Magyar-Angol szótár »

állvány jelentése angolul

MagyarAngol
állvány főnév

stand [stands]◼◼◼ noun
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

rack [racks]◼◼◼ noun
[UK: ræk] [US: ˈræk]

scaffolding◼◼◼ noun
[UK: ˈskæ.fəld.ɪŋ] [US: ˈskæ.fəld.ɪŋ]

platform [platforms]◼◼◻ noun
[UK: ˈplæt.fɔːm] [US: ˈplæt.ˌfɔːrm]

scaffold [scaffolds]◼◼◻ noun
[UK: ˈskæ.fəʊld] [US: ˈskæfoʊld]

mount [mounts]◼◼◻ noun
[UK: maʊnt] [US: ˈmaʊnt]

stage [stages]◼◻◻ noun
[UK: steɪdʒ] [US: ˈsteɪdʒ]

trestle◼◻◻ noun
[UK: ˈtres.l̩] [US: ˈtres.l̩]

frame [frames]◼◻◻ noun
[UK: freɪm] [US: ˈfreɪm]

stand for◼◻◻ noun
[UK: stænd fɔː(r)] [US: ˈstænd ˈfɔːr]

leg [legs]◼◻◻ noun
[UK: leɡ] [US: ˈleɡ]

mounting [mountings]◼◻◻ noun
[UK: ˈmaʊnt.ɪŋ] [US: ˈmaʊnt.ɪŋ]

base [bases]◼◻◻ noun
[UK: beɪs] [US: ˈbeɪs]

horse [horses]◼◻◻ noun
[UK: hɔːs] [US: ˈhɔːrs]

rest [rests]◼◻◻ noun
[UK: rest] [US: ˈrest]

bearer [bearers] noun
[UK: ˈbeə.rə(r)] [US: ˈbe.rər]

bridging noun
[UK: ˈbrɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈbrɪdʒ.ɪŋ]

carriage [carriages] noun
[UK: ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈkæ.rɪdʒ]

cratch◼◼◼ noun
[UK: krætʃ] [US: krætʃ]

leg-support noun
[UK: leɡ sə.ˈpɔːt] [US: ˈleɡ sə.ˈpɔːrt]

staging noun
[UK: ˈsteɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈsteɪdʒ.ɪŋ]

stilling [stillings] noun
[UK: ˈstɪl.ɪŋ] [US: ˈstɪl.ɪŋ]

what-not noun
[UK: ˈwɒt nɒt] [US: ˈhwʌt ˈnɑːt]

whatnot noun
[UK: ˈwɒt.nɒt] [US: ˈwət.ˌnɑːt]

állvány lába

stand-base[UK: stænd beɪs] [US: ˈstænd ˈbeɪs]

állvány áruk kiállítására

display-stand[UK: dɪ.ˈspleɪ stænd] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ ˈstænd]

állványbak főnév

buck [bucks] noun
[UK: bʌk] [US: bʌk]

állványcsavar főnév

standing bolt noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ bəʊlt] [US: ˈstænd.ɪŋ boʊlt]

állványcsavar főnév
műsz

rigging-screw noun
[UK: ˈrɪ.ɡɪŋ skruː] [US: ˈrɪ.ɡɪŋ ˈskruː]

állványcső főnév

standpipe [standpipes] noun
[UK: ˈstænd.paɪp] [US: ˈstænd.paɪp]

állványhorog főnév

dog-hook noun
[UK: dɒɡ hʊk] [US: ˈdɔːɡ ˈhʊk]

állványhíd főnév

trestle-bridge noun
[UK: ˈtres.l̩ brɪdʒ] [US: ˈtres.l̩ ˈbrɪdʒ]

trestle-work◼◼◼ noun
[UK: ˈtres.l̩ ˈwɜːk] [US: ˈtres.l̩ ˈwɝːk]

trestlework◼◼◼ noun
[UK: ˈtresl.wɜːk] [US: ˈtresl.wɜːk]

állványos dolog

stand-up[UK: stænd ʌp] [US: ˈstænd ʌp]

állványos fényképezőgép

field camera[UK: fiːld ˈkæ.mə.rə] [US: ˈfiːld ˈkæ.mə.rə]

stand camera[UK: stænd ˈkæ.mə.rə] [US: ˈstænd ˈkæ.mə.rə]

stand-camera[UK: stænd ˈkæ.mə.rə] [US: ˈstænd ˈkæ.mə.rə]

állványoz ige

scaffold [scaffolded, scaffolded, scaffolding, scaffolds]◼◼◼ verb
[UK: ˈskæ.fəʊld] [US: ˈskæfoʊld]

állványozott melléknév

staged◼◼◼ adjective
[UK: steɪdʒd] [US: ˈsteɪdʒd]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol