Maďarčina-Nórčina slovník »

erdő znamená v Nórčina

MaďarčinaNórčina
erdő n

skog [-en, -er, -ene]

erdőben gazdag

skogrik [-t, -e]

erdőben szegény

skogfattig [-, -e]

erdőfolt n

skogholt [-et, -, -ene/-a]

erdőgazdaság n

skogbruk [-et, -, -ene/-a]

erdőgazdaságtan n

skogbruksøkonomi [-en, -er, -ene]

erdőgazdálkodás n

skogskjøtsel [-en, -sler -slene]

erdőgondozás n

skogdrift, skogskjøtsel

erdőirtás n

avskoging, skogshogst

erdőkitermelés n

trefelling [-en/-a, -er, -ene]

erdőmegőrzés n

skogvern [-et, -, -ene/-a]

erdőmunkás n

skogsarbeider [-en, -e, -ne]

erdőmérnök n

skogbrukskandidat [-en, -er, -ene]

erdőmérnök-hallgató n

skogbruksstudent

erdőmérnöki kar

fakultet for skogbruk

erdőművelés n

skogdrift, skogskjøtsel

erdőn mezőn

i skog og mark

erdőpusztulás n

skogdød [-en, -er, -ene]

erdős adj

skogbevokst, skogkledd

erdőszél n

skogbryn [-et, -, -ene/-a]

erdőszélén fekszik

ligger i skogkanten

erdősáv n

skogsbelte [-t, -r, -ne/-ta]

erdőség n

større område dekket av skog

erdősít v

beplanter med skog

erdősítés n

skogplanting, skogreising

erdőt járja

går i skogen

erdőt telepít

planter skog

erdőtelepítés n

skogplanting [-en/-a, -er, -ene]

erdőterület n

skogsområde [-t, -r, -ne/-da]

erdőtulajdonos n

skogeier [-en, -e, -ne]

erdőtörvény n

skoglov

erdőtűz n

skogbrann [-en, -er, -ene]

erdőtűz megelőzése

forebygging av skogbrann

erdővel borított

skogbevokst [-, -e]

erdővágás n

skogshogst [-en, -er, -ene]

erdővédelem n

skogvern [-et, -, -ene/-a]

erdőállomány n

skogbestand [-en, -er, -ene]

erdőökológia n

skogens økologi

erdőövezet n

skogbelte [-t, -r, -ne/-ta]

erdőőr n

skogvokter [-en, -e, -ne]