Maďarčina-Latinčina slovník » isten meaning in Latinčina

MaďarčinaLatinčina
Isten

deusi m

divusi m

numen inis n

Isten, a Boldogságos Szűz Mária nagyobb dicsőségére és tiszteletére

AM.D.B.V.M.G. & H. {ad maiorem Dei, Beatissimae Virginis Mariae gloriam et honorem}

Isten, a Boldogságos Szűz Mária és a halhatatlan Minden Szenetek nagyobb dicsőségére

AM.D.B.V.M. & O.SS.I.G. {ad maiorem Dei, Beatissimae Virginis Mariae et Omnium Sanctoram immortalem gloriam}

Isten, a Boldogságos Szűz Mária és a Szent Atyánk a mi Ferencünk nagyobb dicsőségére

AM.D.G.B.M.V. & S.P.N.F.H. {ad maiorem Dei gloriam, Beatissimae Mariae Virginis et Sancti Patris Nostri Francisci honorem}

Isten, a Boldosgágos Szeplőtelen Szűz Fogantatásának nagyobb tiszteletére

AM.D.G.B.V.I.C.H. {ad maiorem Dei gloriam, Beatissimae Virginis Immaculatae Conceptionis honorem}

Isten, a bűn nélkül fogantatott Boldogságos Szűz nagyobb tiszteletére

AM.D.G.B.V.S.L.C.H. {ad maiorem Dei gloriam, Beatissimae Virginis sine labe conceptae honorem}

Isten, téged dícsérünk

Te Deum laudamus

Isten, én Istenem, miért hagytál el? Miért maradsz távol könyörgésemtől, panaszos énekemtől?

Deus Deus meus respice in me: quare me dereliquisti? Longe a salute mea verba delictorum meorum?

Isten a jókedvű adakozót kedveli

hilarem datorem diligit Deus

Isten a legfőbb jó

deus summum bonum

Isten adta, Isten elvette {a szenvedő Jób szavai}

Deus dedit, Deus abstulit

Isten akaratából

v.D. {volente Deo}

V.D. {volenti Deo}

Isten akaratával

Deo volente {D.V.}

Isten anyja szabályott papjai

CR.M.D. {Clerici Regulares Matris Dei {Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei}}

Isten anyja {Szűz Mária}

Mater Dei

Isten Anyjának Reguláris Klerikusai

O.M.D. {Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei}

OMD {Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei}

Isten birodalmának és üdvösségének Krisztus általi igehirdetése

evangelium ii nGr

Isten báránya {Jézus egyik megjelölése - Keresztelő Szent János nyomán} Gyakori katolikus vallási jelvény: egy fekvő bárány, amely felett zászló leng}

agnus Dei

Isten dicséretére és dicsőségére

DL.E.G. {Deo laus et gloria}

Isten dicsőségére és a Szeplőtelen Szűz Mária nagyobb tiszteletére

AM.D.G. & J.V.M.H. {ad maiorem Dei gloriam et Immaculatae Virginis Mariae honorem}

Isten engedelmével

concedente Deo

Isten engem úgy segéljen

ita di me ament

me dius Fidius

Isten engem úgy segéljen!

me Dius Fidius iuvet!

medius Fidius!

Isten Fiát világra hozó Szűz

Virgo pariens

Isten ha véd, gerendán is hajózhatsz

Deo favente navigas vel limine

Isten hozott!

ave avete, aveto

ave!

Isten hozzád

V.S. {vale salve!}

Isten hozzád!

V.V.V. {vale, vale, vale}

vale!

Isten háza

casa de Deus

domus Dei

Isten igéje

verbum dei

Isten igéje maradjon meg örökre

V.D.MJ E. {Verbum Dei manet in eternum}

12

You can find it in:

MaďarčinaLatinčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies