Magyar-Angol szótár »

élvezet jelentése angolul

MagyarAngol
élvezet főnév

pleasure [pleasures]◼◼◼ noun
[UK: ˈple.ʒə(r)] [US: ˈple.ʒər]

joy [joys]◼◼◻ noun
[UK: dʒɔɪ] [US: ˌdʒɔɪ]

treat [treats]◼◼◻ noun
[UK: triːt] [US: ˈtriːt]

enjoyment [enjoyments]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈdʒɔɪ.mənt] [US: ɪn.ˈdʒɔɪ.mənt]

delight [delights]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈlaɪt] [US: də.ˈlaɪt]

indulgence [indulgences]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈdʌl.dʒəns] [US: ˌɪn.ˈdəl.dʒəns]

kick [kicks]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɪk] [US: ˈkɪk]

gusto [gustoes]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.stəʊ] [US: ˈɡʌˌsto.ʊ]

blast [blasts]◼◻◻ noun
[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

amusement [amusements]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈmjuːz.mənt] [US: ə.ˈmjuːz.mənt]

deliciousness◼◻◻ noun
[UK: dɪˈlɪʃəsnəs ] [US: dɪˈlɪʃəsnəs ]

groove [grooves]◼◻◻ noun
[UK: ɡruːv] [US: ˈɡruːv]

gust [gusts] noun
[UK: ɡʌst] [US: ˈɡəst]

élvezet (rég) főnév

joyance noun
[UK: dʒˈɔɪəns] [US: dʒˈɔɪəns]

élvezet nyújtás főnév

delectation noun
[UK: ˌdiː.lek.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌdiː.lek.ˈteɪʃ.n̩]

élvezetek főnév

delights◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈlaɪts] [US: də.ˈlaɪts]

élvezetek sodra

whirl of pleasures[UK: wɜːl əv ˈple.ʒəz] [US: ˈwɝːl əv ˈple.ʒərz]

élvezetek áradata

whirl of pleasures[UK: wɜːl əv ˈple.ʒəz] [US: ˈwɝːl əv ˈple.ʒərz]

élvezetek árja

whirl of pleasures[UK: wɜːl əv ˈple.ʒəz] [US: ˈwɝːl əv ˈple.ʒərz]

élvezeteket hajszoló főnév

hedonist [hedonists] noun
[UK: ˈhiː.də.nɪst] [US: ˈhiː.də.nɪst]

élvezeteket nyújtó melléknév

hedonic adjective
[UK: hə.ˈdɑː.nɪk] [US: hə.ˈdɑː.nɪk]

élvezetekkel teli élet

the primrose path[UK: ðə ˈprɪm.rəʊz pɑːθ] [US: ðə ˈprɪmroʊz ˈpæθ]

élvezetekkel teli élet(út)

primros path[UK: prˈɪmrəʊz pˈaθ] [US: prˈɪmroʊz pˈæθ]

élvezeteknek élő ember főnév

free-liver [free-livers]◼◻◻ noun
[UK: friː ˈlɪ.və(r)] [US: ˈfriː ˈlɪ.vər]

élvezeteké főnév

overindulgence [overindulgences] noun
[UK: ˌəʊv.ə.rɪn.ˈdʌl.dʒəns] [US: ˌoʊv.r̩.rɪn.ˈdʌl.dʒəns]

élvezetes melléknév

enjoyable◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈdʒɔɪ.əb.l̩] [US: ɪn.ˈdʒɔɪ.əb.l̩]

pleasurable◼◼◻ adjective
[UK: ˈple.ʒə.rəb.l̩] [US: ˈple.ʒə.rəb.l̩]

delightful◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈlaɪt.fəl] [US: də.ˈlaɪt.fəl]

amusing◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈmjuːz.ɪŋ] [US: ə.ˈmjuːz.ɪŋ]

delicious◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.ʃəs] [US: də.ˈlɪ.ʃəs]

delectable◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈlek.təb.l̩] [US: də.ˈlek.təb.l̩]

delightsome adjective
[UK: dɪ.ˈlaɪt.səm] [US: dɪ.ˈlaɪt.səm]

enjoyably adjective

a-musing◼◼◻ adjective
[UK: ə ˈmjuːz.ɪŋ] [US: ə ˈmjuːz.ɪŋ]

amusive adjective
[UK: ˈamjuːsˌɪv] [US: ˈæmjuːsˌɪv]

élvezetes anekdota

racy anecdote[UK: ˈreɪ.si ˈæ.nɪk.dəʊt] [US: ˈreɪ.si ˈæ.nɪkdoʊt]

élvezetes társalgó főnév

amuser noun
[UK: əˈmjuːzə ] [US: əmˈjuzər ]

élvezetes volta (vmnek) főnév

deliciousness noun
[UK: dɪˈlɪʃəsnəs ] [US: dɪˈlɪʃəsnəs ]

élvezetesen határozószó

amusingly adverb
[UK: ə.ˈmjuː.zɪŋ.li] [US: ə.ˈmjuː.zɪŋ.li]

élvezetesség főnév

delectableness noun
[UK: dɪˈlɛktəblnəs ] [US: dɪˈlɛktəbəlnəs ]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol