Magyar-Angol szótár »

összegez jelentése angolul

MagyarAngol
összegez ige

sum [summed, summed, summing, sums]◼◼◼ verb
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

summarize [summarized, summarized, summarizing, summarizes]◼◼◻ verb
[UK: ˈsʌ.mə.raɪz] [US: ˈsʌ.mə.ˌraɪz]

total [totalled, totalled, totalling, totals]◼◻◻ verb
[UK: ˈtəʊt.l̩] [US: ˈtoʊt.l̩]

synthesize [synthesized, synthesized, synthesizing, synthesizes]◼◻◻ verb
[UK: ˈsɪn.θə.saɪz] [US: ˈsɪn.θə.ˌsaɪz]

integrate [integrated, integrated, integrating, integrates]◼◻◻ verb
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪt] [US: ˈɪn.tə.ˌɡret]

summarise [summarised, summarised, summarising, summarises]◼◻◻ verb
[UK: ˈsʌməraɪz] [US: ˈsʌməraɪz]

number [numbered, numbered, numbering, numbers] verb
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

cast up verb
[UK: kɑːst ʌp] [US: ˈkæst ʌp]

foot up verb
[UK: fʊt ʌp] [US: ˈfʊt ʌp]

sum-totalize verb
[UK: sʌm ˈtəʊ.tə.laɪz] [US: ˈsəm ˈtoʊ.tə.ˌlaɪz]

összegez (vmit) ige

sum up of something verb
[UK: sʌm ʌp əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsəm ʌp əv ˈsʌm.θɪŋ]

összegezhető melléknév
menny

summable adjective
[UK: ˈsʌməbl ] [US: ˈsʌməbl ]

összegezve

in conclusion

in summary

összegezés főnév

totalization [totalizations]◼◼◼ noun
[UK: tˌəʊtəlaɪzˈeɪʃən] [US: tˌoʊɾəlᵻzˈeɪʃən]

summing-up◼◻◻ noun
[UK: ˈsʌm.ɪŋ ʌp] [US: ˈsʌm.ɪŋ ʌp]

epitome [epitomes] noun
[UK: ɪ.ˈpɪ.tə.mi] [US: ə.ˈpɪ.tə.mi]

summing up noun
[UK: ˈsʌm.ɪŋ ʌp] [US: ˈsʌm.ɪŋ ʌp]

synopsis [synopses] irregular noun
[UK: sɪ.ˈnɒp.sɪs] [US: sə.ˈnɑːp.səs]

összegezések

summings-up[UK: ˈsʌmɪŋz ʌp ] [US: ˈsʌmɪŋz ʌp ]

összegező

synthetic◼◼◼ adjective
[UK: sɪn.ˈθe.tɪk] [US: ˌsɪn.ˈθe.tɪk]

recapitulative adjective
[UK: ˌriːk.ə.ˈpɪ.tjʊ.lə.tɪv] [US: ˌriːk.ə.ˈpɪ.tjʊ.lə.tɪv]

recapitulatory adjective
[UK: ˌriːk.ə.ˈpɪ.tjʊ.lə.tə.rɪ] [US: riːk.ə.ˈpɪ.tʃə.lə.tɔː.riː]

synthesist noun
[UK: sˈɪnθɪsˌɪst] [US: sˈɪnθɪsˌɪst]

synthetist noun
[UK: sˈɪnθɪtˌɪst] [US: sˈɪnθɪtˌɪst]

mindent összegezve

first and last[UK: ˈfɜːst ənd lɑːst] [US: ˈfɝːst ænd ˈlæst]

röviden összegez

recap◼◼◼[UK: ˌriːˈkæp] [US: ˈriːˌkæp]

recapitulate [recapitulated, recapitulated, recapitulating, recapitulates] verb
[UK: ˌriːk.ə.ˈpɪ.tʃʊ.leɪt] [US: ˌrik.ə.ˈpɪ.tʃə.ˌlet]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol