Magyar-Angol szótár »

apró jelentése angolul

MagyarAngol
apró békalencse (Lemna minor)

lesser duckweed[UK: ˈle.sə(r) ˈdʌ.kwiːd] [US: ˈle.sər ˈdʌ.ˌkwid]

apró citromfajta

lime[UK: laɪm] [US: ˈlaɪm]

apró citromfajtát termő fa

lime[UK: laɪm] [US: ˈlaɪm]

apró csalán (Urtica urens)

sting-nettle[UK: stɪŋ ˈnet.l̩] [US: ˈstɪŋ ˈnet.l̩]

stinging-nettle[UK: ˈstɪŋɪŋ ˈnet.l̩] [US: ˈstɪŋɪŋ ˈnet.l̩]

apró csipkézet főnév
növ

toothlet noun
[UK: tˈuːθlət] [US: tˈuːθlət]

apró darabka főnév

dribblet noun
[UK: ˈdrɪ.blɪt] [US: ˈdrɪ.blɪt]

driblet noun
[UK: ˈdrɪ.blɪt] [US: ˈdrɪ.blɪt]

snippet [snippets] noun
[UK: ˈsnɪ.pɪt] [US: ˈsnɪ.pət]

apró darabkák

odds and ends[UK: ɒdz ənd endz] [US: ˈɑːdz ænd ˈendz]

apró darabok főnév

smithereens [smithereens]◼◼◼ noun
[UK: ˌsmɪ.ðə.ˈriːnz] [US: ˌsmɪ.ðə.ˈriːnz]

apró darabok táj GB

shivereens[UK: ʃˈɪvərˌiːnz] [US: ʃˈɪvɚrˌiːnz]

apró darabokat lemetél ige

whittle [whittled, whittled, whittling, whittles] verb
[UK: ˈwɪt.l̩] [US: ˈwɪt.l̩]

apró darabokat lemetél (vmiből)

whittle something[UK: ˈwɪt.l̩ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈwɪt.l̩ ˈsʌm.θɪŋ]

apró darabokra tép (vmit) ige

tear something to bits verb
[UK: ˈtɪə(r) ˈsʌm.θɪŋ tuː bɪts] [US: ˈtɪr ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈbɪts]

apró darabokra tör

break to atoms[UK: breɪk tuː ˈæ.təmz] [US: ˈbreɪk ˈtuː ˈæ.təmz]

smash to atoms[UK: smæʃ tuː ˈæ.təmz] [US: ˈsmæʃ ˈtuː ˈæ.təmz]

apró dolog főnév

midget [midgets] noun
[UK: ˈmɪ.dʒɪt] [US: ˈmɪ.dʒət]

apró dísztárgyak főnév

trinketry noun
[UK: trˈɪŋkɪtri] [US: trˈɪŋkɪtri]

apró ecetes uborka

pickled gherkins[UK: ˈpɪk.l̩d ˈɡɜːkɪnz] [US: ˈpɪk.l̩d ˈɡɝːkɪnz]

apró emberke főnév

manikin [manikins] noun
[UK: ˈmæ.nɪkɪn] [US: ˈmæ.nənˌkɪn]

mannikin [mannikins] noun
[UK: mˈanɪkˌɪn] [US: mˈænɪkˌɪn]

apró esemény

by-incident[UK: baɪ ˈɪn.sɪ.dənt] [US: baɪ ˈɪn.sə.dənt]

apró gyémántok

seed-diamonds[UK: siːd ˈdaɪə.məndz] [US: ˈsiːd ˈdaɪ.məndz]

apró gyöngy

seed-pearl[UK: siːd pɜːl] [US: ˈsiːd ˈpɝːl]

apró hal főnév

tiddler noun
[UK: ˈtɪd.lə(r)] [US: ˈtɪd.lər]

apró hering főnév

sild noun

apró hörgő (bronchiolus) főnév

bronchiole [bronchioles] noun
[UK: ˈbrɒŋkɪˌəʊl] [US: ˈbrɒŋkɪˌəʊl]

apró illetéktelen haszon

pickings [pickings] noun
[UK: ˈpɪkɪŋz] [US: ˈpɪkɪŋz]

profits on the side[UK: ˈprɒ.fɪts ɒn ðə saɪd] [US: ˈprɑː.fəts ɑːn ðə ˈsaɪd]

apró illetéktelen mellékkereset

profits on the side[UK: ˈprɒ.fɪts ɒn ðə saɪd] [US: ˈprɑː.fəts ɑːn ðə ˈsaɪd]

apró illetéktelen nyereség főnév

pickings [pickings] noun
[UK: ˈpɪkɪŋz] [US: ˈpɪkɪŋz]

apró jármű főnév

pillbox [pillboxes] noun
[UK: ˈpɪl.bɒks] [US: ˈpɪl.bɑːks]

apró jégtörmelék

pancake ice[UK: ˈpænk.eɪk aɪs] [US: ˈpænˌkek ˈaɪs]

pancake [pancakes] noun
[UK: ˈpænk.eɪk] [US: ˈpænˌkek]

apró kankalin (Centunculus minimus, Anagallis minima) főnév

chaffweed noun
[UK: tʃˈafwiːd] [US: tʃˈæfwiːd]

apró kapukulcs főnév

latch-key noun
[UK: lætʃ kiː] [US: ˈlætʃ ˈkiː]

apró kellemetlenség főnév

fleabite noun
[UK: ˈfliːbaɪt] [US: ˈfliːbaɪt]

apró kiadások

petties[UK: ˈpe.tiz] [US: ˈpe.tiz]

apró kis emberke

little bit of a fellow[UK: ˈlɪt.l̩ bɪt əv ə ˈfe.ləʊ] [US: ˈlɪt.l̩ ˈbɪt əv ə ˈfelo.ʊ]

123

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol