.stə.rəs]

heady [headier, headiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈhe.di] [US: ˈhe.di]

rampant◼◻◻ adjective
[UK: ˈræm.pənt] [US: ˈræm.pənt]

flaming◼◻◻ adjective
[UK: ˈfleɪm.ɪŋ] [US: ˈfleɪm.ɪŋ]

fervid◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɜː.vɪd] [US: ˈfɝː.vəd]

feverish◼◻◻ adjective
[UK: ˈfiː.və.rɪʃ] [US: ˈfiː.və.ˌrɪʃ]

keen to◼◻◻ adjective

poignant◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɔɪ.njənt] [US: ˌpɔɪ.njənt]

flagrant adjective
[UK: ˈfleɪ.ɡrənt] [US: ˈfleɪ.ɡrənt]

headlong adjective
[UK: ˈhed.lɒŋ] [US: ˈhed.ˌlɒŋ]

profuse adjective
[UK: prə.ˈfjuːs] [US: prə.ˈfjuːs]

smart [smarter, smartest] adjective
[UK: smɑːt] [US: ˈsmɑːrt]

bull-headed adjective
[UK: bʊl ˈhe.dɪd] [US: ˈbʊl ˈhe.dəd]

hard-fought adjective
[UK: hɑːd ˈfɔːt] [US: ˈhɑːrd ˈfɔːt]

hot-brained adjective
[UK: hɒt breɪnd] [US: hɑːt ˈbreɪnd]

hot-headed adjective
[UK: hɒt ˈhe.dɪd] [US: hɑːt ˈhe.dəd]

hot-tempered adjective
[UK: hɒt ˈtem.pəd] [US: hɑːt ˈtem.pərd]

mettled adjective
[UK: ˈmetld] [US: ˈmetld]

mettlesome [mettlesomer, mettlesomest] adjective
[UK: ˈmetl.səm] [US: ˈmetl.səm]

perfervid adjective
[UK: pɜː.ˈfɜː.vɪd] [US: pɝː.ˈfɜːr.vɪd]

praefervid adjective
[UK: prˈiːfəvˌɪd] [US: prˈiːfɚvˌɪd]

quick on the draw adjective
[UK: kwɪk ɒn ðə drɔː] [US: ˈkwɪk ɑːn ðə ˈdrɒ]

quick on the trigger adjective
[UK: kwɪk ɒn ðə ˈtrɪ.ɡə(r)] [US: ˈkwɪk ɑːn ðə ˈtrɪ.ɡər]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol