Maďarčina-Nemčina slovník » azonos meaning in Nemčina

MaďarčinaNemčina
azonos rangú

ranggleich »[rˈaŋɡlaɪç]

azonos részekből álló kifejezés

paritätisch [paritätischer; am paritätischsten] » Adjektiv
[pˌɑriːtˈɛːtɪʃ]

azonos szerkezetű kifejezés

isomorph [isomorpher; am isomorphsten] » Adjektiv
[ˈiːzoːmˌɔɾf]

azonos szintre rendezett

gleichgeordnet »[ɡlˈaɪçɡeːˌɔɾdnət]

azonos színű

isochrom »[ˈiːzɔkrˌoːm]

azonos színvonalú

niveaugleich »[nˈiːveːˌaʊɡlaɪç]

azonos ütemű kifejezés

synchronisch » Adjektiv
[zʏnkrˈoːnɪʃ]

azonos vélemény kifejezés

die Übereinstimung » Substantiv
[ˌyːbɜˈaɪnʃtˌiːmʊŋ]

azonos véleményen lesz kifejezés

gleichsehen [sah gleich; hat gleichgesehen] » Verb
[ɡlˈaɪkseːən]

azonosít ige

identifizieren [identifizierte; hat identifiziert]◼◼◼ » Verb
[ ˌiːdəntˌiːfiːtsˈiːrən]

azonosítás főnév

die Identifizierung [der Identifizierung; die Identifizierungen]◼◼◼ » Substantiv
[ˌiːdəntˌiːfiːtsˈiːrʊŋ]

die Identifikation [der Identifikation; die Identifikationen]◼◼◻ » Substantiv
[ˌiːdəntˌiːfiːkˌatsɪˈoːn]

azonosítási szolgálat kifejezés

der Erkennungsdienst » Substantiv
[ɛɾkˈɛnʊŋsdˌiːnst]

azonosítható melléknév

identifizierbar◼◼◼ » Adjektiv
[ˌiːdəntˌiːfiːtsˈiːɾbɑːɾ]

azonosító jel kifejezés

das Identifizierungsmerkmal » Substantiv
[ˌiːdəntˌiːfiːtsˈiːrʊŋsmɜkmˌɑːl]

das Identifizierungszeichen » Substantiv
[ˌiːdəntˌiːfiːtsˈiːrʊŋstsˌaɪçən]

das Nämlichkeitszeichen » Substantiv
[nˈɛmlɪçkˌaɪtstsaɪçən]

das Nämlichkeitszeugnis » Substantiv
[nˈɛmlɪçkˌaɪtstsɔøɡnˌɪs]

azonosító jellel való visszaélés kifejezés

der Kennzeichenmißbrauch » Substantiv
[kˈɛntsaɪçˌɛnmɪsbrˌaʊx]

azonosító tűz kifejezés

das Kennfeuer » Substantiv
[kˈɛnfɔøɜ]

azonossá tesz kifejezés

gleichschalten [schaltete gleich; hat gleichgeschaltet] » Verb
[ɡlˈaɪksçaltən]

azonosság főnév

die Einheit [der Einheit; die Einheiten]◼◼◼ » Substantiv
[ˈaɪnhˌaɪt]

die Gleichheit [der Gleichheit; die Gleichheiten]◼◼◼ » Substantiv
[ɡlˈaɪçhaɪt]

die Gleichartigkeit » Substantiv
[ɡlˈaɪçaɾtˌɪçkaɪt]

die Gleicheit » Substantiv
[ɡlˈaɪçaɪt]

die Parität [der Parität; die Paritäten] » Substantiv
[pˌɑːriːtˈɛːt]

die Uniformität » Substantiv
[ˌuːniːfˌɔɾmiːtˈɛːt]

azonossági bizonylat (árué) kifejezés

die Nämlichkeitsbescheinigung » Substantiv
[nˈɛmlɪçkˌaɪtsbɛʃˌaɪnɪɡˌʊŋ]

azonossági krízis kifejezés

die Identitätskrise [der Identitätskrise; die Identitätskrisen] » Substantiv
[ˈiːdəntˌiːtɛtskrˌɪsə]

azonossági rendszer kifejezés

das Gleichungssystem [des Gleichungssystems; die Gleichungssysteme] » Substantiv
[ɡlˈaɪçʊŋszʏstˌeːm]

azonosságot bizonyító dolog kifejezés

der Identitätsnachweis » Substantiv
[ˈiːdəntˌiːtɛtsnˌaxvaɪs]

azonosulás főnév

die Verinnerlichung » Substantiv
[fɛɾˈɪnɜlˌɪçʊŋ]

<azonos munkát végzők önkéntes csoportja> kifejezés

die Kolonne [der Kolonne; die Kolonnen] » Substantiv
[kˈoːlɔnə]

bankazonosító főnév
gazd

die Bankleitzahl [der Bankleitzahl; die Bankleitzahlen] » Substantiv
[bˈaŋklaɪtsˌɑːl]

cím azonosító kifejezés

das Adresskennzeichen » Substantiv
[ˈadrɛskˌɛntsaɪçən]

durva, mindkét oldalán azonos megjelenésű szövet kifejezés
tex

die Beiderwand [der Beiderwand, auch: das Beiderwand; des Beiderwand[e]s; —] » Substantiv
[bˈaɪdɜvˌant]

ellenkező nemmel azonosulás kifejezés

der Transsexualismus » Substantiv
[tɾˌansɛksˌuːalˈɪsmʊs]

eredeti okmánnyal azonos

urschriftgetreue

fajazonos melléknév

artgleich » Adjektiv

felhasználói azonosító kifejezés

das Benutzerkennzeichen » Substantiv
[bənˈʊtsɜkˌɛntsaɪçən]

123

You can find it in:

MaďarčinaNemčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies