Magyar-Angol szótár »

ellenség jelentése angolul

MagyarAngol
ellenség főnév

enemy [enemies]◼◼◼ noun
[UK: ˈe.nə.mi] [US: ˈe.nə.mi]

foe [foes]◼◼◻ noun
[UK: fəʊ] [US: ˈfoʊ]

adversary [adversaries]◼◼◻ noun
[UK: ˈæd.və.sə.ri] [US: ˈæd.vər.ˌse.ri]

antagonist [antagonists]◼◻◻ noun
[UK: æn.ˈtæ.ɡə.nɪst] [US: æn.ˈtæ.ɡə.nəst]

foeman noun
[UK: fˈəʊmən] [US: fˈoʊmən]

incursionist noun
[UK: ɪnˈkɜːʃənɪst ] [US: ɪnˈkɜrʒənɪst ]

ellenség egyik szárnyát megrohanja (átv)

swing inwards[UK: swɪŋ ˈɪn.wədz] [US: ˈswɪŋ ˈɪn.wərdz]

ellenség ellen indul

set out against an enemy[UK: set ˈaʊt ə.ˈɡenst ən ˈe.nə.mi] [US: ˈset ˈaʊt ə.ˈɡenst ˈæn ˈe.nə.mi]

ellenség földjére teszi át a háborút

carry war into the enemy's country[UK: ˈkæ.ri wɔː(r) ˈɪn.tə ðə ˈe.nə.miz ˈkʌntr.i] [US: ˈkæ.ri ˈwɔːr ˌɪn.ˈtuː ðə ˈe.nə.miz ˈkʌntr.i]

ellenség földjére viszi át a háborút

carry war into the enemy's country[UK: ˈkæ.ri wɔː(r) ˈɪn.tə ðə ˈe.nə.miz ˈkʌntr.i] [US: ˈkæ.ri ˈwɔːr ˌɪn.ˈtuː ðə ˈe.nə.miz ˈkʌntr.i]

ellenség maradványainak felszámolása

mop-up[UK: mɒp ʌp] [US: ˈmɑːp ʌp]

ellenség szárnyai és háta elleni hadművelet

direct pressure[UK: dɪ.ˈrekt ˈpre.ʃə(r)] [US: də.ˈrekt ˈpre.ʃər]

ellenség által megszállt

enemy-occupied[UK: ˈe.nə.mi ˈɒ.kjʊ.paɪd] [US: ˈe.nə.mi ˈɑː.kjə.ˌpaɪd]

ellensége (vmnek)

be hostile to something[UK: bi ˈhɒ.staɪl tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈhɑː.stəl ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

ellenségeimnek kiszolgáltatva

naked to mine enemies[UK: ˈneɪkɪd tuː maɪn ˈe.nə.mɪz] [US: ˈneɪkəd ˈtuː ˈmaɪn ˈe.nə.miz]

ellenséges

enemy [enemies]◼◼◼ noun
[UK: ˈe.nə.mi] [US: ˈe.nə.mi]

hostile◼◼◼ adjective
[UK: ˈhɒ.staɪl] [US: ˈhɑː.stəl]

belligerent◼◼◻ adjective
[UK: bə.ˈlɪdʒ.rənt] [US: bə.ˈlɪ.dʒə.rənt]

antagonistic◼◻◻ adjective
[UK: æn.ˌtæ.ɡə.ˈnɪ.stɪk] [US: æn.ˌtæ.ɡə.ˈnɪ.stɪk]

adversarial◼◻◻ adjective
[UK: ˌæd.və.ˈseə.riəl] [US: ˌæd.vər.ˈse.riəl]

malevolent◼◻◻ adjective
[UK: mə.ˈle.vəlnt] [US: mə.ˈle.və.lənt]

adversary [adversaries]◼◻◻ noun
[UK: ˈæd.və.sə.ri] [US: ˈæd.vər.ˌse.ri]

adverse◼◻◻ adjective
[UK: ˈæd.vɜːs] [US: æd.ˈvɝːs]

malignant◼◻◻ adjective
[UK: mə.ˈlɪɡ.nənt] [US: mə.ˈlɪɡ.nənt]

inimical◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈnɪ.mɪk.l̩] [US: ˌɪ.ˈnɪ.mɪk.l̩]

ellenséges bírálat kereszttüzében áll

run the gauntlet of adverse criticism[UK: rʌn ðə ˈɡɔːnt.lɪt əv ˈæd.vɜːs ˈkrɪ.tɪ.sɪ.zəm] [US: ˈrən ðə ˈɡɒnt.lət əv æd.ˈvɝːs ˈkrɪ.tə.ˌsɪ.zəm]

ellenséges bírálat pergőtüzében áll

run the gauntlet of adverse criticism[UK: rʌn ðə ˈɡɔːnt.lɪt əv ˈæd.vɜːs ˈkrɪ.tɪ.sɪ.zəm] [US: ˈrən ðə ˈɡɒnt.lət əv æd.ˈvɝːs ˈkrɪ.tə.ˌsɪ.zəm]

ellenséges cselekedet

wither-deed[UK: ˈwɪ.ðə(r) diːd] [US: ˈwɪ.ðər ˈdiːd]

ellenséges hajót közvetlen közelről megtámad

lay the enemy aboard[UK: leɪ ðə ˈe.nə.mi ə.ˈbɔːd] [US: ˈleɪ ðə ˈe.nə.mi ə.ˈbɔːrd]

ellenséges külföldi

alien enemy[UK: ˈeɪ.liən ˈe.nə.mi] [US: ˈeɪ.liən ˈe.nə.mi]

ellenséges magatartás főnév

belligerence◼◼◼ noun
[UK: bə.ˈlɪdʒ.rəns] [US: bə.ˈlɪ.dʒə.rəns]

ellenséges területen rekviráló főnév

forager [foragers]◼◻◻ noun
[UK: ˈfɒ.rɪ.dʒə] [US: ˈfɒ.rɪ.dʒə]

ellenséges viselkedés főnév

belligerence◼◼◼ noun
[UK: bə.ˈlɪdʒ.rəns] [US: bə.ˈlɪ.dʒə.rəns]

ellenséges viszony főnév

hostility [hostilities]◼◼◼ noun
[UK: hɒ.ˈstɪ.lɪ.ti] [US: haˈstɪ.lə.ti]

ellenséges viszonyban van

be at enmity with somebody[UK: bi ət ˈen.mɪ.ti wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ət ˈen.mə.ti wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be at feud with somebody[UK: bi ət fjuːd wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ət ˈfjuːd wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ellenséges állambeli külföldi

alien enemy[UK: ˈeɪ.liən ˈe.nə.mi] [US: ˈeɪ.liən ˈe.nə.mi]

ellenséges érzelem főnév

hostility [hostilities]◼◼◼ noun
[UK: hɒ.ˈstɪ.lɪ.ti] [US: haˈstɪ.lə.ti]

ellenséges érzület

antagonism [antagonisms] noun
[UK: æn.ˈtæ.ɡə.ˌnɪ.zəm] [US: æn.ˈtæ.ɡə.ˌnɪ.zəm]

ill-feeling[UK: ɪl ˈfiːl.ɪŋ] [US: ˈɪl ˈfiːl.ɪŋ]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol