Maďarčina-Nemčina slovník » hasonló meaning in Nemčina

MaďarčinaNemčina
hasonló

ähnlich [ähnlicher; am ähnlichsten]◼◼◼ » Adjektiv
[ˈɛːnlɪç]

analog◼◼◼ » Adjektiv
[analˈoːk]

gleich◼◼◻ » Adjektiv
[ɡlˈaɪç]

gleichartig◼◼◻ » Adjektiv
[ɡlˈaɪçaɾtˌɪç]

gleicherweise »[ɡlˈaɪçɜvˌaɪzə]

hasonló (röv.)

dgl. (dergleichen) (Abk.)

hasonló beállítottságú

geistesverwandt »[ɡˈaɪstɛsfɜvˌant]

hasonló bélyegző főnév

der Faksimilestempel » Substantiv
[fakzˈiːmiːlˌɛstɛmpəl]

hasonló dolog

das Analogon [des Analogons; die Analoga] » Substantiv
[anˈɑloːɡˌoːn]

desgleichen »[dˈɛsɡlaɪçən]

hasonló eset kifejezés

das Analogon [des Analogons; die Analoga] » Substantiv
[anˈɑloːɡˌoːn]

hasonló gondolatra jut ige

konnotieren [konnotierte; hat konnotiert] » Verb
[ kɔnoːtˈiːrən]

hasonló gondolkodású

gleichdenkend »[ɡlˈaɪçdɛŋkənt]

hasonló másolat főnév

die Faksimileabschrift » Substantiv
[fakzˈiːmiːlˌeːapʃrˌɪft]

hasonló sajátosságok ikreknél főnév

die Konkordanz [der Konkordanz; die Konkordanzen] » Substantiv
[kɔnkˈɔɾdants]

hasonló szavakból akotott fogalom pl. álmot aludni főnév

die Paronomasie » Substantiv
[pˌɑroːnˌoːmazˈiː]

hasonló személyiség főnév

die Wesensgleichheit » Substantiv
[vˈeːzənsɡlˌaɪçhaɪt]

hasonló társa

seinesgleichen »[zˈaɪnɛsɡlˌaɪçən]

hasonló állásponton lévő

einmütig »[ˈaɪnmˌyːtɪç]

hasonlóan

gleichermaßen◼◼◼ »[ɡlˈaɪçɜmˌɑːsən]

hasonlóan cselekszik

ein Gleiches tun

hasonlóképpen

desgleichen◼◼◼ »[dˈɛsɡlaɪçən]

gleichfalls◼◻◻ » Adverb
[ɡlˈaɪçfals]

gleichergestalt »[ɡlˈaɪçɜɡˌɛstalt]

hasonlóság főnév

die Ähnlichkeit [der Ähnlichkeit; die Ähnlichkeiten]◼◼◼ » Substantiv
[ˈɛːnlɪçkˌaɪt]

die Analogie [der Analogie; die Analogien]◼◻◻ » Substantiv
[anˌɑloːɡˈiː]

die Gleichartigkeit◼◻◻ » Substantiv
[ɡlˈaɪçaɾtˌɪçkaɪt]

die Parallele [der Parallele; die Parallelen]◼◻◻ » Substantiv
[pˌaralˈeːlə]

der Parallelismus [des Parallelismus; die Parallelismen] » Substantiv
[pˌaraleːlˈɪsmʊs]

die Reminiszenz [der Reminiszenz; die Reminiszenzen] » Substantiv
[rˌeːmiːnɪstsˈɛnts]

die Uniformität » Substantiv
[ˌuːniːfˌɔɾmiːtˈɛːt]

hasonlóság istenhez főnév

die Gottähnlichkeit » Substantiv
[ɡˈɔtɛːnlˌɪçkaɪt]

hasonlóval fizet ige

vergelten [vergalt; hat vergolten] » Verb
[fɛɾɡˈɛltət]

hasonlóvá lesz ige

entsprechen [entsprach; hat entsprochen] » Verb
[ɛntʃprˈɪçt]

hasonlóvá tesz ige

angleichen [glich an; hat angeglichen] » Verb
[ ˈanɡlˌaɪçən]

arten [artete; hat geartet] » Verb
[ ˈɑːɾtən]

hasonlóvá tevés főnév

die Angleichung » Substantiv
[ˈanɡlˌaɪçʊŋ]

hasonlóvá válik vkihez ige

schlagen [schlug; hat/ist geschlagen] » Verb
[ ʃlˈɑːɡən]

hasonlóvá válás főnév

die Angleichung » Substantiv
[ˈanɡlˌaɪçʊŋ]

die Konvergenz [der Konvergenz; die Konvergenzen] » Substantiv
[kɔnvɛɾɡˈɛnts]

You can find it in:

MaďarčinaNemčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies