Maďarčina-Angličtina slovník »

valló meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
valló melléknév

indicatory adjective
[UK: ɪn.ˈdɪk.ə.tə.rɪ] [US: ɪn.ˈdɪk.ə.ˌtɔː.riː]

well-principled adjective
[UK: wel ˈprɪn.səp.l̩d] [US: ˈwel ˈprɪn.səp.l̩d]

valló (rég) főnév

professor [professors] noun
[UK: prə.ˈfe.sə(r)] [US: prə.ˈfe.sər]

valló (vmre) melléknév

bespoken adjective
[UK: bɪ.ˈspəʊkən] [US: bɪˈspo.ʊkən]

vallója

eudaemonist[UK: juːdˈiːmənˌɪst] [US: juːdˈiːmənˌɪst]

a gonosz lélek megsemmisülését valló tan főnév
vall

annihilationism noun
[UK: əˌnaɪəˈleɪʃ(ə)nɪz(ə)m ] [US: əˌnaɪəˈleɪʃənɪz(ə)m ]

alantas gondolkodásra valló melléknév

small-minded adjective
[UK: smɔːl ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈsmɒl ˈmaɪn.dəd]

az államhatalom korlátlanságát valló elmélet főnév

totalitarianism noun
[UK: ˌtəʊ.tæ.lɪ.ˈteə.rɪə.nɪ.zəm] [US: ˌtoʊ.tæ.lɪ.ˈteə.rɪə.nɪ.zəm]

belátás hiányára valló melléknév

ill-judged adjective
[UK: ɪl dʒʌdʒd] [US: ˈɪl ˈdʒədʒd]

bűntárs ellen valló vádlott

queen's evidence[UK: ˈkwiːnz ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈkwiːnz ˈe.və.dəns]

bűntársai ellen valló vádlott

king's evidence[UK: ˈkɪŋz ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈkɪŋz ˈe.və.dəns]

state's evidence[UK: ˈsteɪts ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈsteɪts ˈe.və.dəns]

ezüstpénz használatát javalló személy

silverite[UK: sˈɪlvərˌaɪt] [US: sˈɪlvɚrˌaɪt]

földi élet jobbá tételé valló filozófus

meliorist[UK: mˈeliərˌɪst] [US: mˈelɪrˌɪst]

halhatatlannak valló főnév

immortalizer noun
[UK: ɪˈmɔːtəlaɪzə ] [US: ɪˈmɔrtəlaɪzər ]

hamuból valló melléknév

ashy [ashier, ashiest] adjective
[UK: ˈæ.ʃi] [US: ˈæ.ʃi]

hitvalló főnév

confessor [confessors]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈfe.sə(r)] [US: kən.ˈfe.sər]

confessionary noun
[UK: kənfˈeʃənəri] [US: kənfˈeʃənˌeri]

hitvalló (rég) főnév

professor [professors] noun
[UK: prə.ˈfe.sə(r)] [US: prə.ˈfe.sər]

kisvárosra valló melléknév

small-townish adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

koronázási kard (Hitvalló Eduárd kardja) GB

curtana (cortana, sword of Edward the Confessor, sword of mercy)[UK: kɜːtˈɑːnə] [US: kɜːtˈɑːnə]

kudarcot valló főnév

failing [failings]◼◼◼ noun
[UK: ˈfeɪl.ɪŋ] [US: ˈfeɪl.ɪŋ]

kánonjogot valló ember főnév

decretist noun
[UK: dɪkrˈetɪst] [US: dᵻkrˈeɾɪst]

magát nyíltan (vmnek) valló melléknév

avowed adjective
[UK: ə.ˈvaʊd] [US: ə.ˈvaʊd]

magát nyíltan egy csoportba tartozónak valló melléknév

self-confessed adjective
[UK: self kən.ˈfest] [US: ˈself kən.ˈfest]

minden ember megváltását valló tan főnév
egyh

universalism noun
[UK: ˌjuːnɪˈvɜːsəlɪz(ə)m ] [US: ˌjunəˈvɜrsəlɪz(ə)m ]

mély életbölcsességre valló

sage[UK: seɪdʒ] [US: ˈseɪdʒ]

nagy tudásra valló melléknév

erudite adjective
[UK: ˈe.ruː.daɪt] [US: ˈe.rə.ˌdaɪt]

pléhpofára valló

dead-pan[UK: ded pæn] [US: ˈded ˈpæn]

tengerészre valló melléknév

sailorlike adjective
[UK: sˈeɪləlˌaɪk] [US: sˈeɪlɚlˌaɪk]

vmre valló

evidential of something[UK: ˌe.vɪ.ˈden.ʃəl əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌe.vɪ.ˈden.ʃəl əv ˈsʌm.θɪŋ]

életbölcsességre valló

sage[UK: seɪdʒ] [US: ˈseɪdʒ]

élénk érdeklődésre valló arckifejezése

intense expression of somebody's face[UK: ɪn.ˈtens ɪk.ˈspreʃ.n̩ əv ˈsəm.ˌbɑː.di feɪs] [US: ˌɪn.ˈtens ɪk.ˈspreʃ.n̩ əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪs]

üzletemberre valló

untradesmanlike[UK: ʌntrˈeɪdzmənlˌaɪk] [US: ʌntrˈeɪdzmənlˌaɪk]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina