Maďarčina-Nemčina slovník » hasonló meaning in Nemčina

MaďarčinaNemčina
hasonló

ähnlich [ähnlicher; am ähnlichsten]◼◼◼ » Adjektiv
[ˈɛːnlɪç]

gleichartig◼◼◼ » Adjektiv
[ˈɡlaɪ̯çˌʔaːɐ̯tɪç]

gleich [gleicher; am —]◼◼◻ » Adjektiv
[ɡlaɪ̯ç]

analog◼◼◼ » Adjektiv
[anaˈloːk]

gleicherweise◼◻◻ »[ɡlˈaɪçɜvˌaɪzə]

hasonló beállítottságú

geistesverwandt »[ɡˈaɪstɛsfɜvˌant]

hasonló bélyegző kifejezés

der Faksimilestempel » Substantiv
[fakzˈiːmiːlˌɛstɛmpəl]

hasonló dolog

das Analogon [des Analogons; die Analoga] » Substantiv
[aˈnaːloɡɔn]

desgleichen »[dˈɛsɡlaɪçən]

hasonló eset kifejezés

das Analogon [des Analogons; die Analoga] » Substantiv
[aˈnaːloɡɔn]

hasonló gondolatra jut kifejezés

konnotieren [konnotierte; hat konnotiert] » Verb
[kɔnoˈtiːʁən]

hasonló gondolkodású

gleichdenkend »[ɡlˈaɪçdɛŋkənt]

hasonló másolat kifejezés

die Faksimileabschrift » Substantiv
[fakzˈiːmiːlˌeːapʃrˌɪft]

hasonló sajátosságok ikreknél kifejezés

die Konkordanz [der Konkordanz; die Konkordanzen] » Substantiv
[kɔŋkɔʁˈdant͡s]

hasonló szavakból akotott fogalom pl. álmot aludni kifejezés

die Paronomasie [der Paronomasie; die Paronomasien] » Substantiv
[pˌɑroːnˌoːmazˈiː]

hasonló személyiség kifejezés

die Wesensgleichheit » Substantiv
[vˈeːzənsɡlˌaɪçhaɪt]

hasonló társa

seinesgleichen »[zˈaɪnɛsɡlˌaɪçən]

hasonló állásponton lévő

einmütig [einmütiger; am einmütigsten] » Adjektiv
[ˈaɪ̯nˌmyːtɪç]

hasonlóan

gleichermaßen◼◼◼ »[ɡlˈaɪçɜmˌɑːsən]

hasonlóan cselekszik

ein Gleiches tun

hasonlóképpen

desgleichen◼◼◼ »[dˈɛsɡlaɪçən]

gleichfalls◼◼◼ » Adverb
[ɡlˈaɪçfals]

gleichergestalt »[ɡlˈaɪçɜɡˌɛstalt]

hasonlóság főnév

die Ähnlichkeit [der Ähnlichkeit; die Ähnlichkeiten]◼◼◼ » Substantiv
[ˈɛːnlɪçkaɪ̯t]

die Analogie [der Analogie; die Analogien]◼◻◻ » Substantiv
[analoˈɡiː]

die Parallele [der Parallele; die Parallelen]◼◻◻ » Substantiv
[paʁaˈleːlə]

die Gleichartigkeit [der Gleichartigkeit; —] » Substantiv
[ɡlˈaɪçaɾtˌɪçkaɪt]

der Parallelismus [des Parallelismus; die Parallelismen] » Substantiv
[paʁaleˈlɪsmʊs]

die Reminiszenz [der Reminiszenz; die Reminiszenzen] » Substantiv
[ʁeminɪsˈt͡sɛnt͡s]

die Uniformität [der Uniformität; die Uniformitäten] » Substantiv
[ˌunifɔʁmiˈtɛːt]

hasonlóság istenhez kifejezés

die Gottähnlichkeit [der Gottähnlichkeit; —] » Substantiv
[ɡˈɔtɛːnlˌɪçkaɪt]

hasonlóval fizet kifejezés

vergelten [vergalt; hat vergolten] » Verb
[fɛɐ̯ˈɡɛltn̩]

hasonlóvá lesz kifejezés

entsprechen [entsprach; hat entsprochen] » Verb
[ɛntˈʃpʁɛçn̩]

hasonlóvá tesz kifejezés

angleichen [glich an; hat angeglichen] » Verb
[ˈanˌɡlaɪ̯çn̩]

arten [artete; hat geartet] » Verb
[ˈaːɐ̯tn̩]

hasonlóvá tevés kifejezés

die Angleichung [der Angleichung; die Angleichungen] » Substantiv
[ˈanɡlˌaɪçʊŋ]

hasonlóvá válik vkihez kifejezés

schlagen [schlug; hat/ist geschlagen] » Verb
[ˈʃlaːɡn̩]

hasonlóvá válás kifejezés

die Angleichung [der Angleichung; die Angleichungen] » Substantiv
[ˈanɡlˌaɪçʊŋ]

die Konvergenz [der Konvergenz; die Konvergenzen] » Substantiv
[ˌkɔnvɛʁˈɡɛnt͡s]

(alá)hull (az esőhöz hasonlóan) ige

niederregnen [regnete nieder; ist niedergeregnet] » Verb
[ˈniːdɐˌʁeːɡnən]

12

You can find it in:

MaďarčinaNemčina