Maďarčina-Japončina slovník »

tartás meaning in Japončina

MaďarčinaJapončina
tartás

azuke

deyou

doukou

houzou

kaneai

kaneau

shisei

soburi

taido

taisei

tartásdíj

fuyouryou

hisshino

hitsuju

hitsuzen

hitsuzenteki

betartás

junpou

junshu

eltartás

fuyou

hoji

hoshuu

hozon

iji

ki-pu

mentenansu

teire

feltartás

bougai

obusutorakushon

samatage

sogai

soshi

torippingu

fenntartás

enryo

horyuu

junbi

kitan

riza-bu

tadashigaki

uchiki

yobi

fenntartás nélkül

enryonaku

12

You can find it in:

MaďarčinaJapončina