Maďarčina-Japončina slovník »

tény meaning in Japončina

MaďarčinaJapončina
tény

arinomama

arugamama

fakuto

genjitsu

gi

jitsu

jitsuzai

jittai

ki

koto

koui

okonai

riariti

shinjitsu

shiwaza

shoi

tai

waza

tények

genjitsu

jitsu

jitsuzai

riariti

shinjitsu

tai

tényező

fakuta-

hairyo

in

inshi

kousatsu

omoiyari

shinshaku

shouryou

suukeisuu

ténykedés

akutibiti

binsoku

hiyaku

honsou

kakkyou

purosuxi-dingu

shukkou

12

You can find it in:

MaďarčinaJapončina