Maďarčina-Angličtina slovník » tárgyilagos és pontos jelentés meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
tárgyilagos és pontos jelentés

fair and accurate report[UK: feə(r) ənd ˈæ.kjə.rət rɪ.ˈpɔːt] [US: ˈfer ænd ˈæ.kjə.rət ri.ˈpɔːrt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina