Magyar-Angol szótár »

gondolkodás jelentése angolul

MagyarAngol
gondolkodás főnév

thinking◼◼◼ noun
[UK: ˈθɪŋk.ɪŋ] [US: ˈθɪŋk.ɪŋ]

think [thinks]◼◼◼ noun
[UK: ˈθɪŋk] [US: ˈθɪŋk]

thought [thoughts]◼◼◻ noun
[UK: ˈθɔːt] [US: ˈθɔːt]

reasoning◼◼◻ noun
[UK: ˈriː.zən.ɪŋ] [US: ˈriː.zən.ɪŋ]

cogitation [cogitations] noun
[UK: ˌkɒ.dʒɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑː.dʒə.ˈteɪʃ.n̩]

stamp [stamps] noun
[UK: stæmp] [US: ˈstæmp]

ill-balanced noun
[UK: ɪl ˈbæ.lənst] [US: ˈɪl ˈbæ.lənst]

wrapt noun
[UK: ræps] [US: ræps]

gondolkodás tana főnév

logic [logics] noun
[UK: ˈlɒ.dʒɪk] [US: ˈlɑː.dʒɪk]

gondolkodási melléknév

cogitative adjective
[UK: ˈkɒ.dʒɪ.tə.tɪv] [US: ˈkɑː.dʒɪ.teɪ.tɪv]

reflective adjective
[UK: rɪ.ˈflek.tɪv] [US: rə.ˈflek.tɪv]

gondolkodási idő

thinking time◼◼◼[UK: ˈθɪŋk.ɪŋ ˈtaɪm] [US: ˈθɪŋk.ɪŋ ˈtaɪm]

time for consideration[UK: ˈtaɪm fɔː(r) kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈtaɪm ˈfɔːr kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

gondolkodási képesség főnév

reflectiveness noun
[UK: rɪˈflɛktɪvnəs ] [US: rɪˈflɛktɪvnəs ]

gondolkodásmód főnév

way of thinking◼◼◼ noun

mind [minds]◼◼◼ noun
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

mindset [mindsets]◼◼◼ noun
[UK: ˈmaɪnd.set] [US: ˈmaɪnd.ˌset]

mentality [mentalities]◼◼◻ noun
[UK: men.ˈtæ.lɪ.ti] [US: men.ˈtæ.lə.ti]

frame of mind◼◻◻ noun
[UK: freɪm əv maɪnd] [US: ˈfreɪm əv ˈmaɪnd]

attitude of mind noun
[UK: ˈæ.tɪ.tjuːd əv maɪnd] [US: ˈæ.tə.ˌtuːd əv ˈmaɪnd]

turn of mind noun
[UK: tɜːn əv maɪnd] [US: ˈtɝːn əv ˈmaɪnd]

cast of mind noun
[UK: kɑːst əv maɪnd] [US: ˈkæst əv ˈmaɪnd]

cast of thought noun
[UK: kɑːst əv ˈθɔːt] [US: ˈkæst əv ˈθɔːt]

thoughtway noun
[UK: θˈɔːtweɪ] [US: θˈɔːtweɪ]

gondolkodásra képes főnév

thinking noun
[UK: ˈθɪŋk.ɪŋ] [US: ˈθɪŋk.ɪŋ]

gondolkodásában megrögzött főnév

mind-set [mind-sets] noun
[UK: maɪnd set] [US: ˈmaɪnd ˈset]

gondolkodású melléknév

minded◼◼◼ adjective
[UK: ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈmaɪn.dəd]

gondolkodású melléknév

… minded adjective
[UK: ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈmaɪn.dəd]

<versenytársat lélektanilag félrevezető gondolkodás> főnév

gamesmanship noun

alantas gondolkodás

dirty mind[UK: ˈdɜː.ti maɪnd] [US: ˈdɝː.ti ˈmaɪnd]

alantas gondolkodásmód főnév

small-mindedness noun
[UK: smɔːl ˈmaɪn.dəd.nəs] [US: ˈsmɒl ˈmaɪn.dəd.nəs]

alantas gondolkodásra valló melléknév

small-minded adjective
[UK: smɔːl ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈsmɒl ˈmaɪn.dəd]

alantas gondolkodású

base-minded adjective
[UK: beɪs ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈbeɪs ˈmaɪn.dəd]

low-minded◼◻◻ adjective
[UK: ləʊ ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈloʊ ˈmaɪn.dəd]

low-principled[UK: ləʊ ˈprɪn.səp.l̩d] [US: ˈloʊ ˈprɪn.səp.l̩d]

small-minded adjective
[UK: smɔːl ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈsmɒl ˈmaɪn.dəd]

anyagias gondolkodás

worldly-minded[UK: ˈwɜːld.li ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈwɝːld.li ˈmaɪn.dəd]

worldly-mindedness[UK: ˈwɜːld.li ˈmaɪn.dəd.nəs] [US: ˈwɝːld.li ˈmaɪn.dəd.nəs]

anyagias gondolkodású

worldly-minded[UK: ˈwɜːld.li ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈwɝːld.li ˈmaɪn.dəd]

azonos gondolkodású melléknév

like-minded adjective
[UK: ˈlaɪk ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈlaɪk ˈmaɪn.dəd]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol