Maďarčina-Nemčina slovník » megmarad meaning in Nemčina

MaďarčinaNemčina
megmarad

bestehen [bestand; hat bestanden]◼◼◼ » Verb
[ bəʃtˈeːən]

bleibt◼◼◼ »[blˈaɪpt]

erhalten (ä) (sich) [erhielt; hat erhalten]◼◼◼ » Verb
[ ɛɾhˈaltən]

verbleiben [verblieb; ist verblieben]◼◼◻ » Verb
[ fɛɾblˈaɪbən]

anhalten (hält an) [hielt an; hat angehalten]◼◻◻ » Verb
[ ˈanhˌaltən]

dauern [dauerte; hat gedauert] (Akkusativ)◼◻◻ » Verb
[ dˈaʊɜn]

übrigbleiben◼◻◻ »[ˈʏbrɪɡblˌaɪbən]

beharren [beharrte; hat beharrt] » Verb
[ bəhˈarən]

die Beharrung » Substantiv
[bəhˈarʊŋ]

bestehenbleiben »[bəʃtˈeːənblˌaɪbən]

fortdauern [dauerte fort; hat fortgedauert] » Verb
[fˈɔɾtdaʊɜn]

hinterbleiben »[hˌɪntɜblˈaɪbən]

restieren » Verb
[rɛstˈiːrən]

verharren [verharrte; hat verharrt] » Verb
[ fɛɾhˈarən]

zurückbleiben [blieb zurück; ist zurückgeblieben] » Verb
[ tsuːrˈʏkblˌaɪbən]

megmarad (állásban)

dauerndes »[dˈaʊɛɾndəs]

megmarad (vmi mellett/vminél) ige

dabeibleiben [blieb dabei; ist dabeigeblieben] » Verb
[ dɑːbˈaɪblˌaɪbən]

megmarad (vmiből) ige

überbleiben [überblieb; ist überblieben] » Verb
[ ˌyːbɜblˈaɪbən]

megmarad az emlékezetében ige

haftenbleiben [blieb haften; ist haftengeblieben] » Verb
[ hˈaftənblˌaɪbən]

megmaradás főnév

die Verbleiben◼◼◼ » Substantiv
[fɛɾblˈaɪbən]

megmaradni

nachbleiben »[nˈaxblaɪbən]

(meg)maradó (maradék) melléknév

restlich◼◼◼ » Adjektiv
[rˈɛstlɪç]

megmaradt

überschüssig◼◼◼ »[ˌyːbɜʃˈʏsɪç]

übrig » Adjektiv
[ˈʏbrɪç]

A szó elhangzik, az írás megmarad.

Das Wort verhallt, die Schrift bleibt.

az energiamegmaradás elve főnév

das Energieprinzip » Substantiv
[ˌeːnɛɾɡˈiːprɪntsˌiːp]

energiamegmaradás főnév

der Energieerhaltungssatz [des Energieerhaltungssatzes; die] » Substantiv
[ˌeːnɛɾɡˈiːɜhˌaltʊŋsˌats]

értékelés után megmaradt plusz főnév

der Bewertungsüberschuss » Substantiv
[bəvˈɛɾtʊŋsˌyːbɜʃˌʊs]

nem tud egy helyben (meg)maradni kifejezés

kein Sitzfleisch habenumgangssprachlich

változatlanul megmarad

gleichbleibend »[ɡlˈaɪçblaɪbən]

You can find it in:

MaďarčinaNemčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies