Maďarčina-Latinčina slovník » válaszol meaning in Latinčina

MaďarčinaLatinčina
válaszol

occurro 3 cucurri, cursus

occurro 3 curri, cursus

occurso1

reago1

reddo 3 reddidi, redditus

refero 3 ferre, rettuli, relatus

repono 3 posui, positus

responsum do

suscipio 3 cepi, ceptus

válaszol valakinek

refero 3 ferre, rettuli, relatus

válaszol vmre {de, acc}

respondeo 2 spondi, sponsus

válaszol {írásban}

rescribo 3 scripsi, scriptus

válaszolandó

respondendus3

válaszold meg!

Resp. /resp. {responde!}

válaszolni készül

dicta contra paro

válaszolnia kell

respondendum habeo

válaszolt

obicio 3 obieci, iectus

obiectus3

válaszolás

reactioonis f

válaszoló

reagenstis f

relatus3

válaszoló képesség

reactivitasatis f

a határozatnak megfelelően azt válaszolták, a rhodosziak óhajtják a békét

responsum ex decreto est optare pacem Rhodios

alig pár szót válaszol

vix pauca subicio

ekkor az Úr megkérdezte Káint: hol van a testvéred, Ábel? Ő így válaszolt: nem tudom, talán örzője vagyok testvéremnek?

et ait Domonus ad Cain: ubi est Abel, frater tuus? Qui respondit: nescio, num custos fratris mei sum ego?

ezeknek a király azt válaszolta, hogy ő kevésbé tétovázik, mivel emlékszik azokra a dolgokra

his rex respondit se minus dubitare, quod eas memoria teneret

ezekre csak ezt az egyet válaszolja

ad haec unum modo respondet

javasoló és válaszoló

A. et R. {auctor et respondens}

kívánom, hogy válaszolj nekem

volo ut mihi responderas

megválaszoló és szerző

R. &A. {respondens et auctor}

Szokratész így válaszolt a delphoi jósnak: egyet tudok, hogy semmit sem tudok {az igazság az, hogy többet nem tudunk még a világról, mint amennyit tudunk}

hoc unum scio, id est nihil scire

sóhajtva így válaszol

gemitu talia reddo

ugye válaszolni fogsz?

nonne respondebis?

vmre válaszoló {de, acc}

responsus3

You can find it in:

MaďarčinaLatinčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies