Magyar-Angol szótár »

áradás jelentése angolul

MagyarAngol
áradás főnév

flood [floods]◼◼◼ noun
[UK: flʌd] [US: ˈfləd]

flooding [floodings]◼◼◻ noun
[UK: ˈflʌd.ɪŋ] [US: ˈflʌd.ɪŋ]

flash flood◼◻◻ noun

flow [flows]◼◻◻ noun
[UK: fləʊ] [US: ˈfloʊ]

flush [flushes] noun
[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

high water noun
[UK: haɪ ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈhaɪ ˈwɒ.tər]

sweep [sweeps] noun
[UK: swiːp] [US: ˈswiːp]

float [floats] noun
[UK: fləʊt] [US: floʊt]

flushes◼◻◻ noun
[UK: ˈflʌ.ʃɪz] [US: ˈflʌ.ʃəz]

gain of the waters noun
[UK: ɡeɪn əv ðə ˈwɔː.təz] [US: ˈɡeɪn əv ðə ˈwɒ.tərz]

swelling [swellings] noun
[UK: ˈswel.ɪŋ] [US: ˈswel.ɪŋ]

áradás (folyóé) főnév

spate◼◼◼ noun
[UK: speɪt] [US: ˈspeɪt]

áradási meder főnév

flood-plain [flood-plains] noun
[UK: flʌd pleɪn] [US: ˈfləd ˈpleɪn]

a Nílus áradását mérő oszlop főnév

nilometer noun
[UK: naɪlˈɒmɪtə] [US: naɪlˈɑːmɪɾɚ]

anyagkifáradás főnév

ageing noun
[UK: ˈeɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈeɪdʒ.ɪŋ]

anyagkifáradást gátló

anti-attrition[UK: ˈæn.ti ə.ˈtrɪʃ.n̩] [US: ˈæn.ti ə.ˈtrɪʃ.n̩]

beáradás

inrush noun
[UK: ˈɪn.rʌʃ] [US: ˈɪn.rʌʃ]

inset [insetted, insetted, insetting, insets] verb
[UK: ˌɪn.ˈset] [US: ˈɪn.ˌset]

csúcsszáradás (fa betegség) főnév

dieback noun

csúcsszáradásos melléknév

stag-headed adjective
[UK: stæɡ ˈhe.dɪd] [US: ˈstæɡ ˈhe.dəd]

elfáradás főnév

fatigue noun
[UK: fə.ˈtiːɡ] [US: fə.ˈtiːɡ]

elszáradás főnév

shrivelling noun
[UK: ˈʃrɪ.vəl.ɪŋ] [US: ˈʃrɪ.vəl.ɪŋ]

elszáradás főnév
növ

marcescence noun
[UK: mɑːsˈesəns] [US: mɑːrsˈesəns]

elszáradás (necrosis) főnév

necrosis [necroses] noun
[UK: ne.ˈkrəʊ.sɪs] [US: neˈkro.ʊ.sɪs]

fáradási határ

stress-limit[UK: stres ˈlɪ.mɪt] [US: ˈstres ˈlɪ.mət]

fáradásvizsgálat főnév

fatigue test◼◼◼ noun
[UK: fə.ˈtiːɡ ˈtest] [US: fə.ˈtiːɡ ˈtest]

hajlító kifáradási határ

fatigue limit[UK: fə.ˈtiːɡ ˈlɪ.mɪt] [US: fə.ˈtiːɡ ˈlɪ.mət]

hajtásvégszáradás főnév

wither tip noun
[UK: ˈwɪ.ðə(r) ˈtɪp] [US: ˈwɪ.ðər ˈtɪp]

hóolvadás okozta áradás

snow-flood[UK: snəʊ flʌd] [US: ˈsnoʊ ˈfləd]

kifáradás főnév

fatigue◼◼◼ noun
[UK: fə.ˈtiːɡ] [US: fə.ˈtiːɡ]

kifáradási termék

fatigue-products[UK: fə.ˈtiːɡ ˈprɒ.dʌkts] [US: fə.ˈtiːɡ ˈprɑː.dəkts]

kifáradásig hajszol ige

emboss [embossed, embossed, embossing, embosses] verb
[UK: ɪm.ˈbɒs] [US: em.ˈbɒs]

kiszáradás főnév

desiccation [desiccations]◼◼◼ noun
[UK: ˌde.sɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌde.səˈk.eɪʃ.n̩]

drying◼◼◼ noun
[UK: ˈdraɪ.ɪŋ] [US: ˈdraɪ.ɪŋ]

exsiccation noun
[UK: ˌek.sɪˈk.eɪ.ʃən] [US: ˌek.sɪˈk.eɪ.ʃən]

shrivelling noun
[UK: ˈʃrɪ.vəl.ɪŋ] [US: ˈʃrɪ.vəl.ɪŋ]

kiáradás főnév

outpouring [outpourings]◼◼◼ noun
[UK: ˈaʊt.pɔːr.ɪŋ] [US: ˌɑːwt.ˈpɔːr.ɪŋ]

efflux [effluxes] noun
[UK: ˈe.flʌks] [US: ˈe.flʌks]

emanation [emanations] noun
[UK: ˌe.mə.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌe.mə.ˈneɪʃ.n̩]

escape [escapes] noun
[UK: ɪ.ˈskeɪp] [US: ə.ˈskeɪp]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol