Maďarčina-Angličtina slovník »

szöveg meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szöveg főnév

text [texts]◼◼◼ noun
[UK: tekst] [US: ˈtekst]

lyrics◼◼◼ noun
[UK: ˈlɪ.rɪks] [US: ˈlɪ.rɪks]

copy [copies]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɒ.pi] [US: ˈkɑː.pi]

rap [raps]◼◼◻ noun
[UK: ræp] [US: ˈræp]

pitch [pitches]◼◼◻ noun
[UK: pɪtʃ] [US: ˈpɪtʃ]

caption [captions]◼◻◻ noun
[UK: ˈkæp.ʃn̩] [US: ˈkæp.ʃn̩]

spiel [spiels]◼◻◻ noun
[UK: ʃpiːl] [US: ˈspiːl]

legend [legends]◼◻◻ noun
[UK: ˈle.dʒənd] [US: ˈle.dʒənd]

lettering◼◻◻ noun
[UK: ˈle.tər.ɪŋ] [US: ˈle.tər.ɪŋ]

letter-press noun
[UK: ˈle.tə(r) pres] [US: ˈle.tər ˈpres]

phonotype noun
[UK: fˈɒnətˌaɪp] [US: fˈɑːnətˌaɪp]

snow job noun

type-script noun
[UK: taɪp skrɪpt] [US: ˈtaɪp ˈskrɪpt]

yack noun
[UK: ˈjæk] [US: ˈjæk]

yack-yack noun
[UK: ˈjæk ˈjæk] [US: ˈjæk ˈjæk]

yackety-yak noun
[UK: jˈakɪtijˈak] [US: jˈækɪɾɪjˈæk]

yakkety-yak noun
[UK: jˈakɪtijˈak] [US: jˈækɪɾɪjˈæk]

yakty-yak noun
[UK: jˈaktijˈak] [US: jˈæktɪjˈæk]

szöveg melléknév

textual adjective
[UK: ˈteks.tʃʊəl] [US: ˈteks.tʃə.wəl]

szöveg (dalé) főnév

words◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːdz] [US: ˈwɝːdz]

szöveg (átv) főnév

shit [shits]◼◼◼ noun
[UK: ʃɪt] [US: ˈʃiːt]

szöveg kezdete

start of text[UK: stɑːt əv tekst] [US: ˈstɑːrt əv ˈtekst]

szöveg kiemelés

highlighting[UK: ˈhaɪ.laɪt.ɪŋ] [US: ˈhaɪ.ˌlaɪt.ɪŋ]

szöveg kiírása

display string[UK: dɪ.ˈspleɪ strɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ ˈstrɪŋ]

szöveg szerint melléknév

textual adjective
[UK: ˈteks.tʃʊəl] [US: ˈteks.tʃə.wəl]

szöveg szerinti melléknév

textual adjective
[UK: ˈteks.tʃʊəl] [US: ˈteks.tʃə.wəl]

szöveg vagy képi tartalom

smut

szöveg vége

end of text[UK: end əv tekst] [US: ˈend əv ˈtekst]

szöveg áll rajta

bear a legend[UK: beə(r) ə ˈle.dʒənd] [US: ˈber ə ˈle.dʒənd]

bear a lettering[UK: beə(r) ə ˈle.tər.ɪŋ] [US: ˈber ə ˈle.tər.ɪŋ]

bear an inscription[UK: beə(r) ən ɪn.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈber ˈæn ˌɪn.ˈskrɪp.ʃn̩]

szöveg átnézése főnév

recension [recensions] noun
[UK: rɪ.ˈsen.ʃən] [US: rɪ.ˈsen.ʃən]

szöveg-recenzió főnév

critical revision of a text noun
[UK: ˈkrɪ.tɪk.l̩ rɪ.ˈvɪʒ.n̩ əv ə tekst] [US: ˈkrɪ.tɪk.l̩ ri.ˈvɪʒ.n̩ əv ə ˈtekst]

szövegbe interpolál

interpolate in a text[UK: ɪn.ˈtɜː.pə.leɪt ɪn ə tekst] [US: ˌɪ.ˈtɝː.pə.ˌlet ɪn ə ˈtekst]

szövegbe történő interpoláció

interpolation in a text[UK: ɪn.ˌtɜː.pə.ˈleɪʃ.n̩ ɪn ə tekst] [US: ɪn.ˌtɝː.pə.ˈleɪʃ.n̩ ɪn ə ˈtekst]

szövegbeli melléknév

textual adjective
[UK: ˈteks.tʃʊəl] [US: ˈteks.tʃə.wəl]

szövegbuborék főnév

speech bubble◼◼◼ noun

speech balloon noun
[UK: spiːtʃ bə.ˈluːn] [US: ˈspiːtʃ bə.ˈluːn]

szövegdoboz főnév

text box◼◼◼ noun

szövegecske főnév

textlet noun
[UK: tˈekstlət] [US: tˈekstlət]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina