Maďarčina-Angličtina slovník » törekvő meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
törekvő melléknév

ambitious◼◼◼ adjective
[UK: æm.ˈbɪ.ʃəs] [US: æm.ˈbɪ.ʃəs]

aspiring◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈspaɪər.ɪŋ] [US: ə.ˈspaɪr.ɪŋ]

aspirant◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.spə.rənt] [US: ˈæ.spə.rənt]

industrious◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈdʌ.strɪəs] [US: ˌɪn.ˈdə.striəs]

striving◼◻◻ adjective
[UK: ˈstraɪv.ɪŋ] [US: ˈstraɪv.ɪŋ]

autarchical adjective
[UK: ɔːtˈɑːkɪkəl] [US: ɔːtˈɑːrkɪkəl]

back adjective
[UK: ˈbæk] [US: ˈbæk]

high-flyer adjective
[UK: haɪ ˈflaɪə(r)] [US: ˈhaɪ ˈflaɪər]

intent adjective
[UK: ɪn.ˈtent] [US: ˌɪn.ˈtent]

puristic adjective
[UK: pjʊ.ˈrɪ.stɪk] [US: pjʊ.ˈrɪ.stɪk]

egyenlőségre törekvő

equal-area adjective
[UK: ˈiː.kwəl ˈeə.riə] [US: ˈiː.kwəl ˈe.riə]

equalitarian[UK: ɪ.ˌkwɒ.lɪ.ˈteə.rɪən] [US: ɪ.ˌkwɒ.lɪ.ˈteə.rɪən]

egyenlőségre törekvő (személy)

egalitarian[UK: ɪ.ˌɡæ.lɪ.ˈteə.rɪən] [US: ɪ.ˌɡæ.lə.ˈte.riən]

feltörekvő melléknév

emerging◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈmɜːdʒ.ɪŋ] [US: ˌɪ.ˈmɝːdʒ.ɪŋ]

feltörekvő gazdaságok

emerging markets[UK: ɪ.ˈmɜːdʒ.ɪŋ ˈmɑːkɪts] [US: ˌɪ.ˈmɝːdʒ.ɪŋ ˈmɑːrkəts]

feltörekvő országok

emerging countries◼◼◼[UK: ɪ.ˈmɜːdʒ.ɪŋ ˈkʌn.trɪz] [US: ˌɪ.ˈmɝːdʒ.ɪŋ ˈkʌn.triz]

feltörekvő piacok

emerging markets◼◼◼[UK: ɪ.ˈmɜːdʒ.ɪŋ ˈmɑːkɪts] [US: ˌɪ.ˈmɝːdʒ.ɪŋ ˈmɑːrkəts]

módosításra törekvő melléknév

variative adjective
[UK: vˈeəriətˌɪv] [US: vˈeriətˌɪv]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies