Magyar-Angol szótár »

hatáskör jelentése angolul

MagyarAngol
hatáskör főnév

jurisdiction [jurisdictions]◼◼◼ noun
[UK: ˌdʒʊə.rɪs.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ˌdʒʊ.rəˈs.dɪk.ʃn̩]

authority [authorities]◼◼◻ noun
[UK: ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: ə.ˈθɔː.rə.ti]

purview◼◼◻ noun
[UK: ˈpɜː.vjuː] [US: ˈpɝː.ˌvjuː]

power [powers]◼◼◻ noun
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

scope [scopes]◼◼◻ noun
[UK: skəʊp] [US: skoʊp]

reach [reaches]◼◻◻ noun
[UK: riːtʃ] [US: ˈriːtʃ]

range [ranges]◼◻◻ noun
[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

province [provinces]◼◻◻ noun
[UK: ˈprɒ.vɪns] [US: ˈprɑː.vəns]

function [functions]◼◻◻ noun
[UK: ˈfʌŋk.ʃn̩] [US: ˈfʌŋk.ʃn̩]

ambit [ambits]◼◻◻ noun
[UK: ˈæm.bɪt] [US: ˈæm.bɪt]

to what extent◼◻◻ noun
[UK: tuː ˈwɒt ɪk.ˈstent] [US: ˈtuː ˈhwʌt ɪk.ˈstent]

orbit [orbits]◼◻◻ noun
[UK: ˈɔː.bɪt] [US: ˈɔːr.bət]

sphere [spheres]◼◻◻ noun
[UK: sfɪə(r)] [US: sˈfɪr]

pale [pales]◼◻◻ noun
[UK: peɪl] [US: ˈpeɪl]

competency [competencies] noun
[UK: ˈkɒm.pɪ.tən.si] [US: ˈkɑːm.pə.tən.si]

extent [extents] noun
[UK: ɪk.ˈstent] [US: ɪk.ˈstent]

tether [tethers] noun
[UK: ˈte.ðə(r)] [US: ˈte.ðər]

scope of authority noun
[UK: skəʊp əv ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: skoʊp əv ə.ˈθɔː.rə.ti]

terms of reference noun
[UK: tɜːmz əv ˈre.frəns] [US: ˈtɝːmz əv ˈre.fə.rəns]

array [arrays] noun
[UK: ə.ˈreɪ] [US: ə.ˈreɪ]

cognizance noun
[UK: ˈkɒɡ.nɪ.zəns] [US: ˈkɑːɡ.nə.zəns]

region of activity noun
[UK: ˈriː.dʒən əv æk.ˈtɪ.və.ti] [US: ˈriː.dʒən əv æk.ˈtɪ.və.ti]

sphere of action noun
[UK: sfɪə(r) əv ˈæk.ʃn̩] [US: sˈfɪr əv ˈæk.ʃn̩]

hatáskör nélküli melléknév

inofficious adjective
[UK: ˌɪ.nə.ˈfɪ.ʃəs] [US: ɪ.nə.ˈfɪ.ʃəs]

hatásköre

commissaryship[UK: ˈkɒmɪsərɪʃɪp ] [US: ˈkɑməˌsɛrɪʃɪp ]

hatásköri melléknév

jurisdictional◼◼◼ adjective
[UK: ˌdʒʊ.rəˈs.dɪk.ʃə.nəl] [US: ˌdʒʊ.rəˈs.dɪk.ʃə.nəl]

hatásköri kifogás melléknév
jog

declinatory adjective
[UK: dɪ.ˈklaɪ.nə.tə.rɪ] [US: dɪ.ˈklaɪ.nə.tɔː.riː]

hatáskört ráruház

delegate powers[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt ˈpaʊəz] [US: ˈde.lə.ˌɡet ˈpaʊərz]

hatáskört átruház

delegate powers[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt ˈpaʊəz] [US: ˈde.lə.ˌɡet ˈpaʊərz]

hatáskörzet főnév

sphere of action noun
[UK: sfɪə(r) əv ˈæk.ʃn̩] [US: sˈfɪr əv ˈæk.ʃn̩]

hatáskörébe tartozik

come under◼◼◼[UK: kʌm ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈkəm ˈʌnd.r̩]

hatáskörébe tartozik (vmi)

be competent in something[UK: bi ˈkɒm.pɪ.tənt ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈkɑːm.pə.tənt ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

hatáskörébe tartozik vknek

fall within somebody's cognizance[UK: fɔːl wɪð.ˈɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈkɒɡ.nɪ.zəns] [US: ˈfɑːl wɪð.ˈɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈkɑːɡ.nə.zəns]

hatáskörén kívül

beyond one's range[UK: bɪ.ˈjɒnd wʌnz reɪndʒ] [US: bɪ.ˈɑːnd wʌnz ˈreɪndʒ]

hatáskörök szétválasztása

division of powers[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩ əv ˈpaʊəz] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩ əv ˈpaʊərz]

hatáskörön kívülien határozószó

ultra vires adverb

alsóbíróságtól saját hatáskörébe vonás (kizárási ok, szabálytalanság, stb miatt) főnév

certiorari (writ of certiorari) noun
[UK: sˌɜːtiərˈɑːri] [US: sˌɜːɾɪrˈɑːrri]

az átruházott hatáskör főnév

delegacy noun
[UK: ˈde.lɪ.ɡə.si] [US: ˈde.lɪ.ɡə.si]

az én hatáskörömben

in my sphere of action[UK: ɪn maɪ sfɪə(r) əv ˈæk.ʃn̩] [US: ɪn ˈmaɪ sˈfɪr əv ˈæk.ʃn̩]

behatárol (hatáskört) ige

hedge [hedged, hedged, hedging, hedges] verb
[UK: hedʒ] [US: ˈhedʒ]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol