Maďarčina-Angličtina slovník »

szemét meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szemét főnév
US

trash◼◼◼ noun
[UK: træʃ] [US: ˈtræʃ]

garbage (any leftover waste or scraps)◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɑː.bɪdʒ] [US: ˈɡɑːr.bɪdʒ]

szemét főnév
GB

rubbish◼◼◼ noun
[UK: ˈrʌ.bɪʃ] [US: ˈrʌ.bɪʃ]

rammel noun
[UK: ˈræ.məl] [US: ˈræ.məl]

szemét

waste [wastes]◼◼◼ noun
[UK: weɪst] [US: ˈweɪst]

scum [scums]◼◼◻ noun
[UK: skʌm] [US: ˈskəm]

mess [messes]◼◼◻ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

litter (garbage) [litters]◼◼◻ noun
[UK: ˈlɪ.tə(r)] [US: ˈlɪ.tər]

punk [punks]◼◼◻ noun
[UK: pʌŋk] [US: ˈpəŋk]

refuse◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈfjuːz] [US: rə.ˈfjuːz]

dreck◼◻◻ noun
[UK: drˈek] [US: drˈek]

sleaze◼◻◻ noun
[UK: sliːz] [US: sˈliːz]

dross◼◻◻ noun
[UK: drɒs] [US: ˈdrɒs]

muck◼◻◻ noun
[UK: mʌk] [US: ˈmək]

rubbishy◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌ.bɪ.ʃi] [US: ˈrʌ.bɪ.ʃi]

mullock noun
[UK: ˈmʌ.lək] [US: ˈmʌ.lək]

rubbage noun
[UK: rˈʌbɪdʒ] [US: rˈʌbɪdʒ]

shitty junk noun
[UK: ˈʃɪ.ti dʒʌŋk] [US: ˈʃɪ.ti ˈdʒəŋk]

discard [discards]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈskɑːd] [US: ˌdɪ.ˈskɑːrd]

snotty [snottier, snottiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈsnɒ.ti] [US: ˈsnɑː.ti]

offal [offals]◼◻◻ noun
[UK: ˈɒf.l̩] [US: ˈɒf.l̩]

mangy [mangier, mangiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈmeɪn.dʒi] [US: ˈmeɪn.dʒi]

sodding adjective
[UK: ˈsɒd.ɪŋ] [US: ˈsɒd.ɪŋ]

sweepings [sweepings] noun
[UK: ˈswiː.pɪŋz] [US: ˈswiː.pɪŋz]

szemét

scummy[UK: ˈskʌ.mi] [US: ˈskʌ.mi]

szemét főnév

mobbish… noun
[UK: ˈmɒbɪʃ ] [US: ˈmɑbɪʃ ]

szemét (házi) főnév

dust◼◼◼ noun
[UK: dʌst] [US: ˈdəst]

szemét (személy) főnév

sleazeball◼◼◼ noun

szemét (átv)

sleazy [sleazier, sleaziest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈsliː.zi] [US: sˈliː.zi]

stinky◼◼◼ adjective
[UK: ˈstɪŋk.i] [US: ˈstɪŋk.i]

schlock noun
[UK: ˈʃlɒk] [US: ˈʃlɑːk]

sleazo noun
[UK: slˈiːzəʊ] [US: slˈiːzoʊ]

szemét alak

turd◼◼◼ noun
[UK: tɜːd] [US: ˈtɝːd]

mucker[UK: ˈmʌk.ə] [US: ˈmʌkər]

szemét beköti (vknek)

blindfold[UK: ˈblaɪnd.fəʊld] [US: ˈblaɪndfoʊld]

szemét elhordása

disposal of refuse[UK: dɪ.ˈspəʊz.l̩ əv rɪ.ˈfjuːz] [US: dɪˈspo.ʊz.l̩ əv rə.ˈfjuːz]

disposal of rubbish[UK: dɪ.ˈspəʊz.l̩ əv ˈrʌ.bɪʃ] [US: dɪˈspo.ʊz.l̩ əv ˈrʌ.bɪʃ]

removal of refuse[UK: rɪ.ˈmuː.vəl əv rɪ.ˈfjuːz] [US: rə.ˈmuː.vəl əv rə.ˈfjuːz]

removal of rubbish[UK: rɪ.ˈmuː.vəl əv ˈrʌ.bɪʃ] [US: rə.ˈmuː.vəl əv ˈrʌ.bɪʃ]

szemét eltakarítása

disposal of refuse[UK: dɪ.ˈspəʊz.l̩ əv rɪ.ˈfjuːz] [US: dɪˈspo.ʊz.l̩ əv rə.ˈfjuːz]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina